Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İNOVASYONDA SINIRLARIN GENİŞLEMESİ: AÇIK İNOVASYON

Yıl 2012, Bahar, 31 - 47, 21.04.2012

Öz

Ürünlerde, süreçlerde, teknolojide, örgütsel yapılarda yenilik veya yeni pazarlara ve alanlara açılmayı ifade eden inovasyon kavramı, rekabetçi koşullarda işletmelerin finansal ve örgütsel başarı kazanması için gereklilik taşımaktadır. Ancak günümüzde çevresel koşulların değişkenliğinin ve belirsizliğinin giderek artış gösteriyor olması, inovasyon çabalarının işletme içinde sınırlı kalmamasını gerektirmektedir. Bu durum; inovasyon çabalarının, diğer firmalarla ve kurumlarla iletişim ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi ile sürdürülen Açık inovasyon kavramına taşınması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada açık inovasyon kavramı inovasyon kavramından yola çıkılarak açıklanmaya çalışılmış, açık inovasyonla ilgili yaklaşımlar, uygulama süreçleri, açık inovasyon ihtiyacının sebepleri ele alınmış ve konuyla ilgili gelecek çalışmalara öneriler sıralanmıştır.

EXPANSION OF BOUNDARIES ON INNOVATION: OPEN INNOVATION

Yıl 2012, Bahar, 31 - 47, 21.04.2012

Öz

Innovation concept which describes improvement on products, preocesses, technologies and organizational structures or getting into new markets and fields, is necessary for firms’ financial and organizational success in competitive environment. On the other hand, nowadays environmental conditions tend to be evolve day by day and this required that innovation efforts mustn’t be restricted inside firm. By this way, innovation concept expand to open innovation concept which means proceeding innovative applications by communicating and sharing information with other firms and stakeholders. This paper firstly aims to describe the open innovation concept through innovation concept, then, embrace different approaches about open innovation and innovation process and reasons of necessity of innovation. Finally suggestions for future researches were stated.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan KAYNAK

Mehmet Oğuz MADEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Bahar

Kaynak Göster

APA KAYNAK, R., & MADEN, M. O. (2012). İNOVASYONDA SINIRLARIN GENİŞLEMESİ: AÇIK İNOVASYON. Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi31-47.

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553