Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigating the Risks That Online Game Web Sites Have With Regard to Children

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4, 253 - 262, 30.07.2018

Öz

Playing game, which is perceived as an inseparable part of the children, provides activities for children to learn, express themselves, explore and have fun.The children voluntarily participate in the games and have an opportunity to form their activities during playing, which make the game effective and important on the development of them.The concept of playing a game has changed over time with the recent advancements in technology.Although the playing game has positive effects on the physical, social and emotional developments of children, these positive effects mightdiminish due to the possible effects of technological developments on the playing game. Even more, it can cause some risky situations for children as well.Considering the risks that the technology can make and the changing game perceptions of children, this study investigates on the risks that children can come across during online game playing. In that regard;two keywords, which are ‘game’ and ‘play game’, were selected by observing the search behaviors of two children and the first ten online game siteswere evaluated accordingly. As a result, it was found that the online game sites pose risky situations for children since they contain sexual contents and promote the negative behavior.

Kaynakça

 • Canbek, G., ve Sağiroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Chiu, S. I., Lee, J. Z., ve Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 571-581.
 • Çankaya, S., ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 2: 115-127.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2011, http:// yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Celen-Celik_Seferoglu_CocuklarInternet-Riskler.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • Demirel, M., Yörük, M., & Özkan, O. (2012). Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma-Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 54-68.
 • Durdu, P. O., Tüfekçi, A., ve Çağıltay, K., (2005). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir çalışma.Eurasion Journal of Educational Research, 19, 66-76.
 • Erboy, E. ve Akar Vural, R. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ege Eğitim Dergisi, 11, 1: 39–58.
 • Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers in Entertainment (CIE), 1, 1: 20.
 • Karakuş, T., Çağıltay, K., Kaşıkcı, D., Kurşun, E., ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 230-243.
 • Koçak, A., ve Özgür, A. R. U. N. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(3), 21-28.
 • Marangoz, M., Yeşildağ, B., ve Saltık, I. A. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web Ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3 (2), 53-78
 • Shoemaker, P. & Reese, S. (1996). Mediating the message: theories of influences onmass media content. White Plains, NY: Longman.
 • Stock, P. (2004). “The Harmful Effects on Children of Exposure to Pornography”, Canadian Institute for Education on the Family,http://www.hazpolitica.org/ noticias/index.phtml?id=622, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • TBMM, (2015). Dijital Oyunlar ve Oyunların Etkileri, https://www.tbmm.gov.tr/ arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/turkiye_dijital_ oyunlar_federasyonu.pdf, Erişim Tarihi: 11.11.15
 • TÜİK (2013). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • Uluyol, Ç., Demiralay, R., Şahin, S., ve Eryılmaz, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Oyun Tercihleri ve Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3, (2) 1-7.
 • Wan, C. S., ve Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 9 (3) 317-324.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi, 25. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları.

İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4, 253 - 262, 30.07.2018

Öz

Çocukların ayrılmaz bir parçası olarak algılanan oyun oynamak, çocukların öğrenmelerini, kendilerini ifade etmelerini, keşfetmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktadır. Çocuklar oyunlara gönüllü olarak katılırlar ve oyun oynama sırasında etkinliklerini oluşturma fırsatına sahip olurlar, bu da onların gelişimleri üzerinde etkili ve önemli bir rol oynar. Teknolojide meydana gelen hızlı değişimlerle oyun oynama kavramı da değişime uğraşmıştır. Oyun oynama çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlamasına rağmen, bu katkılar teknolojinin muhtemel etkileri nedeniyle azalabilmektedir. Hatta, çocuklar için riskli durumlar bile ortaya çıkarabilmektedir. Teknolojinin oluşturabileceği riskleri ve çocukların oyun oynama konusundaki algılarının değişimi göz önünde bulundurularak, bu çalışma çocukların çevrimiçi oyun oynama sırasında karşılaşabilecekleri riskleri araştırmıştır. Bu bağlamda; “Oyun” ve “Oyun Oyna” olan iki anahtar kelime, iki çocuğun arama davranışları göz önüne alınarak seçilmiştir ve arama motoru sonuçlarına göre ilk on çevrimiçi oyun sitesi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, çevrimiçi oyun sitelerinin, cinsel içerik barındırdıklarından ve olumsuz davranışları teşvik ettiklerinden dolayı, çocuklar için riskli durumlar oluşturdukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Canbek, G., ve Sağiroğlu, Ş. (2007). Çocukların ve gençlerin bilgisayar ve internet güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Chiu, S. I., Lee, J. Z., ve Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 571-581.
 • Çankaya, S., ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 2: 115-127.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2011, http:// yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Celen-Celik_Seferoglu_CocuklarInternet-Riskler.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • Demirel, M., Yörük, M., & Özkan, O. (2012). Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma-Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 54-68.
 • Durdu, P. O., Tüfekçi, A., ve Çağıltay, K., (2005). Üniversite öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arasında karşılaştırmalı bir çalışma.Eurasion Journal of Educational Research, 19, 66-76.
 • Erboy, E. ve Akar Vural, R. (2010). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ege Eğitim Dergisi, 11, 1: 39–58.
 • Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers in Entertainment (CIE), 1, 1: 20.
 • Karakuş, T., Çağıltay, K., Kaşıkcı, D., Kurşun, E., ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 230-243.
 • Koçak, A., ve Özgür, A. R. U. N. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(3), 21-28.
 • Marangoz, M., Yeşildağ, B., ve Saltık, I. A. (2012). E-Ticaret İşletmelerinin Web Ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Journal of Internet Applications & Management/İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3 (2), 53-78
 • Shoemaker, P. & Reese, S. (1996). Mediating the message: theories of influences onmass media content. White Plains, NY: Longman.
 • Stock, P. (2004). “The Harmful Effects on Children of Exposure to Pornography”, Canadian Institute for Education on the Family,http://www.hazpolitica.org/ noticias/index.phtml?id=622, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • TBMM, (2015). Dijital Oyunlar ve Oyunların Etkileri, https://www.tbmm.gov.tr/ arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/turkiye_dijital_ oyunlar_federasyonu.pdf, Erişim Tarihi: 11.11.15
 • TÜİK (2013). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya, 2013, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866, Erişim Tarihi: 28.10.2017
 • Uluyol, Ç., Demiralay, R., Şahin, S., ve Eryılmaz, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Oyun Tercihleri ve Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3, (2) 1-7.
 • Wan, C. S., ve Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games addiction: Atest of flow theory and humanistic needs theory for taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 9 (3) 317-324.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi, 25. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Türkçe Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet SAĞLAM
Türkiye


Halil KAYADUMAN
0000-0001-5316-1893

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 6 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiletisim420017, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {253 - 262}, doi = {}, title = {İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sağlam, Mehmet and Kayaduman, Halil} }
APA Sağlam, M. & Kayaduman, H. (2018). İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi . Erciyes İletişim Dergisi , 5 (4) , 253-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/38659/420017
MLA Sağlam, M. , Kayaduman, H. "İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi" . Erciyes İletişim Dergisi 5 (2018 ): 253-262 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/38659/420017>
Chicago Sağlam, M. , Kayaduman, H. "İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi". Erciyes İletişim Dergisi 5 (2018 ): 253-262
RIS TY - JOUR T1 - İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi AU - Mehmet Sağlam , Halil Kayaduman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 262 VL - 5 IS - 4 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi %A Mehmet Sağlam , Halil Kayaduman %T İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Sağlam, Mehmet , Kayaduman, Halil . "İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi". Erciyes İletişim Dergisi 5 / 4 (Temmuz 2018): 253-262 .
AMA Sağlam M. , Kayaduman H. İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi. EİD. 2018; 5(4): 253-262.
Vancouver Sağlam M. , Kayaduman H. İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4): 253-262.
IEEE M. Sağlam ve H. Kayaduman , "İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi", Erciyes İletişim Dergisi, c. 5, sayı. 4, ss. 253-262, Tem. 2018