Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akne Hastalarının Medya Üzerinden Enformasyon Sağlama Ve Edindikleri Bilgileri Uygulama Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 527 - 538, 21.01.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.461919

Öz

Bu çalışmanın amacı akne vulgaris (AV) halk arasında bilinen adıyla sivilce tanısı almış hastalarda, alternatif yöntemlere ulaşılması amacı ile internetin kullanım düzeyi ve şekli, sosyal medya üzerinden AV yani sivilce tedavisi ile ilgili bilgi edinme ve edinilen bilgileri kullanma düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran AV tanısı alan toplam 121 hasta ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Hastalara, sosyo demografik özellikleri, internet ve medyayı kullanım sıklıkları, hangi sosyal medya hesaplarına sahip oldukları, bu araçlar üzerinden hastalıkları ile ilgili araştırma yapma düzeyleri, bilgi edinme düzeyleri ve bunları hayata geçirme durumları ile sivilce şiddeti (PA), Dermatoloji Yaşam Indeksi (DLQ) ve Akne Yaşam Indeksi (AQOL) düzeyini sorgulayan bir görüşme formu uygulandı. Görüşülen hastaların akne hastalığı ile ilgili sosyal ve geleneksel medyada bulunan içerikleri takip etme düzeyleri yüksek bulundu, %51,2 oranında hastalık ile ilgili içerikleri takip etmekte ve %55,4 ü öğrendiklerini uygulamaktadırlar. Sosyal medyadan akne hastalığı ile ilgili en az bir kez ürün satın alması (p=0,026<0,05) ve kullanım öncesi hekime danışması (p=0,034<0,05) değişkenleri de sosyal medya kullanımında anlamlı bir etkiye sahip olarak tespit edildi. Akne hastalarının sosyal medya kullanımı AQOL açısından anlamlı bir etkiye sahip (p=0,012<0,05) ve bu indeks açısından sosyal medyadan bilgiye ulaşma ihtimali 2,444 (Exp:2,444) kat artmaktadır sonucuna ulaşıldı. Ancak akne yaşam indeksinin etkisi dermatoloji yaşam indeksine göre daha düşük olarak saptandı. Bu çalışmanın sonucuna göre, Akne vulgaris hastalığı kişinin duygusal ve davranışsal olarak sosyal hayatına negatif yansıyan özelliklerinden dolayı TAT (tamamlayıcı ve alternatif tıp) kullanma sıklığı yüksektir. Bu yüzden sosyal medya başta olmak üzere bütün kitle iletişim araçları bu konuda enformasyon sağlama özelliği sayesinde hastalar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Kaynakça

 • Amichai-Hamburger Y, McKenna KYA. (2006). The Contact Hypothesis Reconsidered: Interacting via the Internet. J Comput Mediat Commun, 11:825-43.
 • Armstrong AW KR, Idriss NZ, Larsen LN, Lio PA. (2011). Online video improves clinical outcomes in adults with atopic dermatitis: a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol, 64(3):502-7.
 • Atkinson NL, Saperstein SL, Pleis J. (2009). Using the internet for health-related activities: findings from a national probability sample. J Med Internet Res,11(1):4
 • Berkman L, Glass T. (2000). Social integration, social networks, social support and health. In: Berkman L, Kawachi I, editors. Social epidemiology. New York: Oxford University Press.Bilgiç, Özlem, Ak, Muharrem, (2011). Akne Vulgaris’li Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi;18(2):111-4..
 • Cain, J. (2011). Social media in health care: the case for organizational policy and employee education. American Journal of Health-System Pharmacy,68(11), 1036.
 • Chou, W. Y. S., Hunt, Y. M., Beckjord, E. B., Moser, R. P., & Hesse, B. W. (2009). Social media use in the United States: implications for health communication.Journal of medical Internet research, 11(4), e48.
 • Chretien, K. C., & Kind, T. (2013). Social media and clinical care ethical, professional, and social implications. Circulation, 127(13), 1413-1421.
 • Durusoy ve ark. (2010), Akne ve Melasmada Alternatif Tıp Turk J Dermatol; 4: 14-7.
 • Eysenbach, G. (2011). The role of social media for patients and consumer health.IMIA Yearbook, 6(1), 131-138.
 • Fowler JH, Christakis NA. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ, 337:a2338.
 • Hanna, Shannon, Sharma, Jasdeep, Klotz, Jennifer, (2003), Acne vulgaris: More than skin deep. Dermatology Online Journal 9(3): 8
 • Hayta, Sibel Berksoy, Yavuz, Göknur Özaydın, Kıncır, Mehmet Fevzi (2000), Akne ve Melasmada Alternatif Tıp, Cumhuriyet Med J 2011; 33: 430-434., Aktan ve ark. 2000, Durusoy ve ark. Turk J Dermatol 2010; 4: 14-7.
 • Hayta, Sibel Berksoy, Yavuz, Göknur Özaydın, Kıncır, Mehmet Fevzi, (2011), Anxiety, depression, and nature of acne vulgaris in adolescents Cumhuriyet Med J 2011;.
 • Aktan, S., & Özmen, E. (2000)..International journal of dermatology, 39(5), 354-357. , Hawn, C. (2009). Take two aspirin and tweet me in the morning: how Twitter, Facebook, and other social media are reshaping health care. Health affairs,28(2), 361- 368.
 • Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 2010;53:59-68.
 • Kellett, S. C., & Gawkrodger, D. J. (1999). The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. British Journal of Dermatology, 140, 273-282.,
 • KooJY,SmithLL, (1991), Psychologic aspects ofacne, Pediatr Dermatol. Sep;8(3):185- 8
 • Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), 15-23.
 • Latané B. (1981). The psychology of social impact. Am Psychol, 36(4):343-56.
 • Lau, A. Y. S., Siek, K. A., Fernandez-Luque, L., Tange, H., Chhanabhai, P., Li, S. Y. W., ... & Eysenbach, G. (2011). The role of social media for patients and consumer health. IMIA Yearbook, 6(1), 131-138.
 • Lustria ML, Smith SA, Hinnant CC. (2011). Exploring digital divides: an examination of eHealth technology use in health information seeking, communication and personal health information management in the USA. Health Informatics J, 17(3):224-243.
 • Madden, M. Online Video. (2007). July 25, [17 May 2011]; Available from: http:// www. pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/ PIP_Online_ Video_2007.pdf.pdf.
 • Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of medical Internet research, 15(4), e85.
 • Okan, U. D. G., Kulaç, M., Rendon, M. (2014), Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kozmetik İşlemlere Güncel İlgisi: Bir Anket Çalışması. Dermatoz; 5(1): 1451a1.
 • Pirolli P. (2009). An Elementary Social Information Foraging Model. Computer Human Interaction Conference, Boston, MA.
 • Ruggiero KJ, Gros DF, McCauley J, de Arellano MA, Danielson CK. (2011). Rural adults’ use of health-related information online: data from a 2006 National Online Health Survey. Telemed J E Health, 17(5):329-334
 • Schein, R., Wilson, K., & Keelan, J. E. (2010). Literature review on effectiveness of the use of social media: a report for Peel Public Health. [Region of Peel], Peel Public Health.
 • Thackeray, R., Crookston, B. T., & West, J. H. (2013). Correlates of health-related social media use among adults. Journal of medical Internet research,15(1), e21.
 • Wen KY, Kreps G, Zhu F, Miller S., (2010). Consumers’ perceptions about and use of the internet for personal health records and health information exchange: analysis of the 2007 Health Information National Trends Survey. J Med Internet Res,12(4):e73
 • Yang, C. C., Jiang, L., Yang, H., & Tang, X. (2012). Detecting signals of adverse drug reactions from health consumer contributed content in social media. In Proceedings of ACM SIGKDD Workshop on Health Informatics.
 • http://www.instaturkiye.com Erişim Tarihi; 25.08.2016; 14:30

A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 527 - 538, 21.01.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.461919

Öz

The purpose of this study is to determine the level and way of the internet usage for reaching alternative methods, the level of obtaining information about the treatment of acne vulgaris (AV), i.e. pustule through social media, and the level of using this acquired information in patients diagnosed with AV which is known as pustule colloquially. In the study, the face-to-face interview technique was applied to a total of 121 patients diagnosed with AV who applied to Dermatology Outpatient Clinic of Sivas Cumhuriyet University. An interview form questioning the patients’ socio-demographic characteristics, frequency of using internet and media, their social media accounts, their level of searching about their diseases through these tools, their level of acquiring information and status of realizing them as well as acne severity (PA), Dermatology Life Quality Index (DLQI) and Acne-Specific Quality of Life Index (AQOL) was applied to the patients. The interviewed patients’ levels of following the contents in the social and traditional media about the acne disease were found to be high, 51.2% of them were following the contents about the disease, and 55.4% were applying what they learnt. Variables of purchasing products at least once from the social media for the acne disease (p=0.026<0.05) and counseling a physician before the usage (p=0.034<0.05) were determined to have a significant effect on social media usage. It was concluded that the social media usage of acne patients had a significant effect in terms of AQOL (p=0.012<0.05) and the probability of accessing information from social media in terms of this index increased by 2.444 items (Exp:2.444). However, the effect of Acne Quality of Life Index was found to be lower than the dermatology life quality index. As a result of this study, due to the properties of acne vulgaris negatively reflecting disease on the social life of a person emotionally and behaviorally, the frequency of using CAM (complementary and alternative medicine) was high. Therefore, all mass media, especially social media, are frequently used by the patients because of the information they provide concerning this issue.

Kaynakça

 • Amichai-Hamburger Y, McKenna KYA. (2006). The Contact Hypothesis Reconsidered: Interacting via the Internet. J Comput Mediat Commun, 11:825-43.
 • Armstrong AW KR, Idriss NZ, Larsen LN, Lio PA. (2011). Online video improves clinical outcomes in adults with atopic dermatitis: a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol, 64(3):502-7.
 • Atkinson NL, Saperstein SL, Pleis J. (2009). Using the internet for health-related activities: findings from a national probability sample. J Med Internet Res,11(1):4
 • Berkman L, Glass T. (2000). Social integration, social networks, social support and health. In: Berkman L, Kawachi I, editors. Social epidemiology. New York: Oxford University Press.Bilgiç, Özlem, Ak, Muharrem, (2011). Akne Vulgaris’li Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi;18(2):111-4..
 • Cain, J. (2011). Social media in health care: the case for organizational policy and employee education. American Journal of Health-System Pharmacy,68(11), 1036.
 • Chou, W. Y. S., Hunt, Y. M., Beckjord, E. B., Moser, R. P., & Hesse, B. W. (2009). Social media use in the United States: implications for health communication.Journal of medical Internet research, 11(4), e48.
 • Chretien, K. C., & Kind, T. (2013). Social media and clinical care ethical, professional, and social implications. Circulation, 127(13), 1413-1421.
 • Durusoy ve ark. (2010), Akne ve Melasmada Alternatif Tıp Turk J Dermatol; 4: 14-7.
 • Eysenbach, G. (2011). The role of social media for patients and consumer health.IMIA Yearbook, 6(1), 131-138.
 • Fowler JH, Christakis NA. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ, 337:a2338.
 • Hanna, Shannon, Sharma, Jasdeep, Klotz, Jennifer, (2003), Acne vulgaris: More than skin deep. Dermatology Online Journal 9(3): 8
 • Hayta, Sibel Berksoy, Yavuz, Göknur Özaydın, Kıncır, Mehmet Fevzi (2000), Akne ve Melasmada Alternatif Tıp, Cumhuriyet Med J 2011; 33: 430-434., Aktan ve ark. 2000, Durusoy ve ark. Turk J Dermatol 2010; 4: 14-7.
 • Hayta, Sibel Berksoy, Yavuz, Göknur Özaydın, Kıncır, Mehmet Fevzi, (2011), Anxiety, depression, and nature of acne vulgaris in adolescents Cumhuriyet Med J 2011;.
 • Aktan, S., & Özmen, E. (2000)..International journal of dermatology, 39(5), 354-357. , Hawn, C. (2009). Take two aspirin and tweet me in the morning: how Twitter, Facebook, and other social media are reshaping health care. Health affairs,28(2), 361- 368.
 • Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 2010;53:59-68.
 • Kellett, S. C., & Gawkrodger, D. J. (1999). The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. British Journal of Dermatology, 140, 273-282.,
 • KooJY,SmithLL, (1991), Psychologic aspects ofacne, Pediatr Dermatol. Sep;8(3):185- 8
 • Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), 15-23.
 • Latané B. (1981). The psychology of social impact. Am Psychol, 36(4):343-56.
 • Lau, A. Y. S., Siek, K. A., Fernandez-Luque, L., Tange, H., Chhanabhai, P., Li, S. Y. W., ... & Eysenbach, G. (2011). The role of social media for patients and consumer health. IMIA Yearbook, 6(1), 131-138.
 • Lustria ML, Smith SA, Hinnant CC. (2011). Exploring digital divides: an examination of eHealth technology use in health information seeking, communication and personal health information management in the USA. Health Informatics J, 17(3):224-243.
 • Madden, M. Online Video. (2007). July 25, [17 May 2011]; Available from: http:// www. pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2007/ PIP_Online_ Video_2007.pdf.pdf.
 • Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of medical Internet research, 15(4), e85.
 • Okan, U. D. G., Kulaç, M., Rendon, M. (2014), Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kozmetik İşlemlere Güncel İlgisi: Bir Anket Çalışması. Dermatoz; 5(1): 1451a1.
 • Pirolli P. (2009). An Elementary Social Information Foraging Model. Computer Human Interaction Conference, Boston, MA.
 • Ruggiero KJ, Gros DF, McCauley J, de Arellano MA, Danielson CK. (2011). Rural adults’ use of health-related information online: data from a 2006 National Online Health Survey. Telemed J E Health, 17(5):329-334
 • Schein, R., Wilson, K., & Keelan, J. E. (2010). Literature review on effectiveness of the use of social media: a report for Peel Public Health. [Region of Peel], Peel Public Health.
 • Thackeray, R., Crookston, B. T., & West, J. H. (2013). Correlates of health-related social media use among adults. Journal of medical Internet research,15(1), e21.
 • Wen KY, Kreps G, Zhu F, Miller S., (2010). Consumers’ perceptions about and use of the internet for personal health records and health information exchange: analysis of the 2007 Health Information National Trends Survey. J Med Internet Res,12(4):e73
 • Yang, C. C., Jiang, L., Yang, H., & Tang, X. (2012). Detecting signals of adverse drug reactions from health consumer contributed content in social media. In Proceedings of ACM SIGKDD Workshop on Health Informatics.
 • http://www.instaturkiye.com Erişim Tarihi; 25.08.2016; 14:30

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Türkçe Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zekiye TAMERGENCER> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0001-6065-7395
Türkiye


Sibel Berksoy HAYTA Bu kişi benim
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6065-7395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ocak 2019
Gönderilme Tarihi 20 Eylül 2018
Kabul Tarihi 6 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiletisim461919, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, number = {1}, pages = {527 - 538}, doi = {10.17680/erciyesiletisim.461919}, title = {A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information}, key = {cite}, author = {Tamergencer, Zekiye and Hayta, Sibel Berksoy} }
APA Tamergencer, Z. & Hayta, S. B. (2019). A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information . Erciyes İletişim Dergisi , 6 (1) , 527-538 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.461919
MLA Tamergencer, Z. , Hayta, S. B. "A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information" . Erciyes İletişim Dergisi 6 (2019 ): 527-538 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/42719/461919>
Chicago Tamergencer, Z. , Hayta, S. B. "A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information". Erciyes İletişim Dergisi 6 (2019 ): 527-538
RIS TY - JOUR T1 - Akne Hastalarının Medya Üzerinden Enformasyon Sağlama Ve Edindikleri Bilgileri Uygulama Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma AU - ZekiyeTamergencer, Sibel BerksoyHayta Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.461919 DO - 10.17680/erciyesiletisim.461919 T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 527 EP - 538 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.461919 UR - https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.461919 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information %A Zekiye Tamergencer , Sibel Berksoy Hayta %T A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information %D 2019 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17680/erciyesiletisim.461919 %U 10.17680/erciyesiletisim.461919
ISNAD Tamergencer, Zekiye , Hayta, Sibel Berksoy . "A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information". Erciyes İletişim Dergisi 6 / 1 (Ocak 2019): 527-538 . https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.461919
AMA Tamergencer Z. , Hayta S. B. A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information. EİD. 2019; 6(1): 527-538.
Vancouver Tamergencer Z. , Hayta S. B. A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information. Erciyes İletişim Dergisi. 2019; 6(1): 527-538.
IEEE Z. Tamergencer ve S. B. Hayta , "A Study on Acne Patients’ Levels of Obtaining Information Through Social Media and Applying These Information", Erciyes İletişim Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 527-538, Oca. 2019, doi:10.17680/erciyesiletisim.461919