Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-8657 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder


open-access-logo-1024x416.png            by-nc-nd.png?w=584             ithenticate-badge-rec-positive.png

ÖNEMLİ DUYURU!

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 yılı itibariyle yayın hayatına sadece elektronik olarak devam edecektir.

TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylı açıklamalara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, Erciyes SBE Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Açık erişimli olan dergide bulunan tüm içerikler lisans koşulları altında yayımlanmak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

ERÜ SBE Dergisi uluslararası bir dergi olup, Index Copernicus, Ebsco: Humanities Index and Social Sciences Full Text, DRJI, Asos Index, Arastırmax, Akademik Dizin ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2148-8657 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder
Kapak Resmi


open-access-logo-1024x416.png            by-nc-nd.png?w=584             ithenticate-badge-rec-positive.png

ÖNEMLİ DUYURU!

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 yılı itibariyle yayın hayatına sadece elektronik olarak devam edecektir.

TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylı açıklamalara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, Erciyes SBE Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Açık erişimli olan dergide bulunan tüm içerikler lisans koşulları altında yayımlanmak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

ERÜ SBE Dergisi uluslararası bir dergi olup, Index Copernicus, Ebsco: Humanities Index and Social Sciences Full Text, DRJI, Asos Index, Arastırmax, Akademik Dizin ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Sayı 48 - 30 Haz 2020
 1. Örgütsel aile desteği, iş-aile çatışması ve işle bütünleşme arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma
  Sayfalar 9 - 53
  Gözde Gülen AYDIN , Nazlı AYYILDIZ ÜNNÜ
 2. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ulusal yazılı basında sunumunun içerik analizi yöntemiyle çözümlenmesi
  Sayfalar 54 - 75
  Ahmet GÜNEŞ
 3. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğitimine katkı sağlamaya yönelik olarak kullandıkları yöntem ve teknikler
  Sayfalar 76 - 118
  Osman CİNGÖZ , Süleyman AKYÜREK
 4. Lozan mübadilleri ve emlak-i gayrimenkule
  Sayfalar 119 - 134
  Cemile YAĞMUR , Hikmet Zeki KAPCI
 5. Ocak ayı anomalisi gerçekten var mı?
  Sayfalar 135 - 160
  Yavuz GÜL
 6. Zikre dayalı uygulamalardan saz mûsikîsi alanına bir transfer: Sadrettin Özçiminin icrâsında perde kaldırma
  Sayfalar 161 - 178
  Erkan SEZER , N. Oya LEVENDOĞLU
 7. Lead time management for production planning in job shops
  Sayfalar 179 - 195
  Ahmet HASKÖSE
 8. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında yapım yönetiminin Çukurova Bölgesi’nde incelenmesi
  Sayfalar 196 - 219
  Zafer Tarık TANER , Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
 9. İshak Paşa Sarayı mimari bezemelerinin giyim-kuşamda kullanımı üzerine bir çalışma
  Sayfalar 220 - 236
  Hacer Nurgül BEGİÇ
 10. Demographic characteristics and perceived value differences in mobile banking: An empirical study in Turkey
  Sayfalar 237 - 263
  Mustafa DEMİRHAN
 11. İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama süreci ve İİBF öğrencilerinin özel sektör ve kamu sektörü algıları üzerine bir araştırma
  Sayfalar 264 - 285
  Ahmet GÜVEN
 12. Ortaokul öğrencilerinin İngilizce kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi
  Sayfalar 286 - 323
  Burcu DUYAR , Recep ÖZKAN
 13. Seme visit as an example of mountain cult in Sivas reflected into the present
  Sayfalar 324 - 345
  Hülya KAYA HASDEMİR
 14. Did Hittite Kings acclaim themselves to be god?
  Sayfalar 346 - 365
  Murat TURGUT
 15. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde Türk stereotipi
  Sayfalar 366 - 390
  Mehmed Halil SAĞLAM
 16. Mehmet Rüştü Uzel'in Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi
  Sayfalar 391 - 402
  Mustafa GÜÇLÜ
 17. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın bütünselliği sağlayan kriterler bağlamında irdelenmesi
  Sayfalar 403 - 432
  Duygu TURGUT
 18. Çalışanlardaki öz yeterlilik algısının örgütsel sinizm ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 433 - 449
  Yavuz Sezer OĞUZHAN
 19. Kuruluşunun ellinci yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel aktörler ve riskler bağlamında değerlendirilmesi
  Sayfalar 450 - 469
  İlhan GÜLLÜ
 20. Kandinsky'nin doğaçlamaları
  Sayfalar 470 - 485
  Ayşe SEZER
 21. Determination of destination competitiveness of the selected Mediterranean destinations by entropy based EDAS method
  Sayfalar 486 - 509
  Kenan GÜLLÜ , Mustafa YILMAZ
 22. La Chine et les Balkans Occidentaux: Un ancrage a la peripherie de L'union Europeenne?
  Sayfalar 510 - 516
  Xavier RİCHET
 23. Sağlık turizminde termal turizm ve Spa-Wellness turizminin yeri ve önemi
  Sayfalar 517 - 533
  Güzel SİNER , Nazan TORUN
En çok atıf alan makaleler

Öğretmenlik mesleği ve özellikleri
Mustafa ÇELİKTEN| Mustafa ŞANAL | Yeliz YENİ

Türkiye'de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi
Mustafa Durmuş ÇELEBİ

Duygusal zekâ ve liderlik
Füsun ACAR

Atıf istatistikleri için tıklayınız