Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 167 - 177 2019-12-18

MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR
SINIF MOBİLYALARI VE ÖĞRENCİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ ARASINDAKİ UYUMUN ARAŞTIRILMASI: İZMİR ÖRNEĞİ

Nazife Aslı Kaya [1] , Önder Erkarslan [2]


The aim of the research is to determine the anthropometric measures of school children aged 12-13, who live in Izmir, Turkey, in order to propose anthropometrically appropriate school furniture (desk and chair), and to compare findings with the available classroom furniture produced according to Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education to determine potential mismatches. A total of twelve anthropometric data were collected by convenience sampling from 393 (207 male and 186 female) students. The data were analyzed with the aid of the SPSS v13 software on a desktop computer. Descriptive statistics for each anthropometric dimension are given as mean, standard deviation and 5th and 95th percentile values for male and female in mm. The obtained anthropometric data used for calculating classroom furniture dimensions, sitting height, seat depth, seat width, backrest height and desk height. Mismatches were found when the findings were compared with the Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education.

Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde okuyan 12-13 yaş arası öğrencilerin antropometrik verilerinin belirlenerek onlar için ergonomik uygunlukta okul sırası ve masası ölçülerinin saptanması ve standartları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenerek okulların kullanımına tahsis edilmiş olan sınıf mobilyalarının öğrenciler için uygun olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu kapsamda 393 (207 erkek ve 186 kadın) öğrenciden 12 farklı antropometrik ölçü toplanmıştır. Toplanan ölçüler SPSS v13 yazılımı yardımıyla analiz edilmiş, her ölçü için ortalama, %5 ve %95 olmak üzere betimsel istatistiki değerler elde edilmiştir. Elde edilen antropometrik veriler uygun oturma yüksekliği, oturma genişliği, oturma derinliği, sırtlık yüksekliği ve masa yüksekliği ölçülerinin hesaplanmasında kullanılmış, ve mevcut sıra ve masa ölçüleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş sınıf mobilyası ölçülerinin İzmir ilinde okuyan öğrenciler için uygunluğunun tartışmalı olduğu sonucuna varılmıştır.

 • Açık, E., Kayıhan,H. , H., Aran, O. T. (2014). İlköğretim okullarında okul mobilyasının antropometrik uygunluğunun değerlendirilmesi–pilot çalışma. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(3), 131-140.
 • Agha, S. R. (2010). School furniture match to students' anthropometry in the Gaza Strip. Ergonomics, 53:3, 344-354.
 • Akın, G., & Sağır, M. (1998). İlköğretim Sıra ve Altlıklarının Ergonomik Tasarımında Antropometrik Veriler. 6th.Ergonomic Congress (pp. 68-78). Ankara: MPM Publications No:622.
 • Altman DG. Practical Statistics for Medical Research.London: Chapman & Hall, 1991
 • Babayiğit, Ö. (2017). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sırada Yanlış Oturma Biçimlerinin ve Nedenlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1144- 1171.
 • Burdurlu, E., Usta, İ., İlçe, A. C., Altun, S., & Elibol, G. C. (2006). Static Anthropometric Characteristics of 12-15 Aged Students Living in Ankara/Turkey. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi.
 • Chaffin, D., & Anderson, G. (1991). Occupational Biomechanics. New York: Wiley.
 • Dianat I., Karimi M. A., Hashemi A. A., Bahrampour S. (2013) Classroom furniture and anthropometric characteristics of Iranian high school students: Proposed dimensions based on anthropometric data. Applied Ergonomics, 44, 101-108
 • Duyar, I. (1992, Unpublished PhD Thesis). Growth Standards of 12-17 Aged Turkish Students. Ankara: Hacettepe University, Institute of Social Science.
 • Elibol, G. C., Kılıç, Y., Ulupınar, M., & Burdurlu, E. (2005). 12–15 Yaşlarındaki öğrencilerin antropometrik ölçülerinin belirlenmesi ve okul mobilyalarına uyarlanması. 11. Ulusal Ergonomi Kongresi.
 • Erdogan, Y., Erkoc, M. F., & Sakar, C. (2007). Kadıköy ilçesindeki ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarlarının Osha ergonomik kriterlerine göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 83-94.
 • Evans W. A, Courtney A. J, Fok K. F (1988). The design of school furniture for Hong Kong school children: an anthropometric case research. Applied Ergonomics 19:122-134
 • Fisher RA, Yates F. (1974), Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research,6th ed. London: Longman
 • Geirlach, P. (2002). Physician Perspectives on Children Musculoskeletal and Vision Disorders in Geneva, Switzerland. The XVI Annual International Occupational Ergonomics And Safety Conference, (s. 1-4). Toronto, Canada.
 • General Directorate of Primary Education Standards (http://tegm.meb.gov.tr/www/temel-egitim-genel-mudurlugune-bagli-okul-oncesi-ve-ilkogretim-kurumlarinda-kullanilan-temel-donatim-malzemelerinin-asgari-standartlari/icerik/170) Access: 22 March 2015
 • Gouvali, M., & Boudolos, K. (2006). Match Between School Furniture Dimensions and Children’s Anthropometry. Applied Ergonomics, 37, 765-773.
 • Gönen, E., & Kalınkara, V. (1993). Analysis Of Anthropometric Characteristics of the Female students Going on University Education. 4th Ergonomics Congress (s. 93-106). Ankara: MPM Publications No:509.
 • Göral Yıldızlı, M. (1996, Unpublished PhD. Thesis). Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde antropometrik ölçütler. Adana: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Harreby, M., Nygaard, B., Jessen, T., Larsen, E., Storr-Paulsen, A., Lindahl, A., Laegaard, E. (1999). Risk Factors For Low Back Pain In A Cohort Of 1389 Danish School Children: An Epidemiologic Research. European Spine Journal vol.8, 444-450.
 • Helander, M. (1997). Anthropometry in workstation design. In M. Helander (Ed.), A Guide to Ergonomics of Manufacturing (pp. 17-28). London: Taylor & Francis.
 • Jayaratne K. (2012). Ergonomic considerations in school environments - the need for widening the scope. Work. 2012;41
 • Kahya, E., Gülseren, E., Gelen, E., & Aydın, S. (2011). Yüksek Öğretim Öğrencileri Için Ergonomik Sıra Ve Masa Tasarımı. 17th Ergonomic Congress (s. 2-42). Ankara: MPM Publications.
 • Kahya, E., Ünlüer, G., Güzeldal, Z., & Demirci, Z. Ö. (2018). Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğrenci Sıralarının Uygunluğunun Analizi. Ergonomi, 1(2), 59-76.
 • Kahya, E. (2018). Evaluation of the classroom furniture for university students. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(1), 20-29.
 • Kayıs, B. (1986). An Anthropometry Survey on Turkish Primary School Children. The Scientific and Technical Research Council of Turkey.
 • Kayıs, B. (1987). Using of the anthropometric Data in Ergonomic Designing of Primary School Buildings. The Scientific and Technical Research Council of Turkey.
 • Kayıs, B., & Özok, A. F. (1991). Anthropometric Survey Among Turkish Primary School Children. Applied Ergonomics, .22, 55-56.
 • Khalil, T. M., Abdel-Moty, E. M., & Rosomoff, H. L. (1993). Ergonomics in Back Pain: A guide to Prevention and Rehabilitation. New York: Van Nosrand Reinhold.
 • Knight, G., & Noyes, J. (1999). Children’s Behavior and the Design of School Furniture. Ergonomics, 42 (5), 747-760.
 • Koskelo, R., Vuorikari, K., & Hänninen, O. (2007). Sitting and Standing Postures are Corrected by Adjustable Furniture with Lowered Muscle Tension in High-School Students. Ergonomics, 50(10), 1643-1656.
 • Mayda, A. S., & Kocoglu, G. (1999). Sivas il merkezindeki ilkokul çocukları için referans antropometrik değerler. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Mokdad, M., & Al-Ansari, M. (2009). Anthropometrics for the Design of Bahraini School Furniture. International Journal of Industrial Ergonomics, 23, 1-8.
 • Molenbroek, J., & Kroon-Ramaekers, Y. (1996). Anthropometric design of a size system for school furniture. Proceedings of the Annual Conference of the Ergonomics Society: Contemprary Ergonomics (s. 130- 135). London: Taylor&Francis.
 • Murphy, S., & Buckle, P. (2003). Back Pain amongst School Children and Physical Risk Factors In Schools. ‘Back Pain In Schoolchildren – Causes and Solutions’ Conference. United Kingdom: Robens Centre For Health Ergonomics.
 • Oborne, D. J. (1996). Ergonomics at Work: Human Factors in Design and Development, 3rd Edition. Chihester: John Wiley & Sons.
 • Occhipinti E1, Colombini D, Molteni G, Grieco A. (1993). Criteria for the ergonomic evaluation of work chairs. Work. 84(4):274-85.
 • Oxford, H. W. (1969). Anthropometric Data for Educational Chairs. Ergonomics, 12, 140-161.Parcells, C., Manfred, S., & Hubbard, R. (1999). Mismatch of classroom furniture and body dimensions: Empirical findings and health implications. Adolescent Health vol: 24, 265-273.
 • Panagiotopoulou, G., Christoulas, K., & Papancholaou, A. (2003). Classroom furniture dimensions and anthopometric measures in primary school. Applied Ergonomics, 35(2), 121–128 . Pheasant, S. (1986). Bodyspace-Anthropometry. In: Ergonomics and Design. London: Taylor & Francis.
 • Pheasant, S. (1991). Ergonomics, work and health. London, MacMillan, 1991. 358pp
 • Poulakakis, G., & Marmaras, N. (1998). A model for the ergonomic design of office. Proceedings of the Ergonomics Conference in Cape Town: Global Ergonomics (s. 500-504). Elseiver Ltd.
 • Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Applied anthropometry, work-space design and seating. Human Factors in Engineering and Design (7th ed.). Singapore: McGraw-Hill.
 • Szeto, G., Straker, L., Raine, S., 2002. A field comparison of neck and shoulder postures in symptomatic and asymptomatic office workers. Applied Ergonomics. 33 (1), 75–84.
 • State Supply Office. (www.dmo.gov.tr) Access: 17 April 2014
 • Tunay, M., Melemez, K., & Dizdar, E. N. (2005). Yüksek Öğrenimde Kullanılan Okul Sıra Ve Masaların Antropometrik Tasarım (Bartın Orman Fakültesi Örneği). Teknoloji, 8(1), 93-99.
 • Uluuysal, B., & Kurt, A. A. (2011). İlköğretim Bilgisayar Laboratuarlarının Ergonomik İlkelere Göre İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 271-285.
 • Usan, S. (2010, Unpublished Master Thesis). A View of Ergonomic Evaluation of Primary Schools and Rearranging: Applications in Çukurova Region. Adana: Çukurova University, Institute Of Natural And Applied Sciences.
 • Yeats, B. (1997). Factors That May Influence the Postural Health Of Schoolchildren (K-12). Work, 44-45.
Birincil Dil en
Konular Ergonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8630-8919
Yazar: Nazife Aslı Kaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8961-9309
Yazar: Önder Erkarslan
Kurum: IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Izmir Institute of Technology - Scientific Research Project Fund
Proje Numarası 2010IYTE31
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2019

APA Kaya, N , Erkarslan, Ö . (2019). MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi , 2 (3) , 167-177 . DOI: 10.33439/ergonomi.598932