Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RELATION OF TOURISM REVENUES AND VARIOUS MACROECONOMIC INDICATORS: THE CASE OF TURKEY (1992-2011)

Yıl 2012, Cilt , Sayı , 75 - 100, 21.04.2012

Öz

Three models were developed to explore the relationship between tourism revenues and various macro economic indicators. The first model looks at the relationship between tourism revenues and economic growth; the second model explores the association between tourism revenues and current account balance and the third model explores the relationship between tourism revenues and real exchange rates. For all of the three models, Engle-Granger and Var analyses were employed. The results of these analyses revealed a one-way causal relationship from economic growth to tourism; a two-way causal relationship from tourism to current account balance and a one-way causal relationship from real currency exchange rates to tourism. Causality analysis results were confirmed by impulse-response and variance analyses.

TURİZM GELİRLERİNİN ÇEŞİTLİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1992 – 2011)

Yıl 2012, Cilt , Sayı , 75 - 100, 21.04.2012

Öz

Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik değişkenler ile ilişkisini ölçmeye yönelik olarak üç model oluşturulmuştur. Birinci model, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi; ikinci model turizm gelirleri ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi; üçüncü model ise reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye yöneliktir. Her üç model için Engle-Granger, VAR analizi ve Granger nedensellik analiz yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak büyümeden turizm gelirlerine tek yönlü; turizm gelirlerinden cari işlemler dengesine doğru çift yönlü ve döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Etki-tepki ve varyans analizleri yardımıyla da nedensellik analizi sonuçları doğrulanmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA
0000-0002-8934-5608


İstemi ÇÖMLEKÇİ


Vahdet KAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

MLA Kara, O. , Çömlekçi, İ. , Kaya, V. "TURİZM GELİRLERİNİN ÇEŞİTLİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER İLE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1992 – 2011)" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2012 ): 75-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6058/81439>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553