Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 364 - 368 2020-03-20

Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi
Upper Gastrointestinal Bleeding: Retrospective Analysis of 68 Patients Presenting in the Last 5 Years

Orhan ÇİMEN [1] , Ferda KESKİN ÇİMEN [2]


Giriş ve Amaç: Üst gastrointestinal kanama, üst özefagus sfinkteri ile Treitz ligamenti arasında kalan üst gastrointestinal kanal içerisinde gercekleşen kanamadır, proksimal duodenum kanamaları da bu grupta yer almaktadır. Materyal ve Metot: Son beş yıldır hastanemize üst gastrointestinal kanama nedeni ile başvuran hastalara uygulanan tetkik ve tedavi kayıtları incelendi. Hastalara ait yaş,cinsiyet,geliş hemogram sonuçları,üst gastrointestinal sistem endoskopi sonuçları, uygulanan endoskopik girişimler,tekrar endoskopi ihtiyaçları,hastaların kan ve kan ürünü ihtiyaçları, altta yatan etyolojik faktörler, endoskopi esnasında biyopsi alınıp alınamadığı, alınabildi ise patoloji sonuçları, Helicobacterpylori varlığı ve/veya yokluğu, Helicobacterpylori var olan hastalarda şiddeti kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışmamızda 25 ( %36,8) kadın, 43 (%63,2) erkek hastanın üst gastrointestinal kanama nedeni ile başvurduğu gözlemlendi. Çalışmamızda yer alan hastaların yaş aralığının 12-101 olduğu görüldü. 6 hastaya (%8,8) kanama durdurmaya yönelik adrenalin enjeksiyonu,1 hastaya (% 1,4 ) adrenalin enjeksiyonu ile birlikte koterizasyon yapıldı. 61 hastada (%89,8) kanama endoskopik bir girişime gerek kalmadan kendiliğinden durmuş idi. Hiçbir hastaya cerrahi girişim ihtiyacı olmadı. Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız neticesinde elde edilen birçok verinin literatürde yapılan çalşmalar ile benzer olduğu görüldü.Ancak çalışmaya dahil edilen hastalara cerrahi müdahale gerekmemesi ve mortalite görülmeyişi anlamlı olarak bulundu.Bunun nedeninin hastanemize erken başvuru oranının yüksek oluşu, ileri düzey endoskopik girişimlerin hastanemizde yapılabiliyor oluşu, çalışmaya dahil edilen hasta sayısının literatürdeki çalışmalar ile kıyaslandığında daha az sayıda olması gibi nedenlerden kaynaklandığı kanısı taşımaktayız.

Background and Aim: Upper gastrointestinal bleeding is the bleeding that occurs in the upper gastrointestinal tract between the upper esophageal sphincter and the Treitz ligament, and proximal duodenal bleeding is also included in this group. Material and Method: The examination and treatment records of patients who have been admitted to our hospital for the last five years due to upper gastrointestinal bleeding were examined. Age, gender, arrival hemogram results, upper gastrointestinal system endoscopy results, applied endoscopic interventions, repeat endoscopy needs, blood and blood product needs of patients, underlying etiological factors, presence of biocopsy during endoscopy, presence of pathology, Helicobacterpylori and / or severity was recorded in patients with Helicobacterpylori. Results: In our study, 25 (36.8%) female and 43 (63.2%) male patients were observed to apply for upper gastrointestinal bleeding. The age range of the patients in our study was found to be 12-101. 6 patients (8.8%) had adrenaline injection aimed at stopping bleeding, and 1 patient (1.4%) received cauterization with adrenaline injection. Bleeding stopped spontaneously in 61 patients (89.8%) without the need for an endoscopic intervention. No patient needed surgical intervention. Discussion and Conclusion: It was found that many data obtained as a result of our study were similar to the studies in the literature. However, the patients included in the study were found not to require surgical intervention and mortality. We believe that the number of patients included in the study was due to fewer numbers compared to studies in the literature.

 • Aksöz, K., Ünsal, B., Akyol, Z., Ergün, A., Önder, G., Gönenç, U. 1995. ‘’Üst Gastrointestinal sistem kanamalı 2568 hastanın değerlendirilmesi’’ Türk J Gastroenterol. 6:162–4.
 • Bilgin, A., Karaayvaz, M., Doğru, O., Kama, NA. 1991. ‘’Üst gastrointestinal sistem kanamaları (38 vakanın incelenmesi)’’ Gastroentereloji. 4 :704-7
 • Erickson, R.A., Glick, M.E. 1986. ‘’Why have controlled trials failed to demonstrate a benefit of esophagogastroduodenoscopy in acute upper gastrointestinal bleeding? A probability model analysis’’ Dig Dis Sci. 31: 760-8.
 • Göral, V., Doğan, Y., Kart, S., Yükselen, V., Değertekin, H., Canoruç, F. 1994. ‘’Üst Gastrointestinal sistem kanamaları (69 vakanın incelenmesi)’’ Gastroenteroloji. 2:238–41.
 • Günsar, F., Akarca, U.S., Yönetçi, N., Özütemiz, Ö., Aydın, A., Ersöz, G. 1997. ‘’Üst gastrointestinal sistem kanamalı yüz hastanın değerlendirilmesi’’ Türk J Gastroenterol. 8:188-93.
 • Hernandez-Diaz, S., Garcia Rodriguez, LA. 2000 ‘’Association between nonsteroidal anti-inflammatory drugs and upper gastrointestinal tract bleeding/perforation: an overview of epidemiologic studies published in the 1990s’’ Arch Intern Med. 160: 2093-9.
 • Mungan, Z. 2001 ‘’Üst gastrointestinal sistem kanamaları’’ Gastroenterohepatoloji. Nobel T›p Kitabevleri, İstanbul. 75.
 • Okutur, SK. 2007. ‘’Akut üst gastrointestinal sistem kanamaları: 230 olgunun analizi’’ Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 6 (1): 30-36.
 • Özen, E., Tekin, F., Oruç, N. 2007. ‘’Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı 412 olgunun irdelenmesi’’ Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 6 (2): 62-67.
 • Palmer, KR., Choudari, CP. 1995. ‘’Endoscopic intervention in bleeding peptic ulcer’’ Gut. 37:161-4.
 • Pfau, PR., Cooper, GS., Carlson, MD. 2004. ‘’Success and shortcomings of a clinical care pathway in the management of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding’’ Am J Gastroenterol. 99: 425-31.
 • Shennak, MM. 1995. ‘’Etiology of upper gastrointestinal bleeding in,Jordanian patients: A prospective study’’ Ann Saudi Med. 15:1-12
 • Silverstein, FE., Gilbert, DA., Tedesco, FJ., Buenger, NK., Persing, J. 1981. ’’The national ASGE survey on upper gastrointestinal bleeding. I. Study desing and baseline data’’ Gastrointest Endosc. 27: 73-79.
 • Ulaşoğlu, C. 2002. ‘’Varis d›ş› üst gastrointestinal sistem kanamaları’’ Çapa Gastroenteroloji Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı. 28.
 • Ünsal, B., Altınay, ZA., Kara, B. 1993 ‘’1987-1991 yıllarında kliniğimizde yatan üst gastrointestinal sistem kanamaları ve bunların içinde ilaca bağlı olanların değerlendirilmesi’’ Gastroentereloji. 4:460–2.
 • Yamada, T. 2002. ‘’Handbook of Gastroenterology’’ Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 16-8
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4723-5838
Yazar: Orhan ÇİMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1844-0827
Yazar: Ferda KESKİN ÇİMEN
Kurum: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { erzifbed698939, journal = {Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {1307-9085}, eissn = {2149-4584}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {364 - 368}, doi = {10.18185/erzifbed.698939}, title = {Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi}, key = {cite}, author = {ÇİMEN, Orhan and KESKİN ÇİMEN, Ferda} }
APA ÇİMEN, O , KESKİN ÇİMEN, F . (2020). Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 364-368 . DOI: 10.18185/erzifbed.698939
MLA ÇİMEN, O , KESKİN ÇİMEN, F . "Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 364-368 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/53239/698939>
Chicago ÇİMEN, O , KESKİN ÇİMEN, F . "Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 364-368
RIS TY - JOUR T1 - Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi AU - Orhan ÇİMEN , Ferda KESKİN ÇİMEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18185/erzifbed.698939 DO - 10.18185/erzifbed.698939 T2 - Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 368 VL - 13 IS - 1 SN - 1307-9085-2149-4584 M3 - doi: 10.18185/erzifbed.698939 UR - https://doi.org/10.18185/erzifbed.698939 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi %A Orhan ÇİMEN , Ferda KESKİN ÇİMEN %T Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 1307-9085-2149-4584 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18185/erzifbed.698939 %U 10.18185/erzifbed.698939
ISNAD ÇİMEN, Orhan , KESKİN ÇİMEN, Ferda . "Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi". Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 / 1 (Mart 2020): 364-368 . https://doi.org/10.18185/erzifbed.698939
AMA ÇİMEN O , KESKİN ÇİMEN F . Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 364-368.
Vancouver ÇİMEN O , KESKİN ÇİMEN F . Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Son 5 Yılda Başvuran 68 Hastanın Retrospektif Analizi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 368-364.