Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1, 175 - 183, 30.04.2015

Öz

Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) kişi başına gelir ile karbondioksit emisyonu arasında ters U şeklinde bir ilişkinin olduğunu öne sürmektedir. ÇKE hipotezini test etmek isteyen bir çok çalışma olmasına rağmen, ampirik bulgu ve sonuçlar belirsizdir. Bu çalışma iki nedenle önceki literatürden farklılaşmaktadır. İlk olarak bu çalışma daha önceki ÇKE çalışmalarında bulunmayan MINT ülkeleri üzerine yapılmıştır. MINT ülkeleri Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşmaktadır. Çalışmada Dünya Bankası veri tabanı WDI’ın 2013 verilerinden elde edilen yıllık kişi başına GSYİH ve kişi başına karbondioksit emisyonu rakamları kullanılmıştır. Veriler 1967-2010 dönemine aittir. İkinci olarak ÇKE hipotezini test etmek için Canning ve Pedroni (2008) tarafından önerilen uzun dönem panel nedensellik testi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları ÇKE hipotezini sadece Nijerya örneğinde desteklemiştir.


Kaynakça

  • ...

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1, 175 - 183, 30.04.2015

Öz

Kaynakça

  • ...

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer ÖZTÜRK>


Ertuğrul YILDIRIM>

0000-0003-4667-4337

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öztürk, Z. & Yıldırım, E. (2015). MINT Ülkelerinde Çevresel Kuznets Eğrisi: Uzun Dönem Panel Nedensellik Testinden Kanıtlar . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 11 (1) , 175-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/38955/456058

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553