Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 131 - 144 2018-07-23

Constraints, Throughout and Product Mix in Strategic Business Decisions
Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması

Ahmet Erdal ÖZKOL [1]


Kısıtlar teorisi, işletmenin temel amacının kar etmek olduğunu ve geleneksel maliyet yöntemlerinin üretim hacmine dayalı hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını savunur. Teori, değişken gider olarak sadece direkt ilk madde ve malzeme giderlerini kabul etmekte ve satış fiyatı, satış miktarını da dikkate alarak finansal performans ölçümü yapmaktadır. Teori, sistemi bir bütün olarak ele almakta ve üretim akışını yavaşlatan her türlü unsuru kısıt olarak kabul etmekte ve bu kısıtların kaldırılması ile karlılığın arttırılabileceğini söyler. Süreç ise satışlar ile üretimde kullanılan direkt ilke madde ve malzeme tutarı arasındaki fark olup, en uygun mamul karmasının belirlenmesi açısından bir yönetim muhasebesi yöntemi olarak kullanılabilir.
Kısıtlar teorisi, süreç, mamul karması
 • Akkaş, S., (2016), “Kısıtlar Teorisi Temelli Süreç Katkı Muhasebesinin Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Kullanımı Ve Bir İmalat İşletmesinde Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Balderstone, S, Keef, S., P., (1999), “Throughput Accounting: Explanding An Urban Myth”, Management Accounting Magazine Forcharted Management Accountants, October, Vol:77, Issue:9. Pp:26-28.
 • Bayazıtlı, E, Gürel, E, Yayla, H, E.,(2005), “Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım: Dönüşüm Muhasebesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:7, Sayı:4, Aralık, Ss:1-20.
 • Blackstone, J, H.,(2001), “Theory Of Constraints - A Status Report”, International Journal Of Production Research, 39(6): 1053– 1080.
 • Blocher, E, J., Chen, K, H, Lin, T, W.,(2002), Cost Management: A Strategic Emphasis, Mc Graw-Hill, 2nd Ed.
 • Cakıcı, C., (2006), “Süper Değişken Maliyetleme (Throughputcostting)”, Muhasebe Ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim Ve Araştırma Derneği(Mufad), Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 30: 102-111.
 • Corbert, T, (2000), “Throughput Accounting And Activity-Based Costing: The Driving Faktors Behind Ech Methodology”, Journal Of Cost Management, January/February: 37-45.
 • Costas, J, Fuante, D, Pino, R.,(2015), “Applying Goldratt’s Theory Of Constrains To Reduce The Bull Whip Effect Thruogh Agent-Based Modeling”, Expert Sytems With Applications, 42: 2049-2060.
 • Demmy, S, Talbott, J., (1998), “Improve Internalreporting With Abc And Toc”, Management Accounting, 80(5): 18-24.
 • Erdemir, A, (2007), “Süreç Muhasebesi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
 • Erol, M, (2008) “Kısıtlar Teorisi(Yaklaşımı) Ve Teorisinin Stratejik Maliyet Yönteminde Kullanımı”, Mufad, 19: 101-109.
 • Ersoy, A, Utku, B., (2008), “Kısıtlar Teorisi Ve Süreç Katkı Muhasebesinin Geleneksel Ve Çağdaş Yönetim/Maliyet Muhasebesi Yöntemleri İle Karşılaştırılması”, Journal Of Yaşar University, 3(11):1627-1661.
 • Goldratt, E, M, Cox, J.,(2004), The Goal: A Process Of Ongoing Improvement, North River Pres, 3th. Ed.
 • Gupta,M, Hilmola, O, (2015), “Throughput Accounting And Performance Of A Manufacturing Company Under Stochastic Demand And Scrap Rataes”, Expert Sytems With Aplications, 42: 8423-8431.
 • Horngren, C, T, Foster, G, Datar, S, M, (2001), Cost Accounting A Managerial Emphesis, Prentice-Hall Of Indıa, Tenth Edition, New Delhi.
 • Ima, (1999), “Theory Of Constraints (Toc) Management Systemfundementals”, Statement On Management Accounting, Statement No:4hh. (Ima:Institute Of Management Accountants).
 • Kaygusuz, S.,Y.,(2005), “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi Ve Kısıtlar Teorisinin En Uygun İşletme Kararlarının Verilesinde Birlikte Kullanılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 7(3): 105-128.
 • Kaygusuz, S, Y.,(2005), “Kısıtlar Teorisi: Varsayımlar, Süreç Ve Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi,60(4): 133-156.
 • Köse, T, (2005), “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Kısıtlar Teorisinin Bütünleştirilmesi”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, 14: 127-148.
 • Macarthur, J, B, (1996), “From Activity-Based Costing To Throughput Accounting”, Management Accounting, 77(10): 30-38.
 • Murphy, R, E, Dedera,C, R.,(1996), “Holistic Toc For Maximum Profitability”, Ieee/Semı Advanced Semiconductor Manufacturing Performance, Ss. 242–249.
 • Ruhl, J, M.,(1996),“An Introduction To The Theory Constraits”, Journal Of Cost Management, 10(2): 43-48.
 • Sheu, C, Chen, M, H, Kovar, S., (2003), “Integrating Abc And Toc For Better Manufacturing Decision Making”, Integrated Manufacturing Systems, 14(5): 433-441.
 • Taylor, L, J., Nunley, A, M., Flock, M,D., (2004), “Wıp Inventory: Asstsor Liability”, Cost Engineering, 46(8):19-25.
 • Tollington, T, (1998), “Abc V Toc: “Same Cloth As Absorption V Marginal, Different Style And Cut?”, Management Accounting, 76(4): 44-45.
 • Ünal, E, N., (2006), “Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi Ve Kısıtlar Teorisi Uygulaması”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, İibf, Adana.
 • Ünal,E,N, Demircioğlu, M, Küçüksavaş, N, (2006), “Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi Ve Kısıtlar Teorisi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 327-344.
 • Yahya-Zadeh, M.,(1999), “Integrating Long-Run Strategic Decisions İnto The Theory Of Constraints”, Journal Of Cost Management, 14(4):11-19.
 • Yaşa, A., (2013), “Kumaş Etiketi Basma Sürecinde Yalın Teknikler Ve Kısıtlar Teorisinin Birlikte Uygulanabilirliği”, Yüksek Lisans Tezi, Hava Harp Okulu Komutanlığı, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2933-8382
Yazar: Ahmet Erdal ÖZKOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Temmuz 2018

Bibtex @araştırma makalesi { esam434217, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {131 - 144}, doi = {10.18354/esam.434217}, title = {Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması}, key = {cite}, author = {Özkol, Ahmet Erdal} }
APA Özkol, A . (2018). Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 131-144 . DOI: 10.18354/esam.434217
MLA Özkol, A . "Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 131-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esam/issue/38513/434217>
Chicago Özkol, A . "Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 131-144
RIS TY - JOUR T1 - Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması AU - Ahmet Erdal Özkol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18354/esam.434217 DO - 10.18354/esam.434217 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 144 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.434217 UR - https://doi.org/10.18354/esam.434217 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması %A Ahmet Erdal Özkol %T Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması %D 2018 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.434217 %U 10.18354/esam.434217
ISNAD Özkol, Ahmet Erdal . "Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (Temmuz 2018): 131-144 . https://doi.org/10.18354/esam.434217
AMA Özkol A . Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması. ESAM. 2018; 9(2): 131-144.
Vancouver Özkol A . Stratejik İşletme Kararlarında Kısıt, Süreç ve Mamul Karması. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2018; 9(2): 131-144.