BibTex RIS Kaynak Göster

Psikolojik Doğum Sırasına Göre Adil Dünya İnancı

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 32, 57 - 69, 01.06.2012

Öz

Bu çalışmada çocukların aile yapısında kendi konumunu algılaması olarak tanımlanan psikolojik doğum sırasının adil dünya inancı üzerine etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 354 öğrenci katılmıştır. Psikolojik doğum sırası verileri Türkçeye uyarlaması yapılan White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri (Kalkan, 2005) ile elde edilmiş, Adil Dünya İnancını ölçmek için ise Türkçeye çevirisi yapılan Dalbert’in Adil Dünya Ölçeği kullanılmıştır (Göregenli, 2003). Araştırma verilerinin analizinde tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular bireylerin psikolojik doğum sıralarına göre adil dünya inancında anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermiştir

Kaynakça

 • Adler A. (2000). Yaşamın Anlam ve Amacı. Şipal, K (çev.) 5. Baskı. İstanbul: Say Yayınları. (Özgün çalışma 1933).
 • Adler A. (2009) Yaşam Sanatı. Şipal, K (çev.) 10. Baskı. İstanbul: Say Yayınları. (Özgün çalışma 1927).
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs yayınları.
 • Campbell, L., White, J. ve Stewart, A. (1991). The relationship of psychological birth order to actual birth order. Individual Psychology, 47, 380-391.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T.Ergene, çev). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orjinal eser 2005 yılında basılmıştır)
 • Dalbert, C. (1999). The World is more Just for me than generally: About the Personal Belief in a Just World Scale’s Validity. Social Justice Research, 12, 79-98.
 • Dalbert, C. (2002). Beliefs in a Just World as a Buffer against Anger. Social Justice Research, 15, 123-145.
 • Eckstein, D. (2000). Empirical Studies Indicating Significant Birth-Order-Related Personality Differences. Journal of Individual Psychology, 56, 481-494.
 • Eckstein, D., Aycock K.J., Sperder, M.A., McDonald, J., Wiesner, V., Watts, R.E ve Ginsburg, P. (2010). A Review Of 200 Birth-Order Studies: Lifestyle Characteristics. Journal of Individual Psychology, 66, 408-434.
 • Ferguson, E. (1999). Adlerian Theory: An Introduction. Chicago: Adler School of Professional Psychology.
 • Göregenli, M. (2003). Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye ilişkin değerlendirmeler, tutumlar ve deneyimler. İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü Projesi Raporu. İzmir.
 • Kalkan, M. (2005). “White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliği”. 3P Dergisi, 3, 169- 174.
 • Lerner, M. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenum Press.
 • Lerner, M. (1965). Evaluation of Performance as a Function of Performer’s Reward and Attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 355-360.
 • Lerner, M. ve Simmons, C. (1966). Observer’s Reaction to the ‘Innocent Victim’: Compassion or Rejection? Journal of Personality and Social Psychology, 4, 203-210.
 • Lerner, M. (1977). The Justice Motive: Some Hypotheses as to its originsand forms. Journal of Personality, 45, 1-52.
 • Lerner, M. ve Miller, D. (1978). Just World Research and the Attribution Process: Looking Back and Ahead. Psychological Bulletin, 5, 1030-1051.

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL BIRTH ORDER ON THE BELIEF IN A JUST WORLD

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 32, 57 - 69, 01.06.2012

Öz

The work reported here examines the effect of psychological birth order on the belief in a just world among university students assessed with a Turkish version of the White-Campbell Psychological Birth Order Inventory (Kalkan, 2005) and a translated version of Dalbert’s Just World Belief Scale (Göregenli, 2003). Participants were randomly selected from several universities located in the different parts of Turkey. The data were analyzed by conducting a one-way between-subjects analysis of variance. The results of this analysis indicated that there is a significant difference between the psychological birth order and the general and personal belief in a just world

Kaynakça

 • Adler A. (2000). Yaşamın Anlam ve Amacı. Şipal, K (çev.) 5. Baskı. İstanbul: Say Yayınları. (Özgün çalışma 1933).
 • Adler A. (2009) Yaşam Sanatı. Şipal, K (çev.) 10. Baskı. İstanbul: Say Yayınları. (Özgün çalışma 1927).
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs yayınları.
 • Campbell, L., White, J. ve Stewart, A. (1991). The relationship of psychological birth order to actual birth order. Individual Psychology, 47, 380-391.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T.Ergene, çev). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orjinal eser 2005 yılında basılmıştır)
 • Dalbert, C. (1999). The World is more Just for me than generally: About the Personal Belief in a Just World Scale’s Validity. Social Justice Research, 12, 79-98.
 • Dalbert, C. (2002). Beliefs in a Just World as a Buffer against Anger. Social Justice Research, 15, 123-145.
 • Eckstein, D. (2000). Empirical Studies Indicating Significant Birth-Order-Related Personality Differences. Journal of Individual Psychology, 56, 481-494.
 • Eckstein, D., Aycock K.J., Sperder, M.A., McDonald, J., Wiesner, V., Watts, R.E ve Ginsburg, P. (2010). A Review Of 200 Birth-Order Studies: Lifestyle Characteristics. Journal of Individual Psychology, 66, 408-434.
 • Ferguson, E. (1999). Adlerian Theory: An Introduction. Chicago: Adler School of Professional Psychology.
 • Göregenli, M. (2003). Şiddet, Kötü Muamele ve İşkenceye ilişkin değerlendirmeler, tutumlar ve deneyimler. İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü Projesi Raporu. İzmir.
 • Kalkan, M. (2005). “White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliği”. 3P Dergisi, 3, 169- 174.
 • Lerner, M. (1980). The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. New York: Plenum Press.
 • Lerner, M. (1965). Evaluation of Performance as a Function of Performer’s Reward and Attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 355-360.
 • Lerner, M. ve Simmons, C. (1966). Observer’s Reaction to the ‘Innocent Victim’: Compassion or Rejection? Journal of Personality and Social Psychology, 4, 203-210.
 • Lerner, M. (1977). The Justice Motive: Some Hypotheses as to its originsand forms. Journal of Personality, 45, 1-52.
 • Lerner, M. ve Miller, D. (1978). Just World Research and the Attribution Process: Looking Back and Ahead. Psychological Bulletin, 5, 1030-1051.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA78HE46UG
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Kadir Çakır

Emine Şen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 1 Sayı: 32

Kaynak Göster

APA Çakır, K., & Şen, E. (2012). Psikolojik Doğum Sırasına Göre Adil Dünya İnancı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 57-69.

ERCİYES AKADEMİ | 2021 | sbedergi@erciyes.edu.tr Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.