Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 123 - 133 2020-03-20

Determination of the Baseflow of Coruh Basin by the Smoothed Minima Technique of the British Institute of Hydrology
Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi

Serkan ŞENOCAK [1] , Sait TAŞCİ [2]


In order to be able to build flood prevention facilities, water retaining structures and water utilization edifices in Çoruh basin, (one of the major stream basins of Turkey), the streamflow and its most significant contributing factor, the baseflow values should be known. Because the baseflow depends on the precipitation in basin, the total length of the stream system, the drainage density, the ruggedness and other factors, it occurs as a delayed flow and meets a significant part of the streamflow in summer and sometimes the whole. In this study, the flow rates of the streamflow were divided into five groups with the aid of daily average streamflow rates obtained from ten Current Observation Stations on the Coruh basin by using the Smoothed Minima Technique of the British Institute of Hydrology and the smallest flow rates within these groups were considered as minimum values. Then, if the turning point is less than 0.9 the minimum value of the previous and next group, this value was accepted as a turning point and the gaps between the turning points were obtained the daily streamflow values of the stream by filling with linear interpolation method. As a result of conducted the study in the basin, the baseflow index in the basin was found as 0.80 on the avarege in all across basin and it was observed that the majority of the flow in the summer months was mainly observed due to the baseflow.

Türkiye’nin büyük akarsu havzalarından biri olan Çoruh havzasında yapılacak taşkın tesisleri, su tutma yapıları ve suyun kullanıma sunulması amacıyla tasarlanacak bütün yapılar için akarsu debisinin ve bu debiyi oluşturan en büyük etmenlerden biri olan taban akış değerinin bilinmesi gerekmektedir. Taban akışı, havzaya yağan yağışa, akarsu ağı toplam uzunluğuna, drenaj yoğunluğuna, engebeliliğe vb. diğer faktörlere bağlı olduğundan gecikmeli bir akış olarak gerçekleşir ve yaz mevsiminde akarsu akışının önemli bir bölümünü, bazen ise tamamını karşılamaktadır. Çalışmada İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar (İHEY) yöntemi kullanılarak Çoruh havzası üzerinde bulunan 10 adet Akım Gözlem İstasyonundan (AGİ) elde edilen günlük ortalama akarsu debileri yardımıyla akarsu debileri 5’erli gruplara ayrılmış, elde edilen bu gruplar içerisindeki en küçük debi değerleri minimum değerler olarak kabul edilmiştir. Daha sonra dönüm noktalarının kendinden önceki ve sonraki grubun minimum değerinin 0,9 katından küçük olması durumunda bu değer dönüm noktası olarak kabul edilmiş ve dönüm noktaları arasında kalan boşluklar doğrusal enterpolasyon yöntemi ile doldurularak akarsuya ait günlük taban akışı değerleri elde edilmiştir. Havzada yapılan çalışma sonucunda havzadaki taban akış indeksinin havza genelinde ortalama olarak 0,80 oranında olduğu belirlenmiş ve özellikle yaz aylarındaki akımın büyük çoğunluğunun taban akışından kaynaklandığı gözlemlenmiştir..

  • Aksoy, H., Unal, N.E. ve Pektas, A.O., (2008). “Smoother minima baseflow separation tool for perennial and intermittent stream”, Hydrol. Process. 22 (22), 4467–4476.
  • Bayazıt, M., (1999). “Hidroloji, Genişletilmiş Yedinci Baskı", İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, ISBN 975-561-105-96, İstanbul, 242.
  • DSİ. (2012). “Türkiye’nin su kaynakları”, Ankara.
  • Hisdal, H., Tallaksen, L. M., (2003). “Estimation of Regional Meteorological and Hydrological Drought Characteristics”, Journal Of Hydrology, 280, 230-247.
  • Mazmimavi, D., Meijerink, A.M.J., Stein, A., (2004). “Prediction of base flows from basin characteristics: A case study from Zimbabwe”, Hydrol, Sci, J., 49(4), 703-715.
  • Piggott, A.R., Moin, S., Southam, C., (2005). “A revised approach to the UKIH method fort he calculation baseflow”, Hydrol, Sci, J., 50(5), 911-920.
  • Pilgrim, DH, Cordery, I. & Doran, DG (1979). “Assessment of runoff characteristics in arid western New South Wales”, Australia. In:The Hydrology of Areas of Low Precipitation(Proc. Canberra Symp., December 1979), 141-150. IAHS Publ. no. 128.
  • Smakhtin, V.U., (2001). “Low flow hydrology: a review”, Journal of Hydrology, 240, 147–186.
  • Usul, N. (2013). “Mühendislik hidrolojisi, ikinci basım”, ODTÜ yayıncılık, ISBN 978-944-344-57-9, Ankara, 418.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4962-5349
Yazar: Serkan ŞENOCAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Atatürk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4339-4690
Yazar: Sait TAŞCİ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { erzifbed655870, journal = {Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1307-9085}, eissn = {2149-4584}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {123 - 133}, doi = {10.18185/erzifbed.655870}, title = {Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Şenocak, Serkan and Taşci̇, Sait} }
APA Şenocak, S , Taşci̇, S . (2020). Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 123-133 . DOI: 10.18185/erzifbed.655870
MLA Şenocak, S , Taşci̇, S . "Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi" . Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 123-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/53239/655870>
Chicago Şenocak, S , Taşci̇, S . "Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 123-133
RIS TY - JOUR T1 - Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi AU - Serkan Şenocak , Sait Taşci̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18185/erzifbed.655870 DO - 10.18185/erzifbed.655870 T2 - Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 133 VL - 13 IS - 1 SN - 1307-9085-2149-4584 M3 - doi: 10.18185/erzifbed.655870 UR - https://doi.org/10.18185/erzifbed.655870 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi %A Serkan Şenocak , Sait Taşci̇ %T Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1307-9085-2149-4584 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18185/erzifbed.655870 %U 10.18185/erzifbed.655870
ISNAD Şenocak, Serkan , Taşci̇, Sait . "Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 / 1 (Mart 2020): 123-133 . https://doi.org/10.18185/erzifbed.655870
AMA Şenocak S , Taşci̇ S . Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 123-133.
Vancouver Şenocak S , Taşci̇ S . Çoruh Havzası Taban Akışının İngiliz Hidroloji Enstitüsü Yuvarlatılmış Minimumlar Yöntemi ile Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 123-133.