Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder


open-access-logo-1024x416.png            by-nc-nd.png?w=584             ithenticate-badge-rec-positive.png

Dergimizin Aralık 2019 sayısı dolmuştur, gönderilen makaleler 2020 yılının ilk sayısı için değerlendirilecektir.

MAKALE ÇAĞRISI: 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi özel sayısı

Erciyes SBE Dergisi tarafından 2020 yılı içerisinde UİK19 kongresinde sunulacak tam metin çalışmalardan seçilen makaleler özel sayıda yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için:http://www.isletmecilik.org/page.aspx?sID=72

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, Erciyes SBE Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Açık erişimli olan dergide bulunan tüm içerikler lisans koşulları altında yayımlanmak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

ERÜ SBE Dergisi uluslararası bir dergi olup, Index Copernicus, Ebsco: Humanities Index and Social Sciences Full Text, DRJI, Asos Index, Arastırmax, Akademik Dizin ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-1582 | e-ISSN 2148-8657 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusosbilder
Kapak Resmi


open-access-logo-1024x416.png            by-nc-nd.png?w=584             ithenticate-badge-rec-positive.png

Dergimizin Aralık 2019 sayısı dolmuştur, gönderilen makaleler 2020 yılının ilk sayısı için değerlendirilecektir.

MAKALE ÇAĞRISI: 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi özel sayısı

Erciyes SBE Dergisi tarafından 2020 yılı içerisinde UİK19 kongresinde sunulacak tam metin çalışmalardan seçilen makaleler özel sayıda yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için:http://www.isletmecilik.org/page.aspx?sID=72

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanında, literatüre özgün katkı yapan teorik ve uygulamalı makaleleri yayımlamaktadır. Yazarlar, Erciyes SBE Dergisi yazım kurallarına uygun hazırlanmış, Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinde çalışmalarıyla Dergi’ye katkıda bulunabilirler. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Açık erişimli olan dergide bulunan tüm içerikler lisans koşulları altında yayımlanmak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez.

ERÜ SBE Dergisi uluslararası bir dergi olup, Index Copernicus, Ebsco: Humanities Index and Social Sciences Full Text, DRJI, Asos Index, Arastırmax, Akademik Dizin ve SOBIAD veri tabanlarında taranmaktadır. 

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir. Cilt 33 - Sayı 46 - Haz 2019
 1. Kamu yönetimi bölümü çevre eğitiminin öğrenciler üzerindeki etkileri: Harran Üniversitesi örneği
  Sayfalar 7 - 30
  Mithat Arman KARASU
 2. Güvenliği sağlayıcı idari uygulamalar: etkin dağ yönetimi
  Sayfalar 31 - 53
  Zerrin Toprak KARAMAN
 3. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinin geleceği: değişen talepler karşısında politika önerileri
  Sayfalar 55 - 75
  Gökhan ORHAN , Elmas Suluhan
 4. Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme
  Sayfalar 77 - 104
  Selma KARATEPE , Salim KURNAZ
 5. Türk kamu yönetimi araştırmalarında metodoloji kullanımı
  Sayfalar 105 - 122
  Murat ÖNDER , Pınar GÜNDOĞDU , Emrah AYHAN
 6. Dengeli karne kartı yöntemi kullanılarak kamu yöneticisi yetiştirme kriterlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 144
  Murat Önder , Yusuf Sami Umut GÜMGÜM , Güldenur Aydın
 7. Kentbilim eğitiminde edebi metinleri kullanmak
  Sayfalar 145 - 191
  Azize Serap TUNCER
 8. Afet yönetimi eğitimi niçin gerekli?
  Sayfalar 193 - 211
  Hayriye Şengün , Murat Küçükşen
 9. Kamu yönetimi programlarının akreditasyonu’nda EAPAA ve NASPAA kriterlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 213 - 240
  Mustafa LAMBA , Sezai ÖZTOP
 10. Türkiye’deki kamu yönetimi eğitimi ve personel istihdam etme usullerinin kamu personeli seçme sınavı (kpss) üzerinden değerlendirilmesi
  Sayfalar 241 - 266
  Mustafa KOCAOĞLU , Zeynep Nur Özmen
 11. Kamu yönetimi eğitiminin etkinliğinin artırılmasında çekirdek alan olarak siyaset öğretimi: vaka analizlerinin öğrenmedeki rolü
  Sayfalar 267 - 287
  Ümmühan KAYGISIZ
 12. “Yaratıcı bürokrasi festivali”: Kamu yönetimi eğitiminde inovasyonun önemi
  Sayfalar 289 - 311
  Hande TEK TURAN
 13. Kamuda performans yönetiminin önemi
  Sayfalar 313 - 342
  Vedat YILMAZ , Abdullah TURAN
 14. Bilgisayar simülasyonlarının kamu politikaları (ve kamu yönetimi) öğretiminde kullanımı: democracy 3 örneği
  Sayfalar 343 - 362
  Muhammed Tolga Gedikkaya , Fatma Gül Gedikkaya
 15. Bir kurum ve eğitimi örneği olarak ahilik teşkilatında eğitim
  Sayfalar 363 - 384
  Deniz BALCI