Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DÜZCE İLİ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLERLE ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ

Yıl 2013, Cilt , Sayı , 97 - 123, 21.04.2013

Öz

Bu çalışma, bir orman ili olan Düzce’de faaliyet gösteren Düzce, Gölyaka, Akçakoca ve Yığılca Devlet Orman İşletme Müdürlüklerinin göreli etkinliklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Orman İşletme Müdürlüklerinin etkinlik analizleri için üç ayrı model kurgulanmıştır. Bu modellerin ilki üretim etkinliğini, ikincisi finansal etkinliği ve üçüncüsü de servet artışı etkinliğini ölçmeye yöneliktir. Etkinlik analizlerinde non-parametrik Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Ayrıca etkinlik düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) analizinden yararlanılmıştır. VZA ve Malmquist analizlerinden elde edilen teknik etkinlik (TE) ve TFV skorları birlikte değerlendirildiğinde, Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün üretim bakımından göreli etkin olduğu, Düzce ili genelinde ise üretim açısından ölçeğe göre artan getirilerin (TFV= 1.027) geçerli olduğu görülmektedir. Finansal etkinliği ölçen ikinci model sonuçlarına göre, Akçakoca ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüklerinin görece etkin oldukları ve finansal açıdan Düzce ili genelinde ölçeğe göre azalan getirilerin (TFV= 0.836) geçerli olduğu söylenebilir. Servet artışı etkinliğini ölçen üçüncü model sonuçlarının ışığında ise, Yığılca ve Gölyaka Orman İşletme Müdürlüklerinin görece etkin oldukları ve Düzce ili genelinde servet artırımı açısından ölçeğe göre azalan getirilerin (TFV= 0.913) geçerli olduğu görülmüştür.

ANALYZING EFFICIENCIES OF STATE FOREST ENTREPRISES IN THE PROVINCE OF DUZCE BY NONPARAMETRIC METHODS

Yıl 2013, Cilt , Sayı , 97 - 123, 21.04.2013

Öz

This study is meant to analyze relative efficiencies of Düzce, Gölyaka, Akçakoca and Yığılca State Forest Enterprises (SFOs) operating in the province of Düzce abundant in forest resources. Three separate models were designed for analyzing efficiencies of SFOs: One for production efficiency, the other for financial efficiency, and the last one for efficiency in growing stock increase. We employed non-parametric data envelopment analysis (DEA) in the efficiency analyses. We further made use of Malmquist total factor productivity (TFP) analyses in order to ascertain efficiency variation in time. Considering the technical efficiency scores and TFP scores based upon DEA Malmquist analyses with respect to production, Düzce SFE stands to be relatively efficient, and increasing returns to scale (TFP=1.027) appears to be operative throughout the province of Düzce. Results of the second model, which is to measure financial efficiency, show that Akçakoca and Gölyaka SFEs hold relative efficiency, and that decreasing returns to scale (TFP=0.836) is in effect with respect to all four SFEs in the province combined. Finally, the model to measure efficiency in growing stock increase indicates that Yığılca and Gölyaka SFEs stand to be relatively efficient in this respect, and that decreasing returns to scale (TFP=0.913) is operative in the entirety of the province.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA
0000-0002-8934-5608


Bekir KAYACAN


Metin ERATİLLA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

MLA Kara, O. , Kayacan, B. , Eratilla, M. "DÜZCE İLİ DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLERLE ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2013 ): 97-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6061/81511>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553