BibTex RIS Kaynak Göster

Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması

Yıl 2016, Cilt: 9 Sayı: 3 - Cilt: 9 Sayı: 3, 102 - 111, 29.12.2016

Öz

Bu çalışmada, başta savunma ve havacılık sanayinde hafiflik ile enerji absorbe etme yeteneğinden dolayı tercih edilen alüminyum bal peteği yapıların darbe davranışları incelenmiştir. Saf epoksi ve epoksi içerisine %1 çok duvarlı karbon nanotüp(mwcnt) takviye edilerek elde edilen yapıştırıcı ile altıgen yapılı bal peteği kompozitler farklı hücre genişliği(D) ve farklı yükseklikte(h) yapıştırılarak düşük hız darbe deneyleri ASTM D7766 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonucu malzeme absorbe ettiği kuvvet(F) değerleri ölçülmüştür. Deneyler sonucunda bal peteği kompozit yapılarda D azaldıkça, h arttıkça ve mwcnt ilavesiyle kuvvet değerinin arttığı gözlemlenmiştir. MINITAB14 programından yararlanılarak I. dereceden regresyon ve logaritmik regresyon modeli oluşturulmuştur. Fepoksi ve FCNT için oluşturulan regresyon modellerinde deney sonuçlarına en yakın sonuçlar I. dereceden regresyon modeliyle elde edilmiştir. Oluşturulan regresyon modelleri ile en etkin parametrenin hücre genişliği olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun Akkuş

Hayrettin Düzcükoğlu Bu kişi benim

Ömer Sinan Şahin

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 9 Sayı: 3 - Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akkuş, H., Düzcükoğlu, H., & Şahin, Ö. S. (2016). Alüminyum Bal Peteği Yapılarında Darbe Mukavemeti Tahmini İçin Regresyon Modeli Oluşturulması. Erzincan University Journal of Science and Technology, 9(3), 102-111.