Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

G20’NİN HETEROJEN SEKİZ ÜLKELERİNDE FİNANSAL KRİZLERİN BELİRLENMESİ VE ÖNCÜ GÖSTERGELERİNİN TAHMİNİ

Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1, 111 - 131, 28.05.2021

Öz

Çalışmada KLR (1998) yöntemi kullanılarak 1990-2016 döneminde HE8 (G20-G7-BRICS); Türkiye, Arjantin, Avusturalya, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika ve Suudi Arabistan ülkelerinde yaşanan finansal krizler bir finansal baskı endeksi hesabıyla tespit edilmiştir. Sonra, daha önceki literatür çalışmaları doğrultusunda muhtemel öncü ekonomik göstergeler belirlenmiştir. KLR yöntemi (sinyal yaklaşımı) çerçevesinde her bir ülkenin değişkenlerinin başarılı bir öncü gösterge olup olmadığı sahip oldukları gürültü sinyal oranı (hata sinyal oranı), koşullu ve koşulsuz kriz olasılıkları incelenerek tespit edilmiş ve tablo halinde sunulmuştur. Daha sonra öncü göstergelerin kriz tarihlerinden önceki 24 aylık kriz penceresinde kaç defa eşik değerini aşarak sinyal verdiği ve krizleri açıklama yüzdesine yer verilmiştir. Hem her bir ülke hem de belirlenen HE8 ülke grubu için ortak öncü göstergeler sıralanmıştır. Bu yükselen ekonomilerde yaşanan krizleri öngörmede en başarılı kriz tahmincileri sırasıyla; M2/Uluslararası Rezervler, uluslararası rezervler, ithalat, işsiz sayısı, faiz oranı, ihracat, sanayi üretim endeksi, net portföy yatırımları, borsa endeksi, GSMH, net borçluluk ve cari işlemler dengesidir.

Kaynakça

 • Berg, A. ve Pattillo, C. (1999), “Predicting Currency Crises: The Indıcators Approach and Alternative”, Journal of International Money and Finance, 18, ss. 561–586
 • Bosupeng, Mpho (2018), “Leading Indicators and Financial Crisis: A Multi-Sectoral Approach Using Signal Extraction”, Journal of Empirical Studies, 5(1):20-44. Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ ingilizce/g8. (Erişim: 10.01.2021).
 • Eichengreen, B., A.K. Rose ve C. Wyplosz (1995), “Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks”, Economic Policy, 10(21), ss.249-312.
 • Goldstein, M., G.L. Kaminsky ve C.M. Reinhart (2000), “Assessing Financial Vulnerability, An Early Warning System for Emerging Markets:Introduction”, Published in: Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, Washington DC, ss. 1-56.
 • Kaminsky, G., S. Lizondo ve C.M. Reinhart (1998), “Leading Indicators of Currency Crises”. International Monetary Fund Staff Papers, 45,ss. 1–48.
 • Sachs, J.D., A. Tornell ve A. Valesco (1996). “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995”, Brooking Papers on Economic Activity, Brooking Institution, ss. 147-215.
 • Ötker, İ. ve Pazartbaşıoğlu C. (1996), “Speculative Attacks and Currency Crises: The Mexican Experience”, Open Economies Review, 7 (1), ss. 535-552.
 • Uzun, A. M. (2006), “Latin Amerika’da Yaşanan Finansal Krizlerin Kriz Erken Uyarı Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Ed.:
 • H. Seyitoğlu ve R.Yıldız, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss. 211-236.
 • Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/Geli%C5%9Fmekte_olan_%C3%BClke. (Erişim 10.01.2021).
 • Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/G20. (Erişim 10.01.2021)

DETERMINING FINANCIAL CRISES AND PREDICTING LEADING INDICATORS IN EIGHT HETEREGENOUS COUNTRIES OF G20

Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1, 111 - 131, 28.05.2021

Öz

Kaynakça

 • Berg, A. ve Pattillo, C. (1999), “Predicting Currency Crises: The Indıcators Approach and Alternative”, Journal of International Money and Finance, 18, ss. 561–586
 • Bosupeng, Mpho (2018), “Leading Indicators and Financial Crisis: A Multi-Sectoral Approach Using Signal Extraction”, Journal of Empirical Studies, 5(1):20-44. Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ ingilizce/g8. (Erişim: 10.01.2021).
 • Eichengreen, B., A.K. Rose ve C. Wyplosz (1995), “Exchange Market Mayhem: The Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks”, Economic Policy, 10(21), ss.249-312.
 • Goldstein, M., G.L. Kaminsky ve C.M. Reinhart (2000), “Assessing Financial Vulnerability, An Early Warning System for Emerging Markets:Introduction”, Published in: Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Institute for International Economics, Washington DC, ss. 1-56.
 • Kaminsky, G., S. Lizondo ve C.M. Reinhart (1998), “Leading Indicators of Currency Crises”. International Monetary Fund Staff Papers, 45,ss. 1–48.
 • Sachs, J.D., A. Tornell ve A. Valesco (1996). “Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995”, Brooking Papers on Economic Activity, Brooking Institution, ss. 147-215.
 • Ötker, İ. ve Pazartbaşıoğlu C. (1996), “Speculative Attacks and Currency Crises: The Mexican Experience”, Open Economies Review, 7 (1), ss. 535-552.
 • Uzun, A. M. (2006), “Latin Amerika’da Yaşanan Finansal Krizlerin Kriz Erken Uyarı Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, Ed.:
 • H. Seyitoğlu ve R.Yıldız, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss. 211-236.
 • Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/Geli%C5%9Fmekte_olan_%C3%BClke. (Erişim 10.01.2021).
 • Wikipedia. https://tr.wikipedia.org/wiki/G20. (Erişim 10.01.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal ALPDOĞAN (Sorumlu Yazar)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9183-4865
Türkiye


Mustafa AKAL
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0504-100X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alpdoğan, H. & Akal, M. (2021). G20’NİN HETEROJEN SEKİZ ÜLKELERİNDE FİNANSAL KRİZLERİN BELİRLENMESİ VE ÖNCÜ GÖSTERGELERİNİN TAHMİNİ . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 17 (1) , 111-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/62547/883834

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553