PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SONCHUS ERZINCANICUS MATTHEWS (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2009, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 15, 04.03.2014

Öz

Bu araştırmada, dünyada sadece Erzincan Ovasında çok sınırlı alanlarda yayılış gösteren ve kurutma, aşırı otlatma ve habitatının yok edilmesi nedeniyle yok olma risk altında bulunan Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae) türünün korunması için yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmada, türün Erzincan Ovasındaki dağılımları, tehditleri ve bu tehditlerin etkileri belirlenmiştir. Doğal koşullarda tohumlarından çoğalamayan tür’ün kültür ortamında üretilen fideleri doğal ortamına aktarılmıştır.

Kaynakça

 • Primac, R. B. (2000). A Primer of Consernation Biology, Sinauer Associates Inc. Publishers, (s. 6), Massachusetts.
 • Büyükyılmaz, M., Ağaoğlu, Y. S. ve Bulugay, A. N. (1992). Yabani Armut Türlerinin Tohumlarının Katlama Sürelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Kültürleri Kongresi. Bildiri Kitapçığı, Cilt 1, s. 137-143, İzmir
 • Demiralay, İ. (1993). Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:143, (S. 90-95), Erzurum.
 • Davis, PH. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1- 9. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, PH. (ed.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement). Vol. 10. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Ekim T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıguzel, N. (2000). Turkish Plants Red Data Book, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Gee, G. W., and Bauder, J. W. (1986). Particle- Size Analysis. Methods of Soil Analysis Part 1. Physical and Mineralogical Methods, (Second Edition). Agronomy No:9, (s. 383-441).
 • IUCN (2001) IUCN Red List categories and criteria, version 3.1. – Gland & Cambridge.
 • Kandemir, A., Makbul, S., Türkmen, Z., Yılmaz, M. (2006). Morphological, Anatomical and Palynological Investigation on Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae), Turk J Bot, 30, 405-411.
 • McLean, E. O. (1982). Soil pH and Lime Reqirement. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9 s. 199-224, Madison, Wisconsin.
 • Nelson, D.W.&Sommers,L. E. (1982). Organic Matter. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9, s. 574-579, Madison, Wisconsin.
 • Olsen, S. R. & Sommers, L. E. (1982). Phosphorus. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9 s. 403-427, Madison, Wisconsin.
 • Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. (2005). Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, (s. 438), İstanbul.
 • Özhatay, N. (2006). Türkiye’nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları, (s. 13 3-140)
 • Sağlam, M. (1994). Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayın No:149. Yardımcı Ders Kitabı No:74, Tekirdağ. ****

Yıl 2009, Cilt 2, Sayı 1, 1 - 15, 04.03.2014

Öz

Kaynakça

 • Primac, R. B. (2000). A Primer of Consernation Biology, Sinauer Associates Inc. Publishers, (s. 6), Massachusetts.
 • Büyükyılmaz, M., Ağaoğlu, Y. S. ve Bulugay, A. N. (1992). Yabani Armut Türlerinin Tohumlarının Katlama Sürelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Kültürleri Kongresi. Bildiri Kitapçığı, Cilt 1, s. 137-143, İzmir
 • Demiralay, İ. (1993). Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:143, (S. 90-95), Erzurum.
 • Davis, PH. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1- 9. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, PH. (ed.) (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement). Vol. 10. Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Ekim T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıguzel, N. (2000). Turkish Plants Red Data Book, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Ankara.
 • Gee, G. W., and Bauder, J. W. (1986). Particle- Size Analysis. Methods of Soil Analysis Part 1. Physical and Mineralogical Methods, (Second Edition). Agronomy No:9, (s. 383-441).
 • IUCN (2001) IUCN Red List categories and criteria, version 3.1. – Gland & Cambridge.
 • Kandemir, A., Makbul, S., Türkmen, Z., Yılmaz, M. (2006). Morphological, Anatomical and Palynological Investigation on Sonchus erzincanicus Matthews (Asteraceae), Turk J Bot, 30, 405-411.
 • McLean, E. O. (1982). Soil pH and Lime Reqirement. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9 s. 199-224, Madison, Wisconsin.
 • Nelson, D.W.&Sommers,L. E. (1982). Organic Matter. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9, s. 574-579, Madison, Wisconsin.
 • Olsen, S. R. & Sommers, L. E. (1982). Phosphorus. In ‘Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties 2nd Ed.’( A.L. Page, R,H, Miller& D.R. Keeney, eds), Agronomy. No:9 s. 403-427, Madison, Wisconsin.
 • Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. (2005). Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, (s. 438), İstanbul.
 • Özhatay, N. (2006). Türkiye’nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları, (s. 13 3-140)
 • Sağlam, M. (1994). Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Yayın No:149. Yardımcı Ders Kitabı No:74, Tekirdağ. ****

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali KANDEMİR


Meral ASLAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kandemir, A. & Aslay, M. (2014). SONCHUS ERZINCANICUS MATTHEWS (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN KORUNMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Erzincan University Journal of Science and Technology , 2 (1) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/6018/80619