Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YILANI ÖLDÜRSELER ROMANINDA ANNE KATLİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 45, 23.02.2022

Öz

Çağımız edebiyatının en yetkin kalem işçilerinden biri olan Yaşar Kemal (D.1923- Ö.2015), yazdığı roman ve öyküleriyle Türk edebiyatının üstünde en çok durulan ve tartışılan yazarlarının başında gelir. Yaşar Kemal’in kendi hayatından bazı kesitlerle harmanladığı Yılanı Öldürseler, henüz çocuk denecek bir yaşta olan Hasan’ın, toplumsal baskılara dayanamayıp anne katliyle son bulan bir romandır. Eser ile toplumsal dinamikler çok sıkı bir ilişki içerisindedir. Yılanı Öldürseler’de, bireyin iç dünyasının olduğu kadar sosyal çevrenin de bir cinayete sebep olduğu görülür. Bu çalışmada Yılanı Öldürseler romanı psikoloji (bireysel, sosyal, psikanalitik), sosyoloji, batıl inançlar ve töre çerçevesinde incelenerek anne katline sebebiyet veren durumlar incelenmiştir.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (2012), İnsan Doğasını Anlamak (Çev.: Deniz Başkaya) İzmir: İlya
 • Bulğen, Mehmet (2011), İslam Dini Açısından Tenâsüh ve Reenkarnasyon, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 40
 • Dostoyevski, Fyodor (2016), Suç ve Ceza (Çev.Hasan Ali Ediz) İstanbul: Yordam Kitap
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki (2008), Anadolu İnançları, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm
 • Freud, Sigmund (2017), Totem ve Tabu (Çev. Kamuran Şipal) İstanbul: Say
 • Freud, Sigmund (2007), Sevgi ve Cinsellik Üzerine (Çev.Akın Kanat) İzmir:İlya
 • Freud, Sigmund (2006), Rüya Yorumları (Çev.Akın Kanat) İzmir: İlya
 • Fromm, Erich (2010), Psikanaliz ve Din (Çev.Elif Erten) İstanbul: Say
 • Jung, Carl Gustav, (1998), Psikoloji ve Din (Çev.Raziye Karabey) İstanbul: Okyanus
 • Kemal,Yaşar (2018), Yılanı Öldürseler, İstanbul: Yapı Kredi
 • Kur’an-ı Kerim, Maide 27, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Bosquet, Alain (2019), Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, İstanbul: Yapı Kredi
 • Mernissi, Fatima (2003), Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza, (Çev.Aytül Kantarcı) Ankara: Epos
 • Shahrzad Mojab, Nahla Abdo (2006) Kadına Şiddet Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Naci, Fethi, (2004), Yaşar Kemal’in Romancılığı, İstanbul: Yapı Kredi
 • TDK, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
 • Tillion, Germaine (2006), Harem ve Kuzenler, (Çev. Ş. Tekeli ve N. Sirman), İstanbul: Metis

MOTHER-KILLING IN THE NOVEL TO CRUSH THE SERPENT

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 45, 23.02.2022

Öz

Yaşar Kemal (1923-2015), one of the most competent pencil workers of the literature, comes to the top of Turkish literature with the most-stopped and debated writers. Yaşar Kemal’s own life blended with some cross-section of the snake kills, yet a child-called age Hasan, the social pressures and the end of the mother massacre is a novel that finds. The work and social dynamics are in a very strict relationship. In the novel To Crush The Serpent, the social environment, as well as the iner world of the individual, is also seen to cause a murder. In this study, we examined the novel psychology (individual, social, psychoanalytic), sociology, superstition and the factors that caused the mother’s contribution.

Kaynakça

 • Adler, Alfred (2012), İnsan Doğasını Anlamak (Çev.: Deniz Başkaya) İzmir: İlya
 • Bulğen, Mehmet (2011), İslam Dini Açısından Tenâsüh ve Reenkarnasyon, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 40
 • Dostoyevski, Fyodor (2016), Suç ve Ceza (Çev.Hasan Ali Ediz) İstanbul: Yordam Kitap
 • Eyüboğlu, İsmet Zeki (2008), Anadolu İnançları, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm
 • Freud, Sigmund (2017), Totem ve Tabu (Çev. Kamuran Şipal) İstanbul: Say
 • Freud, Sigmund (2007), Sevgi ve Cinsellik Üzerine (Çev.Akın Kanat) İzmir:İlya
 • Freud, Sigmund (2006), Rüya Yorumları (Çev.Akın Kanat) İzmir: İlya
 • Fromm, Erich (2010), Psikanaliz ve Din (Çev.Elif Erten) İstanbul: Say
 • Jung, Carl Gustav, (1998), Psikoloji ve Din (Çev.Raziye Karabey) İstanbul: Okyanus
 • Kemal,Yaşar (2018), Yılanı Öldürseler, İstanbul: Yapı Kredi
 • Kur’an-ı Kerim, Maide 27, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Bosquet, Alain (2019), Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, İstanbul: Yapı Kredi
 • Mernissi, Fatima (2003), Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza, (Çev.Aytül Kantarcı) Ankara: Epos
 • Shahrzad Mojab, Nahla Abdo (2006) Kadına Şiddet Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Naci, Fethi, (2004), Yaşar Kemal’in Romancılığı, İstanbul: Yapı Kredi
 • TDK, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
 • Tillion, Germaine (2006), Harem ve Kuzenler, (Çev. Ş. Tekeli ve N. Sirman), İstanbul: Metis

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm makaleler
Yazarlar

Kerem BAKICI> (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1671-4230
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bakıcı, K. (2022). YILANI ÖLDÜRSELER ROMANINDA ANNE KATLİ . Ege Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 35-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbd/issue/68634/577899