Yıl 2019, Cilt , Sayı 53, Sayfalar 23 - 38 2019-06-30

Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri
Impacts of tourism on happiness of local residents in distant settlements

Uğur Çalışkan [1] , Işıl Arıkan Saltık [2]


Mutluluk, bireylerin hayattaki temel beklentilerinden birisi olmasının ötesinde, kamusal politikaların ve akademik çalışmaların temel konularından birisini oluşturmaktadır. Diğer pek çok iktisadi faaliyette olduğu gibi turizm sektörü de olumlu ve/veya olumsuz etkileri nedeniyle insanların mutluluğuna doğrudan etki edebilmektedir. Önemli turizm destinasyonlarına komşu olan Menteşe (Muğla) ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışma yoğun turizm hareketliliğinin yaşanmadığı bölgelerde turizm algısına yönelik yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle literatüre katkı sağlayabilecek niteliktedir. Turizmin etkilerinin turizm faaliyetlerinden uzak yerleşimlerin sakinleri tarafından nasıl algılandığı ve mutluluk düzeylerini etkileyip etkilemediğinin incelendiği bu çalışma kapsamında çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Olumlu sosyo-kültürel etkiler ile olumlu çevresel etkilerin turizm faaliyetlerinden uzak yerleşimlerde ikamet eden sakinlerin mutluluğu üzerinde etkin olduğuna işaret eden çalışma bulguları turizm planlamasının destinasyon ile çevresinde ikamet eden yerel halkın görüşleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır.

Beyond being one of the core expectations of individuals, happiness is one of the basic issues of public policies and academic studies. Tourism sector can have direct effects on the happiness of people due to its positive and / or negative impacts. This paper held in Menteşe (Muğla), where is neighbor to mature tourism destinations, is of a size that can contribute to the literature due to the dearth of studies on tourism perception in the settlement distant from intensive tourism activities. In the scope of the study, whether the perceptions of tourism impacts affect the happiness of the residents who live away from tourism activities were examined through multivariate statistical analysis methods have been used. Findings indicate that positive socio-cultural and environmental impacts are effective on the happiness of residents and therefore underline that tourism planners should consider the local people not only in destinations but also in neighboring settlements.

 • ABDEL–KHALEK, Ahmed, M.; (2006), “Measuring Happiness by a Single Item Scale”, Social Behavior and Personality, 34(2), pp. 139–150.
 • AKIŞ, Sevgi; Nicos PERISTIANIS ve Jonathan WARNER; (1996), “Residents’ Attitudes to the Tourism Development: The Case of Cyprus”, Tourism Management, 17(7), pp. 481–494.
 • ANDERECK, Kathleen, L. ve Gyan, P. NYAUPANE; (2011), “Exploring the nature of tourism and quality of life perceptions among residents”, Journal of Travel Research, 50(3), pp. 248–260.
 • ANDERECK, Kathleen, L.; Karin, M. VALENTINE, Christine, A. VOGT ve Richard, C. KNOPF; (2007), “A Cross–cultural analysis of tourism and quality of life perceptions”, Journal of Sustainable Tourism, 15(5), pp. 483–502.
 • AP, John; (1990), “Residents' perceptions research on the social impacts of tourism”, Annals of Tourism Research, 17(4), pp. 610–616.
 • AREF, Fariborz; (2011), “The effects of tourism on quality of life: a case study of Shiraz, Iran”, Life Science Journal, 8(2), pp. 26–30. https://doi.org/10.7537/marslsj080211.05
 • BALCI, Ali; (1997), Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, TDFO Bilgisayar–Yayıncılık.
 • BELISLE, Francois, J. ve Don, R. HOY; (1980), “The Perceived Impact of Tourism by Residents: A Case Study in Santa Marta, Columbia”, Annals of Tourism Research, 7, pp. 83–101.
 • BESCULIDES, Antonia; Martha, E. LEE ve Peter, J. McCORMICK; (2002), “Residents’ Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism”, Annals of Tourism Research, 29, pp. 303–319.
 • BIMONTE, Salvatore ve Valeria FARALLA; (2012), “Tourist Types and Happiness A Comparative Study in Maremma, Italy”, Annals of Tourism Research, 39(4), pp. 1929–1950
 • BRIDA, Juan Gabriel; Linda OSTI ve Michela FACCIOLI; (2011), “Residents’ Perception and Attitudes towards Tourism Impacts”, Tourism Management, 54, pp. 259–274.
 • BRUNT, Paul ve Paul COURTNEY; (1999), “Host Perceptions of Sociocultural Impacts”, Annals of Tourism Research, 26, pp. 493–515.
 • CARMICHAEL, Barbara, A.; (2006), “Linking quality tourism experiences, residents’ quality of life, and quality experiences for tourists” in Gayle Jennings, Norma Polovitz Nickerson (Ed.) Quality Tourism Experiences, Burlington, USA: Elsevier Butterworth–Heinemann, pp. 115–135.
 • CHEN, Yong ve Xiang Robert Lİ; (2018), “Does a happy destination bring you happiness? Evidence from Swiss inbound Tourism”, Tourism Management, 65, pp. 256–266
 • CHOI, Hwansuk Chris ve Iain MURAY; (2010), “Resident Attitudes toward Sustainable Community Tourism”, Journal of Sustainable Tourism, 18(4), pp. 575–594.
 • CROES, Robertico ve Manuel, A. RIVERA; (2010), “Testing the impact of tourism on competitiveness: The case of Puerto Rico”, Tourism Economics, 16(1), pp. 217–234.
 • ÇOBAN, Ömer; (2018), “Does Tourism Really Affect the Happiness of Residents? The Evidence from Turkey”, International Journal of Social Science Research, 6(1), pp. 18–28
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener; Güçlü ŞEKERCİOĞLU ve Ömer ÇOKLUK; (2016), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DECCIO, Cary ve Şeyhmus BALOĞLU; (2002), “Nonhost Community Resident Reactions to the 2002 Winter Olympics: The Spillover Impacts”, Journal of Travel Research, 41(1), pp. 46–56.
 • DEERY, Margaret; Leo JAGO ve Liz FREDLINE; (2012), “Rethinking social impacts of tourism research: a new research agenda”, Tourism Management, 33(1), pp. 64–73.
 • DIENER, Ed; (2000), “Subjective well–being: The science of happiness and a proposal for a national index”, American Psychologist, 55(1), pp. 34–43.
 • DIENER, E. ve Martin, E.P. SELIGMAN; (2004), “Beyond money toward an economy of well–being”, Psychological Science in the Public Interest, 5(1), pp. 1–31.
 • DOLNICAR, Sara; Venkata YANAMANDRAM ve Katie CLIFF; (2012), “The contribution of vacations to quality of life”, Annals of Tourism Research, 39(1), pp. 59–83.
 • DOXEY, George V.; (1975), “A causation theory of visitor–resident irritants: methodology and research inferences; The impact of tourism”, Sixth annual conference proceedings of the Travel Research Association, San Diego, pp. 195–198.
 • DYER, Pam; Doğan, GURSOY; Bishnu SHARMA ve Jennifer CARTER; (2007), “Structural modeling of resident perceptions of tourism and associated development on the Sunshine Coast, Australia”, Tourism Management, 28(2), pp. 409–422.
 • FAULKNER, Bill ve Carmen TIDESWELL; (1997), “A framework for monitoring community impacts of tourism”, Journal of Sustainable Tourism, 5(1), pp. 3–28.
 • FILEP, Sebastian; (2014), “Moving Beyond Subjective Wellbeing: A Tourism Critique”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(2), pp. 266–274
 • FILEP, Sebastian ve Margaret DEERY; (2010), “Towards a picture of tourists’ happiness”, Tourism Analysis, 15(4), pp. 399–410.
 • GILBERT, David ve Junaida ABDULLAH; (2004), “Holiday taking and the sense of well–being”, Annals of Tourism Research, 31(1), pp. 103–121.
 • GRAHAM, Carol; Lucas HIGUERA ve Eduardo LORA; (2011), “Which health conditions cause the most unhappiness?” Health Economics, 20(12), pp. 1431–1447.
 • GUNDLACH, Erich ve Matthias OPFINGE; (2013), “Religiosity as a Determinant of Happiness”, Review of Development Economics, 17(3), pp. 523–539, DOI:10.1111/rode.12047
 • GÜRSOY, Doğan; Claudia JUROWSKI ve Muzaffer UYSAL; (2002), “Resident attitudes: A structural modeling approach”, Annals of Tourism Research, 29(1), pp. 79–105.
 • HARALAMBOPOULOS, Nicholas ve Abraham PIZAM; (1996), “Perceived Impacts of Tourism: The Case of Samos”, Annals of Tourism Research, 23(3), pp. 503–256.
 • HARRILL, Rich; (2004), “Residents’ attitudes toward tourism development: a literature review with implications for tourism planning”, Journal of Planning Literature, 18(3), pp. 251–266.
 • HOOPES, Linda L. ve John W. LOUNSBURY; (1989), “An investigation of life satisfaction following a vacation: A domain–specific approach”, Journal of Community Psychology, 17(2), pp. 129–140.
 • JUROWSKI, Claudia; (1994), “Distance effects on residents’ attitudes toward tourism”, Annals of Tourism Research, 31(2), pp. 296–312.
 • JUROWSKI, Claudia ve Doğan GÜRSOY; (2004), “Distance Effects on Residents’ Attitudes toward Tourism”, Annals of Tourism Research, 31(2), pp. 296–312
 • KAFASHPOR, Azar; Seyedeh Fatemeh Ghasempour GANJI; Samaneh SADEGHIAN ve Lester W. JOHNSON; (2018), “Perception of tourism development and subjective happiness of residents in Mashhad, Iran”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(6), pp. 521–531. DOI:10.1080/10941665.2018.1476392
 • KALAYCI, Şeref; (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 3. Baskı, Ankara: Dinamik Akademi.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM); (2018) “İl–İlçe Mesafe Sorgulama”, İnternet adresi: http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ ililcelerArasiMesafe.aspx, Erişim tarihi: 03.09.2018
 • KELLY, Catherine; (2012), “Wellness tourism: Retreat visitor motivations and experience”, Tourism Recreation Research, 37(3), pp. 205–213.
 • KIM, Hyelin ve Eunju WOO; (2014), “An examination of missing links between quality of life and tourist motivation”, Tourism Analysis, 19(5), pp. 629–636.
 • KIM, Kyungmi; Muzaffer UYSAL ve M. Joseph SIRGY; (2013), “How does tourism in a community impact the quality of life of community residents?”, Tourism Management, 36, pp. 527–540
 • KIRILLOVA, Ksenia ve Xinran LEHTO; (2015), “An existential conceptualisation of the vacation cycle”, Annals of Tourism Research, 55(1), pp. 110–123.
 • KLER, Balvinder Kaur ve John TRIBE; (2012), “Flourishing through scuba: Understanding the pursuit of dive experiences”, Tourism in Marine Environments, 8(1–2), pp. 19–32.
 • KREJCİE, Robert V. ve Daryle W. MORGAN; (1970), “Determining Sample Size for Research Activities”, Educational and Psychological Measurement, 30, pp. 607–610.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018) “Turizm İstatistikleri”. İnternet Adresi: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm–istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 13.08.2018
 • LEWIS, Christopher Alan ve Sharon Mary CRUISE; (2006), “Religion and happiness: Consensus, contradictions, comments and concerns”, Mental Health, Religion and Culture, 9(03), pp. 213–225, DOI:10.1080/13694670600615276
 • LIANG, Zeng-Xian ve Ji-Gang BAO; (2015), “Tourism gentrification in Shenzhen, China: causes and socio–spatial consequences”, Tourism Geographies, 17(3), pp. 461–481.
 • LIU, Juanita C. ve Turgut VAR; (1986), “Residents Attitudes toward Tourism Impacts in Hawaii”, Annals of Tourism Research, 13, pp. 193–214
 • LIU, Kai; (2013), “Happiness and Tourism”, International Journal of Business and Social Science, 4(15), pp. 67–70
 • LOUNSBURY, John W. ve Linda L. HOOPES; (1986), “A vacation from work: Changes in work and nonwork outcomes”, Journal of Applied Psychology, 71(3), pp. 392–401.
 • LYUBOMIRKSY, Sonja; Laura KING ve Ed DIENER; (2005), “The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?”, Psychological Bulletin, 131(6), pp. 803–855
 • LYUBOMIRKSY, Sonja; Kennon, M. SHELDON ve David SCHKADE; (2005), “Pursuing Happiness: The Architecture of Sustainable Change”, Review of General Psychology, 9(2), pp. 111–31.
 • LYUBOMIRSKY, Sonya ve Heidi S. LEPPER; (1999), “A measure of subjective happiness: Preliminary, reliability and construct validation”, Social Indicators Research, 46, pp. 137–155.
 • MADRIGAL, Robert; (1993), “A Tale of Tourism in Two Cities”, Annals of Tourism Research 20, pp. 336–353.
 • MANSFELD, Yoel; (1992), “Group–Differentiated Perceptions of Social Impacts Related to Tourism Development”, Professional Geographer 44, pp. 377–392.
 • MATTEUCCI, Xavier ve Sebastian FILEP; (2017), “Eudaimonic tourist experiences: The case of flamenco”, Leisure Studies, 36(1), pp. 39–52.
 • MBAIWA, Joseph E.; (2004), “The socio–cultural impacts of tourism development in the Okavango Delta, Botswana”, Journal of Tourism and Cultural Change, 2(3), pp. 163–184.
 • McCABE, Scott ve Sarah JOHNSON; (2013), “The Happiness Factor In Tourism: Subjective Well–Being and Social Tourism”, Annals of Tourism Research, 41, pp. 42–65.
 • MILMAN, Ady ve Abraham PIZAM; (1988), “Social impacts of tourism on central Florida”, Annals of Tourism Research, 15(2), pp. 191–204.
 • MOSCARDO, Gianna ve Laurie MURPHY; (2016), “Using destination community wellbeing to assess tourist markets: A case study of Magnetic Island, Australia”, Journal of Destination Marketing & Management, 5, pp. 55–64.
 • MOVONO, Apisalome; Stephen PRATT ve David HARRISON; (2015), “Adapting and reacting to Tourism development: a tale of two villages on Fiji's Coral Coast”, in S. Pratt ve D. Harrison (Eds.), Tourism in Pacific Islands: Current issues and Future challenges, Abingdon, UK: Routledge, pp. 101–117.
 • NAWIJN, Jeroen ve Ondrej MITAS; (2012), “Resident attitudes to tourism and their effect on subjective well–being: the case of Palma de Mallorca”, Journal of Travel Research, 51(5), pp. 531–541.
 • JEREON Nawijn; Miquelle A. MARCHAND; Ruut VEENHOVEN ve Ad J. VINGERHOETS; (2010), “Vacationers Happier, but Most not Happier after a Holiday”, Applied Research Quality Life, 5, pp. 35–47
 • NEAL, Janet D.; M. Joseph SIRGY ve Muzaffer UYSAL; (1999), “The role of satisfaction with leisure travel/tourism services and experience in satisfaction with leisure life and overall life”, Journal of Business Research, 44(3), pp. 153–163.
 • NUNKOO, Rubin ve Haywantee RAMKISSOON; (2010), “Modeling community support for a proposed integrated resort project”, Journal of Sustainable Tourism, 18(2), pp. 257–277.
 • OKULICZ–KOZARYN, Adam ve Marianna STRZELECKA; (2016), “Happy Tourists, Unhappy Locals”, Social Indicators Research, 134; 789–804 https://doi.org/10.1007/s11205–016–1436–9
 • ÖZTÜRK, Ahmet Bülent; Özgür ÖZER, ve Uğur ÇALIŞKAN; (2015), “The relationship between local residents’ perceptions of tourism and their happiness: a case of Kusadasi, Turkey”, Tourism Review, 70(3), pp. 232–242, http://dx.doi.org/10.1108/TR–09–2014–0053
 • PERDUE, Richard, R.; Patrick T. LONG ve Lawrence ALLEN; (1990), “Resident Support for Tourism Development”, Annals of Tourism Research, 17, pp. 586–599.
 • PRATT, Stephen; Scott MCCABE ve Apisalome MOVONO; (2016), “Gross happiness of a 'tourism' village in Fiji”, Journal of Destination Marketing & Management, 5, pp. 26–35
 • RIVERA, Manel; Robertico CROES ve Seung Hyun LEE; (2016), “Tourism development and happiness: A residents’ perspective”, Journal of Destination Marketing & Management, 5, pp. 5–15.
 • RYAN, Richard M. ve Edward L. DECI; (2001), “On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well–being”, Annual Review of Psychology, 52, pp. 141–166
 • SHARPLEY, Richard; (2014), “Host perceptions of tourism: A review of the research”, Tourism Management, 42, pp. 37–49.
 • SIRAKAYA, Ercan; Victor TEYE ve Sevil SÖNMEZ; (2002), “Understanding Residents' Support for Tourism Development in the Central Region of Ghana”, Journal of Travel Research, 41(1), pp. 57–67.
 • SIRGY, M. Joseph; P. Stephanes KRUGER; Dong-Jin LEE ve Grace B. YU; (2011), “How does a Travel Trip Affect Tourists’ Life Satisfaction?”, Journal of Travel Research, 50(3), pp. 261–27
 • SMITH, Melanie Kay ve Anya DIEKMANN; (2017), “Tourism and wellbeing”, Annals of Tourism Research 66, pp. 1–13.
 • TABACHNICK, Barbara G. ve Linda S. FIDELL; (2013), Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Altıncı Baskı, Çev.: Mustafa BALOĞLU, Ankara: Nobel Yayınevi
 • TOMIC, Radovan; Tamara GAJIC ve Denis BUGAR; (2012), “Tourism as a basis for development of the economy of Serbia”, UTMS Journal of Economics, 3(1), pp. 21–31.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2017), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları”, İnternet Adresi https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, Erişim Tarihi; 13.08.2018
 • UYSAL, Muzaffer; M. Joseph SIRGY; Eunju WOO ve Hyelin (Lina) KIM; (2016), “Quality of life (QOL) and well–being research in Tourism”, Tourism Management, 53, pp. 244–261.
 • VEENHOVEN, Ruut; (2008), “Healthy Happiness: Effects of Happiness on Physical Health and the Consequences for Preventive Health Care”, Journal of Happiness Studies, 9 (3), pp. 449–69.
 • WILLIAMS, John ve Rob LAWSON; (2001), “Community Issues and Resident Opinions of Tourism”, Annals of Tourism Research, 28, pp. 269–290.
 • WOO, Eunju; Hyelin KIM ve Muzaffer UYSAL; (2015), “Life satisfaction and support for tourism development”, Annals of Tourism Research, 50, pp. 84–97. https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.11.001
 • YAŞLIOĞLU, M. Murat; (2017), “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), pp. 74–85
 • YU, Chia-Pin; Shu Tian COLE ve Charles CHANCELLOR; (2016), “Assessing community quality of life in the context of tourism development”, Applied Research in Quality of Life, 11(1), pp. 147–162. https://doi.org/10.1007/s11482–014–9359–6
 • ZHAO, Weibing; J.R. Brent RITCHIE ve Charlotte M. ECHTNER; (2011), “Social capital and tourism entrepreneurship”, Annals of Tourism Research, 38(4), pp. 1570–1593.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6844-7197
Yazar: Uğur Çalışkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3456-2787
Yazar: Işıl Arıkan Saltık
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiibd469773, journal = {Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3688}, eissn = {2630-6409}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {23 - 38}, doi = {10.18070/erciyesiibd.469773}, title = {Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri}, key = {cite}, author = {Çalışkan, Uğur and Arıkan Saltık, Işıl} }
APA Çalışkan, U , Arıkan Saltık, I . (2019). Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (53) , 23-38 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.469773
MLA Çalışkan, U , Arıkan Saltık, I . "Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 ): 23-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/46623/469773>
Chicago Çalışkan, U , Arıkan Saltık, I . "Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 ): 23-38
RIS TY - JOUR T1 - Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri AU - Uğur Çalışkan , Işıl Arıkan Saltık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18070/erciyesiibd.469773 DO - 10.18070/erciyesiibd.469773 T2 - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 38 VL - IS - 53 SN - 1301-3688-2630-6409 M3 - doi: 10.18070/erciyesiibd.469773 UR - https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.469773 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri %A Uğur Çalışkan , Işıl Arıkan Saltık %T Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri %D 2019 %J Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-3688-2630-6409 %V %N 53 %R doi: 10.18070/erciyesiibd.469773 %U 10.18070/erciyesiibd.469773
ISNAD Çalışkan, Uğur , Arıkan Saltık, Işıl . "Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 53 (Haziran 2019): 23-38 . https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.469773
AMA Çalışkan U , Arıkan Saltık I . Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; (53): 23-38.
Vancouver Çalışkan U , Arıkan Saltık I . Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; (53): 38-23.