Yazım Kuralları


1.Erciyes Akademi, uluslararası hakemli bir dergi olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanır. Ayrıca, Editör Kurulu'nun kararı doğrultusunda rutin sayılar haricinde özel sayılar ve/veya ek sayılar yayımlanabilir.

2. Erciyes Akademi'de, yayımlanan makaleler içerikler lisans koşulları altında yayımlamak şartıyla paylaşılabilir, kopyalanabilir, gayri-ticari olarak çoğaltıp dağıtabilir, ancak içeriğini değiştirilemez. Yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazarlarına aittir.

3.Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olmalıdır. Yazarların, imzalı dilekçelerine yazılarının daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal bir çalışma olduğu konusunda "Telif Hakkı Devri" formunu doldurmaları gerekmektedir. Telif Hakkı Sözleşmesini makale başvurusunda eklemeyen yazarların çalışmaları değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

4.Makale başvurusu esnasında makalelerin dil kontrolleri, mizanpajı ve Dergi'nin diğer giderleri için kullanılmak amacıyla yazarlardan 150 TL ücret talep etmektedir. Bu ücret makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın alınacak olup makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Hesap AdıErciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube KoduHalk Bankası - 1241
IBAN NoTR75 0001 2001 2410 0006 0001 42
Hesap No06000142
AçıklamaErciyes Akademi Yayın Ücreti - Ad Soyad


5.Dergimizde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden herhangi birinde yazılmış makaleler yayımlanır. Makalelerde hem Türkçe hem İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar sonrasında en az 150, en çok 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet; en az 3 en fazla 5 adet "anahtar kavramlar" (keywords) bulunmalıdır. Makale başlıkları 20 kelimeyi, ve makalelerin tamamı ise tablo, şekil ve kaynakça dahil olmak üzere toplam 30 sayfayı aşmamalıdır.

6.Dergi'ye gönderilen makalelerin içerisinde hiçbir yerde yazar(lar)ın kimlik bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak geçmemelidir. Çalışmanın tezden üretilmesi, proje destekli olması, kongrede sunulması gibi bilgiler -makale kabul edildiği takdirde- hakem süreci tamamlandıktan sonra editörlük tarafından eklenecektir. Makale başvurusu esnasında "Teşekkür" kısmında veya "Editöre Not" kısmında bu bilgilerere yer verilebilir.

7.Değerlendirmek üzere gönderilen makaleler ön kontrol sürecinde yazım kurallarına uygunluk ve benzerlik kontrolünün ardından değerlendirilmek üzere 3 hakeme gönderilecektir. Makalelerin yayına kabul edilebilmeleri için en az 2 hakemin olumlu görüşü gereklidir.

8.İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.

9. Kaynaklara yapılan atıflar, metnin içinde parantez içerisinde APA 7 referans sistemine göre yapılmalıdır. Metin içerisinde açıklanmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir ve bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

10. Makalelerdeki tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tablo ve şekillere ait kaynaklar tablonun hemen altına yazılmalıdır.

11.Yararlanılan kaynaklar sonucun devamında sola hizalanmış "Kaynakça"  başlığı altında verilmelidir. Kaynakça biçim kurallarına ve metin içi atıf yöntemlerine dair örnekler en altta sıralanmıştır.

12.Gönderilen makaleler Microsoft WORD 2010 veya daha üst bir versiyonda yazılmalı ve aşağıdaki kurallara göre düzenlenmelidir:

Kenar Boşlukları

Üst ve Alt: 3 cm | Sol ve Sağ: 2 cm

YazıtipiPalatino Linotype
Yazıtipi BoyutuÖzet: 10 | Metin: 10,5
Satır Aralığı1,08 cm
Paragraf AralığıÖnce 0 sonra 8 nk
İlk satır girintisi1 cm
Metin hizalamasıİki yana yaslı
KaynakçaAsılı 1 cm girintili, tek satır aralığında, önce 3 sonra 3 nk


23298

13. 2020 yılı itibariyle Dergimizde APA (American Psychological Association) 7. Sürüm referans sistemine geçilmiştir. Gönderilecek olan makalelerin APA 7. Sürüm temel kaynak gösterme kuralları dikkate alınarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. APA haricinde referans sistemi kullanılan veya tam olarak APA sistemine göre düzenlenmemiş makaleler değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

Makalenizi yazarken Mendeley, Endnote, Zotero gibi referans programlarını kullanmanız durumunda referans sistemini APA 7 olarak seçmeniz halinde aşağıda yer alan kuralların tamamı eksiksiz ve hatasız olarak gerçekleşecektir.

APA 7. SÜRÜM REFERANS SİSTEMİNİN APA 6. SÜRÜMDEN FARKI NEDİR?

APA 7. sürüm referans sisteminde APA 6 sisteminin ilkelerinin büyük kısmına sadık kalmakla birlikte aşağıdaki noktalarda farklılaşmaktadır:

    • Yazar sayısının 3 ve daha fazla olduğu eserlere metin içerisinde atıf verirken sadece ilk yazarın soyadı, sonrasında vd. ifadesi ve yıl bilgisine yer verilecektir.         

    • Kitaplarda yayıncının şehir ve ülke bilgisi kaldırılmıştır.    

    • DOI yazımında doi: ifadesi kaldırılarak tüm adres yazılmaktadır: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1828311

    • İnternet sitesinden yapılan alıntılarda "adresinden alınmıştır" yazısı kullanılmamaktadır. Ayrıca yayın başlığı da italik olmalıdır: Aktay, S. (2010, Temmuz 10). İnternet nasıl çalışır? Internet nedir. http://www.internetnedir.net/internet-nasil-calisir.html

    • Kaynakçada toplam 7 ile sınırlanan yazar adları, APA 7 ile birlikte 20'ye çıkmıştır. Toplam 20'ye kadar yazarın yer aldığı çalışmalarda yazarların tamamı kaynakçada yer alacaktır.

APA 7. Sürüm kaynak gösterme kuralları aşağıda özetlenmiştir.

METİN İÇİ GÖNDERMELER
Bir kaynağa metin içerisinde farklı şekillerde gönderme yapılabilir. Farklı metin için gönderme stilleri kullanılması akıcılık açısından daha uygun olacaktır. Göndermeler temel olarak iki şekilde yapılır.

    • Güllü (2008), bölgesel ekonomik entegrasyonların uluslararası firma faaliyetlerine hem fırsatlar hem de sınırlamalar getirdiğini belirtmiştir.         

    • Uluslararası pazarlarda faaliyet yürüten firmaların sayısına ve pazarlarda yer alma derecelerine bakıldığında uluslararasılaşma eğilimlerinde artış görülmektedir (Güllü, 2008).

Nadir olarak yazar soyadı ve tarih bilgisinin ikisi de parantez kullanılmadan, metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir.

    • 2008 yılında Güllü, uluslararası pazarın tecrit edilmesi gereken bir yer olarak görmek yerine değer yaratılacak, fırsatlar yakalayacak bir dinamizm olarak bakılması gerektiğini ifade etmiştir.

Eğer bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılıyorsa bu durumda sayfa numarası da eklenmelidir.

“Psikolojik iyi oluş sadece değerlerle ilişkilendirilerek açıklanabilecek bir olgu değildir, ancak değer yönelimlerinin bireyin kişiliğinin derinlerine kadar uzanmış bir görünüm sergilemesi sebebiyle psikolojik iyi oluş üzerinde etkili olduğu değerlendirilmektedir” (Ulu, 2018, s. 209).

Tek yazarlı çalışmalar
Tek yazarlı eserlere göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir.
(Yücel, 2013, s. 155)

İki yazarlı çalışmalar
İki yazarlı eserlere göndermelerde her iki yazarın soyadı ve sonrasında tarih bilgisini içerir.
(Yıldız & Acar, 2017)

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar
Bu tür çalışmalara atıf yapılırken sadece ilk yazarın soyadı ve sonrasında “vd.” ifadesi kullanılmalıdır.
(Akdoğan vd., 2020)

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı
Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır.

Gönderme
Nelson ve Plosser’e (1982) göre, zaman serilerinin çoğu birim kök içerir.

Künye
Nelson, C. R., & Plosser, C. R. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Monetary Economics, 10(2), 139–162. https://doi.org/10.1016/0304-3932(82)90012-5

Tüzel yazarlı çalışmalar
Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya o ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa
İlk gönderme
(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2008)
(Ministry of Health [MOH], 2009)

İkinci ve sonraki göndermeler
(YÖK, 2008)
(MOH, 2009)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa
İlk gönderme
Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 2008)
Ministry of Health (MOH, 2009)

İkinci ve sonraki göndermeler
YÖK (2008)
MOH (2009)

Aynı soyadlı yazarlar
Kaynakçada iki veya daha fazla aynı soyada sahip yazar varsa künyede ilk sırada geçen yazarların adının ilk harfi yıllar farklı olsa bile tüm göndermelerde kullanılır.

Künyeler
Romer, D. (2006). Advanced macroeconomics (3rd ed.). McGraw-Hill.
Romer, P. (1993). Idea gaps and object gaps in economic development. Journal of Monetary Economics. 32(3), 543-573. https://doi.org/1.1016/0304-3932(93)90029-F

Göndermeler
D. Romer (2016) ve P. Romer (1993) çalışmalarında bahsedildiği gibi …

Aynı parantez içerisinde birden fazla gönderme yapılması
Aynı parantez içerisinde birden fazla gönderme yapılması durumunda sıralama ilk yazarın soyadına göre alfabetik olmalı (kronolojik değil!) ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
Örnek: (Akdoğan, 2018; Bilgili & Koçak, 2016; Özkan, 2019; Uzay, 1996)

Aynı yazara ait farklı çalışmalar aynı parantezde verilecekse, geçmişten güncele yıl sırası takip edilir ve yazarın soyadı göndermenin en başına bir kez yazılır.
Örnek: (Güllü, 2007, 2015; Ulu, 2006)

Aynı yazar ya da aynı ad sırasındaki yazar grubuna ait aynı yılda yapılmış çalışmalar a, b, c harfleri ile birbirinden ayrılır. Baskıda olan çalışma ise yıl sırasında en sona bırakılır.
Örnek: (Yücel, Köseoğlu &Savaş, 2018a, 2018b, basım aşamasında)

Bir kaynağın belirli bir bölümüne gönderme yapma
Bir kaynağın belirli bir bölümüne, sayfasına ya da bu kaynaktaki belli bir şekil, tablo ya da denkleme gönderme yapılacaksa söz konusu unsurun numarası göndermede belirtilir. Sayfa bilgisi s. kısaltması ile verilirken, diğerleri için kısaltma yapılmaz.
(Savaş, 2015, s. 25)
(Köseoğlu, 2008, Bölüm 2)
(İlkay, 2015, Tablo 2)

Çeviri bir esere gönderme yapılırken
Yabancı dilden Türkçe'ye çevrilmiş bir esere atıf verilirken yalnızca eserin orijinal dildeki yazarına atıf verilir (eseri çevirene atıf verilmez). Eseri çeviren bilgisi sadece Kaynakça'da yer alır.

İnternet Kaynaklarına Gönderme Yapılırken
Eğer yazar ve yayın tarihi belliyse, soyisim ve yıl;
(Akyol, 2017)

yazar belli değilse “internet sitesinin adı” ve yıl;
(BBC, 2014)

yazar ve yayın tarihi belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, t.y.) şeklinde yapılmalı ve erişim adresi kaynakçada verilmelidir.
(“miners were rescued”, t.y.)

Not: Eğer atıf yapılan yayının tarihi belli değilse, “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” ifadesi kullanılır.

İkincil Kaynaklar
İkincil kaynaklar ancak orijinal kaynağın baskıdan kaldırıldığı, orijinal kaynağa bilinen kaynaklardan erişilemediği ve birincil kaynağın orijinal dilinin Türkçe ya da İngilizce olmadığı gibi istisnai durumlarda kullanılabilir. Asıl olan orijinal kaynağa ulaşarak orijinal kaynağa atıf vermektir.

İkincil kaynağa yapılacak göndermeler aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde olmalıdır. Aşağıdaki örnekte ikincil kaynak Güngör, 2016’dır:

Coşkun tarafından 2000 yılında gerçekleştirilen bir çalışmanın (aktaran Güngör, 2016) sonuçlarına göre, tükenmişlik örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Coşkun’a göre (aktaran Güngör, 2016, s. 56) tükenmişlik duygusu içerisinde olan çalışanlar örgüte karşı bağlılık gösterememekte ve tükenmişlik duygusu bağlılık duygusunu bastırmaktadır.

Eğer ikincil kaynak kullanıldıysa, bu kaynağın künye bilgisinin kaynakçada verilmesi gerekmektedir. Kaynakçada sadece bilginin alındığı ikincil kaynağa (örneğimizde Güngör, 2016) yer verilecek, orijinal kaynağa yer verilmeyecektir.       

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Makalede yararlanılan kaynaklar yeni bir sayfada ortalanmış ve koyu “Kaynakça” başlığı altında verilir. Metin içerisinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmış olmalıdır. Göndermedeki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile birebir aynı olmalıdır. Kaynakçada numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmaz. Kitap ve dergi adları italik olarak yazılır. Kitap ve makale adlarında sadece ilk harf büyük yazılır (özel isimler hariç).

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur.

İsimlerin alfabetik olarak sıralanması
Kaynaklar yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.

İlk yazarı aynı olan farklı çalışmaların sıralanması
Aynı yazara ait tek yazarlı yayınlar için yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralama yapılır.
Güllü, K. (2015).
Güllü, K. (2017).

Aynı ilk yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha güncel olsa bile üst sırada yer alır.
Ulu, M. (2018).
Ulu, M., & Bulut, M. B. (2017).

Kaynakçada yer alan aynı ilk yazara ve farklı ikinci veya üçüncü yazarlara sahip kaynaklar ikinci yazarın soyadına göre, ikinci yazar da aynıysa üçüncü yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanırlar.
Durmuş, M. İ., Ruhlusaraç, M., &Aytekin, H. (2010).
Durmuş, M. İ., Ruhlusaraç, M., & İlkay, S. Ç. (2010).

Aynı yazar sırasına sahip kaynaklar yayın yılına göre geçmişten güncele doğru sıralanır.
Savaş S., & Tunç, A. (2010).
Savaş S., & Tunç, A. (2013).

Tüzel yazarlı çalışmaların sıralanması
Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup olabilir. Bu tür çalışmalar için yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adı yazılır. Kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması değil açık adı kullanılmalıdır.
TDK. (2016) yerine Türk Dil Kurumu. (2016)
OECD. (2015) yerine Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).

Yazar Bilgisi
Yazar sayısının yirmi ve daha az olduğu durumlarda tüm yazar adlarına künyede yer verilir.
Tanrıöven, N., Gürbüz, M., Dündar, H., Dayı, E., & Lazaris, N. U. (2016).

Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar yer alıyorsa, yazarların adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmeli, gönderme ise yazarların ad ve soyadlarına yapılmalıdır.

Süreli Yayınlar: Bilimsel dergiler, popüler dergiler ve gazeteler
Süreli yayının başlığından sonra italik olarak cilt numarası verilir. Derginin her bir sayısına kendi içerisinde birden başlayarak sayı numarası verildiyse, cilt numarasının yanında derginin sayı numarası da verilir. Sayı numarası parantez içinde hemen cilt numarasından sonra verilir ve italik olarak yazılmaz. Sonrasında ise atıf yapılan kaynaktaki ilgili sayfa aralığı verilir ve en sona nokta konulur.
Çelenk, A. A. (2009). Promoting democracy in Algeria: the EU factor and the preferences of the political elite. Democratization, 16(1), 176–192. https://doi.org/10.1080/13510340802575916

Süresiz Yayınlar: Kitap ve Raporlar
Kitap, rapor, broşür ve diğer süresiz yayın türlerinde yazar(lar), yayın tarihi, yayının adı, varsa baskı sayısı ve yayıncıya yer verilmeli; yayıncının bulunduğu şehir ve ülke bilgisi verilmemelidir.
Civelek, M., & Özkan, A. (2016). Maliyet ve yönetim muhasebesi (8. Baskı). Detay Yayınevi.
Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. Yale University Press.

Çeviri Kitap
Yabancı bir dilden Türkçe'ye kazandırılmış eserlerin kaynakça bilgisi verilirken yazar kısmında eserin orijinal dildeki yazarı yer alır, çeviren bilgisi parantez içerisinde Çev. kısaltması ve sonrasında çevirenin adının ilk harfi ve soyadı ile birlikte verilir.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). Temel ekonometri (Çev. Ü. Şenesen ve G. G. Şenesen). Literatür Yayıncılık.

Editör Bilgisi

Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. (editör birden fazlaysa Eds.) kısaltması eklenir. Parantez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur.

Ören, T., Üney, T., & Çölkesen, R. (Eds.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık.

Editörlü Kitap Bölümüne Atıf
Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Bölüm başlığından sonra "İçinde" kelimesinin devamına editör(ler)ün adının ilk harfi ve soyadının tamamı verilir.
Ulucak, R., Yücel, A. G. & Koçak, E. (2019). The process of sustainability: From past to present. İçinde B. Özcan & İ.Öztürk (Eds.). Environmental Kuznets Curve (EKC) A Manual (ss. 37-53). Elsevier.

Çevrimiçi ön yayın (advance online publication) olarak geliştirilen DOI numarasına sahip dergi makaleleri
Balcilar, M., Bekun, F. V., & Uzuner, G. (2021). Revisiting the economic growth and electricity consumption nexus in Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, Advance online publication. doi:10.1007/s11356-019-04598-0

Burada yer almayan ve/veya referans verme kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

    • American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7. baskı).     

    • https://apastyle.apa.org/


ERCİYES AKADEMİ | 2021 | erciyesakademi@erciyes.edu.tr Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.