Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Elazığ-Sivrice Depreminin TUSAGA-Aktif (CORS-TR) İstasyonlarının Konumlarına Olan Etkisinin Web Tabanlı GPS Yazılımları İle İrdelenmesi

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2, 693 - 718, 31.08.2020
https://doi.org/10.18185/erzifbed.710158

Öz

TUSAGA-Aktif (Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif) sistemi, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ ye yerleştirilen 158 adet sabit GNSS (Global Navigation Satellite System) istasyonu ile, ticari ve akademik çalışmalar için kullanıma sunulmuştur. 24 Ocak 2020 tarihinde Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde Sivrice-Elazığ merkezli saat 20:55’ de aletsel büyüklüğü MI=6.6 (Mw=6.5) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilmiştir. Sismik olarak oldukça aktif bir bölgede meydana gelen Sivrice-Elazığ depreminin etki alanındaki 24 saat sürekli hizmet veren TUSAGA-Aktif istasyonlarında herhangi bir hareket olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ELAZ, ERGN, MALY ve SIV1 TUSAGA-Aktif istasyonlarının hareketlerinin büyüklükleri ve yönleri belirlenmiştir. Deprem tarihinden 7 gün önce ve 7 gün sonraki günlere ait 24 saatlik veriler Online Positioning User Service (OPUS) ve Australian Online GPS Processing Service (AUSPOS) internet tabanlı veri işleme servislerinde değerlendirilmiş ve günlük kesin koordinat veri setleri elde edilmiştir. Her iki değerlendirme servisi sonuçları birbirlerine benzer ya da yakın sonuçlar vermiştir. Değerlendirme sonucunda ELAZ, ERGN, MALY ve SIV1 istasyonlarında tespit edilen deformasyonlar anlamlı olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aktuğ, B., Dikmen, U., Doğru, A., Özener, H. 2013. “Seismicity and strain accumulation around Karliova Triple Junction (Turkey)”, Journal of Geodynamics, 67, 21-29.
 • Aktuğ, B., Özener, H., Doğru, A., Sabuncu, A., Turgut, B., Halıcıoğlu, K., Yılmaz, O., Havazlı, E. 2016. “Slip Rates and Seismic Potential on the East Anatolian Fault System Using an Improved GPS Velocity Field”, Journal of Geodynamics, 94-95, 1-12.
 • Altınoğlu, F.F. 2019. “Elazığ ili ve çevresinin çizgisel yapılarının gravite verisine sınır analizi teknikleri uygulanarak belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(6), 785-793.
 • Ansari K., Çorumluoğlu Ö, Sharma S.K. 2017. “Numerical Simulation of Crustal Strain in Turkey from Continuous GNSS Measurements in the Interval 2009–2017”, Journal of Geodetic Science, 7(1), 113-129.
 • B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM). ” 24 Ocak Sivrice-Elazığ Depremi Basın Bülteni”, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/24-ocak-sivrice-elazig-depremi-2/, son erişim tarihi:16.03.2020
 • B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi. ”Deprem bilgileri - Büyük depremler”, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/, son erişim tarihi:16.03.2020
 • Bayramoğlu, B. 2020. “Doğu Anadolu Fay Zonu’nun, Palu Segmentinin, Üçdeğirmenler-Karşıbahçeler (Palu-Elazığ) Arasında, Paleosismolojık ve Morfotektonik Özellikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, 1-49.
 • Bülbül, S., İnal, C., Yıldırım, O., Başçiftçi, F. 2017. “Velocity Estimation of Turkish National Permanent GNSS Network-Active Points Located at Central Anatolia Region”, Bilge International Journal of Science and Technology Research, 1, 18-25.
 • Gelişkan, Ş. 2019, “Hassas Nokta Konumlama İle Deformasyonların Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 1-43.
 • Hartinger, H., Brunner, F. K., 2000. “Development of a monitoring system of landslide motions using GPS”, 9th FIG Symposium on Deformation Measurements, Olsztyn, 29-38.
 • Kayın, S. 2019 “Van Gölü Civarının (Doğu Anadolu) Tektonik Gelişiminin Ve Deformasyonunun Paleomanyetik Çalışmalar İle İncelenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 8-9.
 • Khalıfa, A. 2018 “Morphotectonıc Analysıs Of The East Anatolıan Fault Zone (E. Turkey) Usıng Remote Sensıng Technıques”, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-25.
 • Khalifa, A., Çakır, Z., Lewis, A., OWEN, L.A., Kaya, Ş. 2018. “Morphotectonic Analysis Of The East Anatolian Fault”, Turkish Journal of Earth Science, 27, 110-126.
 • Köküm, M. 2019. “Landsat TM Görüntüleri Üzerinden Doğu Anadolu Fay Sistemi’nin Palu (Elazığ)-Pütürge (Malatya) Arasındaki Bölümünün Çizgisellik Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 119-127.
 • Köküm, M., Özçelik, F. 2020. “A Case Study On Reassessment Of Hıstorıcal Earthquakes: 1789 Palu (Elazığ) Earthquake, Eastern Anatolıa, Turkey”, Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 161(161), 1-10.
 • Kutlu Ünal, S. 2019 “Deprem Kavramı Algısı Ve Depreme İlişkin Değerlendirmeler; 8 Mart 2010 Okçular-Kovancılar Depremi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 1.
 • Menekşe, A. 2016 “Probabılıstıc Seısmıc Hazard Assessment For East Anatolıan Fault Zone Usıng Planar Source Models”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-12.
 • Şanlıoğlu, İ., Başkan, G., Zeybek, M. 2019. “Elazığ-Karakoçan Depreminin Tusaga-Aktif İstasyonlarına Etkisi” Selçuk-Teknik Dergisi, 18(2), 46-67.
 • Tan, A., Eyidoğan, H. 2019. “The Kinematics of the East Anatolian Fault Zone, Eastern Turkey and Seismotectonic Implications”, International Journal of Engineering & Applied Sciences, 11(4), 494-506.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). “24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Mw 6.8 Depremine İlişkin Ön Değerlendirme Raporu”, https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=1825, son erişim tarihi:16.03.2020
 • Yıldırım, O., Yaprak, S., İnal C. 2014. “Determination of 2011 Van/Turkey earthquake (M=7.2) effects from measurements of CORS-TR network”, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 5 (2), 132-144.
 • Yigit, C.Ö. 2016. “Experimental assessment of post-processed Precise Point Positioning for Structural Health Monitoring. Geomatics”, Natural Hazards and Risk, 7(1), 360-383.
 • Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V. 2017. “Geological And Geomorphological Evidence For The Southwestern Extension Of The East Anatolian Fault Zone, Turkey”, Earth and Planetary Science Letters, 469, 1–14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berkant KONAKOGLU>
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0000-0002-8276-587X
Türkiye


Alper AKAR> (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU
0000-0003-4284-5928
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Konakoglu, B. & Akar, A. (2020). Elazığ-Sivrice Depreminin TUSAGA-Aktif (CORS-TR) İstasyonlarının Konumlarına Olan Etkisinin Web Tabanlı GPS Yazılımları İle İrdelenmesi . Erzincan University Journal of Science and Technology , 13 (2) , 693-718 . DOI: 10.18185/erzifbed.710158