Erciyes Akademi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-7031 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesakademiÖZEL SAYI ÇAĞRISI
2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Harun GÜNGÖR anısına özel sayı yayımlanacaktır.
Misafir Editör: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

08/02/2021 tarihinde toplanan Yayın Kurulu kararları uyarınca Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021 yılından itibaren yayın hayatına ERCİYES AKADEMİ adı altında ve yılda 4 sayı olarak devam edecektir. Ayrıca, sisteme yeni yüklenen makalelerden 150 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret makalelerin dil kontrolleri, mizanpajı ve Derginin diğer giderleri için kullanılacaktır. Bu ücret makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın alınacak olup makalenin reddedilmesi durumunda ücret iadesi olmayacaktır. Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Hesap Adı: Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube Kodu: 1241
IBAN NO: TR75 0001 2001 2410 0006 0001 42
Hesap No: 06000142
Açıklama: Erciyes Akademi Yayın Ücreti - Ad Soyad

TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylı açıklamalara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 

Erciyes Akademi

e-ISSN 2757-7031 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesakademi
Kapak ResmiÖZEL SAYI ÇAĞRISI
2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Harun GÜNGÖR anısına özel sayı yayımlanacaktır.
Misafir Editör: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

08/02/2021 tarihinde toplanan Yayın Kurulu kararları uyarınca Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021 yılından itibaren yayın hayatına ERCİYES AKADEMİ adı altında ve yılda 4 sayı olarak devam edecektir. Ayrıca, sisteme yeni yüklenen makalelerden 150 TL ücret talep edilecektir. Bu ücret makalelerin dil kontrolleri, mizanpajı ve Derginin diğer giderleri için kullanılacaktır. Bu ücret makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın alınacak olup makalenin reddedilmesi durumunda ücret iadesi olmayacaktır. Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Hesap Adı: Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şube Kodu: 1241
IBAN NO: TR75 0001 2001 2410 0006 0001 42
Hesap No: 06000142
Açıklama: Erciyes Akademi Yayın Ücreti - Ad Soyad

TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” 2020 yılı itibariyle güncellenmiştir. Araştırma makaleleri için uluslararası etik standartlar çerçevesinde, yeni kriterler belirlenmiştir. Süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylı açıklamalara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 
Cilt 35 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Sektörel bakış: Türk bankacılık sektöründe dijitalleşmenin şube dağıtım kanalına etkileri
  Sayfalar 1 - 19
  Mustafa DEMİRHAN
 2. İnformel iletişimin yaşam doyumu üzerine etkisi: Sağlık çalışanlarında bir uygulama
  Sayfalar 20 - 33
  Ali ARSLANOĞLU, Nilay GEMLİK, Işıl ARSLAN
 3. Türkiye ekonomisinde finansal gelişme ve enerji tüketimi ilişkisinin asimetrik ve kayan pencere nedensellik testleri ile analizi
  Sayfalar 34 - 43
  Esma GÜLTEKİN TARLA, Tayfur BAYAT
 4. Sosyal medya reklamlarında ünlü sporcu kullanımının tüketicilerin marka tutumu, pozitif e-wom ve satın alma davranışlarına etkisi: X, Y ve Z kuşağı üzerine Niğde ilinde bir araştırma
  Sayfalar 44 - 60
  Mehmet MÜRÜTSOY, Murat TOKSARI
 5. Aksaray Halkevi ve faaliyetleri
  Sayfalar 61 - 78
  Ali ÇAKIRBAŞ, İlknur GÖNEN
 6. Eş‘Arî ekolünde Allah tasavvuru
  Sayfalar 79 - 110
  Bayram ÇINAR
 7. Öğretmenlerin psikolojik sermaye ve örgütsel stres kaynaklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
  Sayfalar 111 - 136
  Venhar KAPLAN
 8. Lübnan Emiri II. Beşir Eş-Şihâbî’nin Ermeni ve Rum Şairleri ve Osmanlı-Lübnan ilişkilerine etkileri
  Sayfalar 137 - 160
  Muammer SARIKAYA
 9. Liderlik tarzlarının bibliyometrik analizi
  Sayfalar 161 - 189
  Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Sermed DOĞAN, Ebru AYKAN
 10. Çarpana dokuma tekniğinin kuyumculuk sanatında uygulanması
  Sayfalar 191 - 205
  Cesur Yusuf GÖKER, Hacer Nurgül BEGİÇ
 11. Anadolu Selçuklu dönemi Kayseri Taçkapılarının genel özellikleri
  Sayfalar 206 - 220
  Mustafa BULUT
 12. Disregarding female dignity in Vālmīki’s Epic Poem ‘Rāmāyaṇa’ and Premchand’s Story ‘Nirvāsan’
  Sayfalar 221 - 234
  Canan YOĞURT
 13. İmge ormanından matrise sözcükten anlama şiir dilinin aurası
  Sayfalar 235 - 244
  Gamze SOMUNCUOĞLU ÖZOT
 14. Marcel Duchamp bir günahkar mı?
  Sayfalar 245 - 260
  Evren SELÇUK
 15. Лексико-семантическая дублетность в контексте междисциплинарного подхода к преподаванию русского как иностранного
  Sayfalar 261 - 280
  Olga DALKILIÇ, Arif YILDIRIM
 16. İnternet bağımlılığı ve sağlık anksiyetesinin siberkondria davranışları üzerine etkisi
  Sayfalar 281 - 298
  Sermed DOĞAN, Füsun ACAR, Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN
 17. Bireysel çevre okuryazarlığı ve yeşil ürün tutumunun yeşil satın alma niyeti üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
  Sayfalar 299 - 322
  Şükran KARACA, Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
 18. Tüketicilerin Netflix kullanımları üzerine bir araştırma
  Sayfalar 323 - 344
  Efe Numan CAN, Mustafa KOÇER, Hande HEKİMOĞLU TOPRAK
 19. Acil durum eylem planlarının Kayseri alışveriş merkezleri üzerinden incelenmesi
  Sayfalar 345 - 370
  Nagehan OYMAKAPU, Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER
 20. Çağdaş seramik sanatında farklı malzeme kullanımı
  Sayfalar 371 - 385
  Burak YILDIRIM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1300-1582 2148-8657 0 1987-2020
En çok atıf alan makaleler

Öğretmenlik mesleği ve özellikleri
Mustafa ÇELİKTEN| Mustafa ŞANAL | Yeliz YENİ

Türkiye'de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi
Mustafa Durmuş ÇELEBİ

Duygusal zekâ ve liderlik
Füsun ACAR

Atıf istatistikleri için tıklayınız