e-ISSN: 2757-7031
Başlangıç: 1987
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Erciyes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin Haziran sayısı dolmuş olup 24.05.2023 tarihi itibariyle gönderilen makaleler, kabul alması durumunda daha sonraki sayılarımızda değerlendirilecektir.

Erciyes Akademi, 1987 yılından beri düzenli olarak Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yayımlanan bilimsel uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça, Arapça, Japonca ve Korece dillerinde sosyal bilimlerin tüm alanlarından makaleleri yayınlamaktadır. 

08/02/2021 tarihinde toplanan Yayın Kurulu kararları uyarınca sisteme yeni yüklenen makalelerden ücret talep edilecektir. Enstitü Yönetim Kurulu'nun 2022/1745  sayılı kararı gereği bu ücret 250 TL olarak belirlenmiştir. Yazarlardan alınan ücret makalelerin dil kontrolleri, mizanpajı ve Derginin diğer giderleri için kullanılacaktır. Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın alınan bu ücret, makalenin reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Detaylar için tıklayınız.
TR Dizin “Dergi Değerlendirme Kriterleri” çerçevesinde çalışmalar için "etik kurul izin" belgesi zorunludur. Detaylara "Etik Kurul İzni" sayfamızdan erişebilirsiniz. 


2023 - Cilt: 37 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

ÇİZGİ FİLMLERLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kitap İncelemesi

LİSE FİZİK DERS KİTAPLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRMESİ

İnceleme Makalesi

Baştankara Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi

Araştırma Makalesi

KİTLE FONLAMASI YÖNTEMLERİNDE RİSKLER VE ETİK SORUNLAR

Araştırma Makalesi

ULUSAL KÜLTÜRÜN DESTİNASYON İMAJI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ANTALYA BELEK ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

CRITIC TEMELLI WASPAS YÖNTEMİNİ KULLANARAK FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BIST ENDEKSİNDE YER ALAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ

İnceleme Makalesi

TÜRKİYE ZİRAİ HAYATINDA KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN YERİ VE GELECEĞİ

Araştırma Makalesi

Öğrencilerin Rusça Konuşma Becerilerinin Şekillendirilmesinde Rus Gençlik Jargonlarının Yeri ve Önemi

ERCİYES AKADEMİ | 2021 | erciyesakademi@erciyes.edu.tr Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.