Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 1, 306 - 316, 24.03.2019
https://doi.org/10.18185/erzifbed.459957

Öz

Kaynakça

 • Sevin ÇİLTAŞ. 2012. “Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi..
 • Yıldız, C., Biçer, Y., Pehlivan, D. 1998. Effect of Twisted Strips on Heat Transfer and Pressure Drop in Heat Exchanger, Energy Conversion & Management, 39, 331-336.
 • Tanda, G., 2004. Heat Transfer in Rectangular Channels with Transverse and V-Shaped Broken Ribs, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 229–243.
 • Yakut, K., Sahin, B. 2004. The Effects of Vortex Characteristics on Performance of Coiled Wire Turbulators Used for Heat Transfer Augmentation, Applied Thermal Engineering, 24, 2427–2438.
 • Sparrow, E.M., Chaboki, A. 1984. Swirl Affected Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in a Circular Tube, ASME Journal of Heat Transfer, 106, 766-773.
 • Ko, K-H., Anand, N.K. 2003. Use of Porous Baffles to Enhance Heat Transfer in a Rectangular Channel, International Journal of Heat and Mass Transfer, 46, 4191– 4199.
 • Eiamsa-ard, S. and Promvonge, P. 2005. Enhancement of Heat Transfer in a Tube With Regularly-spaced Helical Tape Swirl Generators, Solar Energy, 78, 483–494.
 • Lee, C.K. ve Abdel-Moneim, S.A. 2001. Computational Analysis of Heat Transfer in Turbulent Flow Past a Horizantal Surface with Two-Dimensional Ribs, Int. Comm. Heat Mass Transfer, 28, 2, 161–170.
 • Argunhan, Z., ve Yıldız, Cengiz., 2006. Dairesel Kesitli Bir Borunun Girişine Yerleştirilen Delikli Sabit Kanatçıklı Dönme Üreticinin Isı Geçişi ve Basınç Düşüşüne Etkileri, Pamukkale Universty Engineering College Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (2), 217-223.
 • Yıldız C., Çakmak G. 2002. Boru Girisinde Düzgün Sıralı Enjektörlü Türbülans Üretici Bulunan Isı Degistiricilerinde Isı Geçisinin ve Basınç Düsümünün incelenmesi, Termodinamik Dergisi, 116, 103-110.
 • Ufuk SEKMEN. 2006. “Boru içi akışlarda türbülatörlerin ısı transferine olan etkisinin araştırılması”. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.
 • Zimparov, V. 2004. Prediction of Friction Factors and Heat Transfer Coefficients For Turbulent Flow in Corrugated Tubes Combined Twisted Tape İnserts. Part 2: Heat Transfer Coefficients, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 385–393.
 • Sara, O.N., Pekdemir, T., Yapıcı, S., Yılmaz, M. 2001. Enhancement of Heat Transfer from a Flat Surface in a Channel Flow by Attachment of Rectengular Blocks, International Journal of Energy Research, 25, 563-576.
 • Eiamsa-ard, S., Thianpong, C., Eiamsa-ard, P., Promvonge, P. 2009. Convective heat transfer in a circular tube with short-length twisted tape insert, International Communications in Heat and Mass Transfer, 36, 365–371.
 • Eiamsa-ard, S., Thianpong, C, Eiamsa-ard,P. 2010. Turbulent heat transfer enhancement by counter/co-swirling flow in a tube fitted with twin twisted tapes, Experimental Thermal and Fluid Science , 34 , 53–62.
 • Karagoz, S., Afshari, F., Yildirim, O., and Comakli, O. 2017. Experimental and numerical investigation of the cylindrical blade tube inserts effect on the heat transfer enhancement in the horizantal pipe exchangers. Heat and Mass Transfer, 53(9), 2769-2784
 • Karagoz, S. 2015. Investigation of thermal performances of “S-shaped” enhancement elements by response surface methodology. Heat and Mass Transfer, 51(2), 251-263.
 • Zhou, D.W., and Lee, S-J. 2004. Heat Transfer Enhancement of Impinging Jets Using Mesh Screens, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 2097–2108.
 • Kahraman N., Sekmen, U., Çeper, B., Akansu, O. 2008. Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 28, 2, 51-59

Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 1, 306 - 316, 24.03.2019
https://doi.org/10.18185/erzifbed.459957

Öz

  Bu çalışmada, boru içerisine türbülans
oluşturacak kanatçıklar yerleştirilerek boş boru ile kıyaslanmıştır. Üç farklı
kanatçık arası mesafede (Sy=101, 216, 340) ve üç farklı kanatçık
açısına(
α=0o, 45o,
90o
) sahip 9 türbülatör, üç farklı Reynolds
sayısında (Re) kullanılmıştır. Bu türbülatörlerin ısı transfer performansı ve
sürtünme karakteristikleri deneysel olarak incelenmiştir. En yüksek hız
değerinde Nu sayısındaki en yüksek artış Sy =101mm kanatçık arası
mesafede ve  α = 90°  kanatçık açısında elde edilmiştir. Kanatçık
arası mesafenin artmasıyla Nu sayısında azalma olduğu görülmüştür. Sy
mesafesi en az olan türbülatör bütün Re sayılarında en yüksek Nu sayısına
sahiptir. Nu sayısı açısından sırama yapıldığında; Sy(10) > Sy(5)
> Sy(3) olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu türbülatörlerin kanatçık arası mesafesinin (Sy) ve
kanatçık açılarının (α), Nu sayısına etkisi olduğu yapılan çalışmalarla
görülmüştür.

Kaynakça

 • Sevin ÇİLTAŞ. 2012. “Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi..
 • Yıldız, C., Biçer, Y., Pehlivan, D. 1998. Effect of Twisted Strips on Heat Transfer and Pressure Drop in Heat Exchanger, Energy Conversion & Management, 39, 331-336.
 • Tanda, G., 2004. Heat Transfer in Rectangular Channels with Transverse and V-Shaped Broken Ribs, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 229–243.
 • Yakut, K., Sahin, B. 2004. The Effects of Vortex Characteristics on Performance of Coiled Wire Turbulators Used for Heat Transfer Augmentation, Applied Thermal Engineering, 24, 2427–2438.
 • Sparrow, E.M., Chaboki, A. 1984. Swirl Affected Turbulent Fluid Flow and Heat Transfer in a Circular Tube, ASME Journal of Heat Transfer, 106, 766-773.
 • Ko, K-H., Anand, N.K. 2003. Use of Porous Baffles to Enhance Heat Transfer in a Rectangular Channel, International Journal of Heat and Mass Transfer, 46, 4191– 4199.
 • Eiamsa-ard, S. and Promvonge, P. 2005. Enhancement of Heat Transfer in a Tube With Regularly-spaced Helical Tape Swirl Generators, Solar Energy, 78, 483–494.
 • Lee, C.K. ve Abdel-Moneim, S.A. 2001. Computational Analysis of Heat Transfer in Turbulent Flow Past a Horizantal Surface with Two-Dimensional Ribs, Int. Comm. Heat Mass Transfer, 28, 2, 161–170.
 • Argunhan, Z., ve Yıldız, Cengiz., 2006. Dairesel Kesitli Bir Borunun Girişine Yerleştirilen Delikli Sabit Kanatçıklı Dönme Üreticinin Isı Geçişi ve Basınç Düşüşüne Etkileri, Pamukkale Universty Engineering College Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (2), 217-223.
 • Yıldız C., Çakmak G. 2002. Boru Girisinde Düzgün Sıralı Enjektörlü Türbülans Üretici Bulunan Isı Degistiricilerinde Isı Geçisinin ve Basınç Düsümünün incelenmesi, Termodinamik Dergisi, 116, 103-110.
 • Ufuk SEKMEN. 2006. “Boru içi akışlarda türbülatörlerin ısı transferine olan etkisinin araştırılması”. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi.
 • Zimparov, V. 2004. Prediction of Friction Factors and Heat Transfer Coefficients For Turbulent Flow in Corrugated Tubes Combined Twisted Tape İnserts. Part 2: Heat Transfer Coefficients, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 385–393.
 • Sara, O.N., Pekdemir, T., Yapıcı, S., Yılmaz, M. 2001. Enhancement of Heat Transfer from a Flat Surface in a Channel Flow by Attachment of Rectengular Blocks, International Journal of Energy Research, 25, 563-576.
 • Eiamsa-ard, S., Thianpong, C., Eiamsa-ard, P., Promvonge, P. 2009. Convective heat transfer in a circular tube with short-length twisted tape insert, International Communications in Heat and Mass Transfer, 36, 365–371.
 • Eiamsa-ard, S., Thianpong, C, Eiamsa-ard,P. 2010. Turbulent heat transfer enhancement by counter/co-swirling flow in a tube fitted with twin twisted tapes, Experimental Thermal and Fluid Science , 34 , 53–62.
 • Karagoz, S., Afshari, F., Yildirim, O., and Comakli, O. 2017. Experimental and numerical investigation of the cylindrical blade tube inserts effect on the heat transfer enhancement in the horizantal pipe exchangers. Heat and Mass Transfer, 53(9), 2769-2784
 • Karagoz, S. 2015. Investigation of thermal performances of “S-shaped” enhancement elements by response surface methodology. Heat and Mass Transfer, 51(2), 251-263.
 • Zhou, D.W., and Lee, S-J. 2004. Heat Transfer Enhancement of Impinging Jets Using Mesh Screens, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47, 2097–2108.
 • Kahraman N., Sekmen, U., Çeper, B., Akansu, O. 2008. Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 28, 2, 51-59
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şendoğan Karagöz 0000-0003-2618-8788

Sibel Çiltaş Bu kişi benim

Orhan Yıldırım 0000-0001-8780-1297

Sadık Erdoğan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karagöz, Ş., Çiltaş, S., Yıldırım, O., Erdoğan, S. (2019). Yatay Borularda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması. Erzincan University Journal of Science and Technology, 12(1), 306-316. https://doi.org/10.18185/erzifbed.459957