Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 348 - 363 2020-03-20

Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi
Design and Computable Fluid Dynamics Analysis of an Industrial Fan

Ömer Korcan ATEŞ [1]


Bu çalışmanın amacı, fan tasarımlarında HAD ile doğru analiz parametrelerinin belirlenmesidir. Bunun için, farklı analitik yöntemlerden deney sonuçlarına en yakını bulunarak bir metodoloji seçilmiş ve uygulanmıştır. Bu metodoloji ile, daha önce test edilen bir fanın aynı girdi verileri kullanılarak tasarlanan fan, hem geometrisi hem de performans sonuçları bu test edilmiş fan ile karşılaştırılmıştır.

Daha sonra, önceden test edilmiş fan üzerinde HAD (Hesaplamalı Akışkan Dinamiği,) analizi yapılmıştır. Farklı ağ yapılarında zamandan bağımsız çözdürülen analiz sonuçları tablolar halinde sunulmuş, en uygun ve en az kaynak tüketen minimum ağ sayısı tespit edilmiştir. Nümerik analiz sonucu çıkan sonuçlar, test edilmiş fanın deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve düşük bir hata yüzdesi ile tutturulmuştur. Bu da bize, aynı analiz ayarlarında bu sefer yeni tasarlanan fan geometrisine uygulanan HAD yönteminin kabul edilebilir sonuçlar vereceğini kanıtlamıştır. Sonrasında analitik hesaplardan çıkan çizim değerlerine göre modellenen yeni tasarlanan fan aynı ayarlar ile analiz edilmiş ve tasarım esnasındaki kabuller, bu HAD analizinin sonuçlarına göre revize edilerek deneysel katsayı değerleri olan bir K' faktörü bulunmuştur.

Son olarak bu ulaşılan katsayılara göre yenilenen fan, tekrar aynı nümerik hesaplama işlemlerinden geçirilerek yeni sonuçlar çıkarılmıştır. Yeni tasarlanan fanımızın birçok bölgesindeki veriler alınarak analitik hesaplarla karşılaştırılmış ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür.

The aim of this thesis is to define the parameters of CFD analysis in a centrifugal fan design. For this purpose a centrifugal fan is designed by a methodology. This methodology was selected and applied from different analytical methods, which was the closest to the experimental results. At the end, both the geometry and performance results of a previously tested fan and designed fan which is designed by using the same input data of this previously tested fan.

Then, the CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis for the pre-tested fan was performed. The results obtained from the numerical analysis were compared with the experimental results. Then, the newly designed fan modeled according to the drawing values obtained from the analytical calculations was analyzed with the same settings and the assumptions during the design were revised according to the results of this CFD analysis and an experimental coefficient value, named K', was found.

Finally, the fan which was renewed according to these coefficients was subjected to the same numerical calculations again and new results were obtained. These results from numerical analysis were taken and compared with analytical calculations and found they were within acceptable limits.

 • Almeida, Fonseca, Bertoldi, 2002, Energy-efficient motor systems in the industrial and in the services sectors in the European Union: characterisation,potentials, barriers and policies,SAcience Direct, Energy 28 (2003) 673-690
 • ANSYS Inc., 2009, Meshing Help Document.Reliese 12.1, page 102 .
 • ANSYS Inc., 2006, Innovative Turbulance Modeling: SSTModelin ANSYS CFX.
 • Balje O. E., 1981 Turbomachines, John Wiley & Sons, 514, New York.
 • Bleier F. P.,1998, Fan Handbook. McGrawHill, 397p, Chicago.
 • Bruno E., 1972, Fans, Design and Operation of Centrifugal, Axial-Flow and Cross Flow Fans, Pergamon Press,611p, Oxford.
 • Bulgurcu H.(Ed.), 2015. Havalandırma Tesisatı (94-141), MMO İstanbul Şube 31. Dönem Havalandırma Tesisatı Kitap Komisyonu,.620s, İstanbul.
 • Church A. H., 1947, Centrifugal Pumps and Blowers. John Wiley & Sons, 308 p, New York.
 • Çengel Y. A., Boles M. A., 1996, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik. Çev. Taner Derbentli, McGraw-Hill- Literatür, 867s, İstanbul.
 • Çengel Y. A.,Cimbala J. M., 2014, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, 3rd Addition. McGraw-Hill, 1006 p, New York.
 • Denton J. D., 1993, Loss Mechanisms in Turbo Machines., Journal of Turbomachinery, Transactions of the ASME, Volume 115, 40, England
 • IS 4894, 1987, Indian Standarts Specification for Centrifugal Fans, Reaffirmed in 1994. IS, India. Aktaran: Vibhakar N. N.,2012, Studies on Radial Tıpped Centrifugal Fan. Veer Narmad South Gujarat Universiy, Faculty of Engineering Including Technology, Phd, Thesis,350p, Surat.
 • Kearton W. J., 1942,Influence of Number of Impeller Blades on the Pressure Generated in a Centrifugal Compressor and on its General Performance. Proceedings of Institute of Mechanical Engineers, pp. 481-568, 88p, England.
 • Kovatz A.., Desmur G., 1958. Pumps, Fans and Compressors, Blackie & Son Ltd, 327p New York,
 • Krepper E., Willschütz H. G., and F. P. Weiss, 1999, Solution of a Mixed Convection Flow Benchmark Using Computational Fluid Dynamic Codes. Japan Society of Mechanical Engineers, 9 p, Tokyo.
 • Myles D. J., 1969, An Analysis of Impeller and Volute Losses in Centrifugal Fans, National Engineering Laboratory, 253-277p, Glasgow.
 • Osborne William C., 1977, Fans Pergamon Press.,228p, New York. Aktaran: Vibhakar N. N., 2012, Studies on Radial Tipped Centrifugal Fan. Veer Narmad South Gujarat Universiy, Faculty of Engineering Including Technology, Phd, Thesis,350p, Surat
 • Roache P. J., 1997, Quantification of Uncertainty in Computational Fluid Dynamics. Annual Review of Fluid Mechanics, Volume 29, pp. 123-160, 36p, New Mexico.
 • Siwek T., Gorski J., Fortuna S.,2014, Numerical and Experimental Study of Centrifugal Fan Flow Structures and Their Relationship with Machine Efficiency. AGH University of Science and Technology, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23 N. 6 (2014), 2359-2364, Poland.
 • Stepanoff A. J., Haltmeier A., 1957, Radial und Axialpumpen. Springer,401p, Berlin
 • Stodola A. 1945, Steam and Gas Turbines. Peter Smith Publications, 1356p New York,
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016. Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı. Erişim Tarihi: 05.07.2019. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do%3Fistab_id%3D1579&ved=2ahUKEwiSqrbN_Z3jAhWDwsQBHehSAOQQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw1PtkHOWQD2HVGYx4klDvpj
 • Tsuei H., Oliphant K., Japikse D., 1999, The Validation of Rapid CFD Modeling for Turbomachinery. Institution of Mechanical Engineers, England, 22p, England.Vibhakar N. N.,2012, Studies on Radial Tıpped Centrifugal Fan. Veer Narmad South Gujarat Universiy, Faculty of Engineering Including Technology, Phd, Thesis,350p, Surat.
 • Waide P., Brunner, C.U., 2011. Energy Efficiency Policy Opportunities fır Electric Motor-Driven Systems. Internationale energy agency. Aktaran: Esen,2015. Türkiye ve Dünyada Elektrik Mototrları Enerji Tüketimi ve İlgili Teknik Mevzuat. Türk Standartları Enstitüsü Elektroteknik Laboratuarları Gebze Müdürlüğü, Kocaeli, (3), 6s.
 • Whitfield A., Baines N. C., 1990, Design of Radial Turbomachines. Longman Scientific & Technical Publications, 414p, England,.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9980-5594
Yazar: Ömer Korcan ATEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { erzifbed615015, journal = {Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1307-9085}, eissn = {2149-4584}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {348 - 363}, doi = {10.18185/erzifbed.615015}, title = {Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi}, key = {cite}, author = {ATEŞ, Ömer Korcan} }
APA ATEŞ, Ö . (2020). Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 348-363 . DOI: 10.18185/erzifbed.615015
MLA ATEŞ, Ö . "Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 348-363 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/53239/615015>
Chicago ATEŞ, Ö . "Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 348-363
RIS TY - JOUR T1 - Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi AU - Ömer Korcan ATEŞ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18185/erzifbed.615015 DO - 10.18185/erzifbed.615015 T2 - Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 363 VL - 13 IS - 1 SN - 1307-9085-2149-4584 M3 - doi: 10.18185/erzifbed.615015 UR - https://doi.org/10.18185/erzifbed.615015 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi %A Ömer Korcan ATEŞ %T Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1307-9085-2149-4584 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18185/erzifbed.615015 %U 10.18185/erzifbed.615015
ISNAD ATEŞ, Ömer Korcan . "Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 / 1 (Mart 2020): 348-363 . https://doi.org/10.18185/erzifbed.615015
AMA ATEŞ Ö . Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 348-363.
Vancouver ATEŞ Ö . Bir Endüstriyel Fan Tasarımı ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 363-348.