Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Schiff Bazı Esaslı Destekli Sıvı Membranlar ile Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Donnan Diyaliz Metodu ile Ayrılması

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 580 - 591, 31.08.2020
https://doi.org/10.18185/erzifbed.688524

Öz

Bu çalışmada, daha önceden sentezlenmiş olan 4-(4-{4-[1-metil-3-oksobutilidenamino] fenil} fenilimino)-2-pentanon (BAA) schiff bazı kullanılarak farklı destek tabakaları ve farklı çözücüler ile destekli sıvı membranlar hazırlanmıştır. Donnan diyaliz yöntemi ile sulu ortamda belli bir miktarı aşması durumunda zararlı olabilecek Cu(II) katyonunun seçimli olarak ayrılması ve taşınması özellikleri bu yeni hazırlanan membranlar kullanılarak incelenmiştir. Bu membranlar kullanılarak konsantrasyon etkisinin Cu(II) iyonunun taşınmasındaki etkisi incelenmiş ve Cu(II) için akış (J) değerleri hesaplanmıştır. Metal iyonlarının akışı, konsantrasyon artışı ile artmıştır. Hazırlanan bu yeni tip membranların karakterizasyon işlemleri SEM, AFM ve FTIR ile yapılmıştır. Farklı membranlarda farklı akış olması membran yapılarının farklılığı ile açıklanmıştır. Hazırlanan membranların kalınlıkları da belirlenmiştir. Ayrıca, membranların potansiyel ölçüm deneyleri de incelenmiştir.

Kaynakça

 • Cengeloglu, Y., Kir, E. Ersoz, M. 2001. “Recovery and Concentration of Al(III), Fe(III), Ti(IV), and Na(I) from Red Mud”, Journal of Colloid and Interface Science, 244 (2), 342-346.
 • Gherrou, A., Kerdjoudj, H., Molinari, R., Drioli, E. 2002. “Removal of silver and copper ions from acidic thiourea solutions with a supported liquid membrane containing D2EHPA as carrier”, Separation Purification and Technology, 28, 235-244.
 • Kimbrough, D.E., Cohen, Y., Winer, A.M., Creelman, L., Mabuni, C.A. 1999. “A critical assessment of chromium in the environment”, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 29 (1), l-46.
 • Ndungu, K., Hurst, M.P., W. Bruland, K. 2005. “Comparison of copper speciation in estuarine water measured using analytical voltammetry and supported liquid membrane techniques”, Environmental Science & Technology, 39, 3166-3175.
 • Parhi, P.K., Sarangi, K. 2008. “Separation of copper, zinc, cobalt and nickel ions by supported liquid membrane technique using LIX 84I, TOPS-99 and Cyanex 272”, Separation Purification and Technology, 59, 169-174.
 • Romero, R., Jönsson, J.A. 2005. “Determination of free copper concentrations in natural waters by using supported liquid membrane extraction under equilibrium conditions”, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 381, 1452-1459.
 • Say, R., Senel, S., Denizli, A. 2002. “Preparation of Cibacron BlueF3GA-Attached Polyamide Hollow Fibers for Heavy Metal Removal”, Journal of Applied Polymer Science, 83(14), 3089-3098.
 • Silva, R.F., De Francesco, M., Pozio, A. 2004. “Solution-cast Nafion® ionomer membranes: preparation and characterization”, Electrochimica Acta, 49 (19), 3211-3219.
 • Szymczyk, A., Fievet, P., Reggiani, J.C., Pagetti, J. 1998. “Characterisation of surface properties of ceramic membranes by streaming and membrane potentials”, The Journal of Membrane Science, 146, 277-284.
 • Takahashi, K., Takeuchi, H. 1985. “Transport of copper through a supported liquid membrane”, Journal of Chemical Engineering of Japan, 18 (3), 205-211.
 • Wodzki, R., Sionkowski, G., Poźniak, G. 1999. “Recovery and concentration of metal ions. IV. Uphill transport of Zn (II) in a multimembrane hybrid system”, Separation Science and Technology, 34 (4), 627-649.
 • Yang, X.J., Fane, A.G. 1999. “Performance and stability of supported liquid membranes using LIX 984N for copper transport”, Journal of Membrane Science, 156, 251-263.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba Sardohan Köseoğlu 0000-0002-0707-9191

Ulviye Beyza İlay Bu kişi benim 0000-0002-0849-9980

Damla Anbar Ülker Bu kişi benim 0000-0002-4157-0312

Gülden Tekin Bu kişi benim 0000-0003-0102-0655

Esengül Kır 0000-0002-6641-3444

Fatma Karipcin 0000-0002-4939-2514

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sardohan Köseoğlu, T., İlay, U. B., Anbar Ülker, D., Tekin, G., vd. (2020). Schiff Bazı Esaslı Destekli Sıvı Membranlar ile Sulu Çözeltiden Cu(II) İyonlarının Donnan Diyaliz Metodu ile Ayrılması. Erzincan University Journal of Science and Technology, 13(2), 580-591. https://doi.org/10.18185/erzifbed.688524