e-ISSN: 2651-4982
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Ege Üniversitesi
Kapak Resmi
       

EGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (ESBD)

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) elektronik olarak yayınlanan akademik, hakemli, bilimsel bir dergidir.

Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde makale kabul etmektedir.

2020-2021 sürecinde, personel sıkıntısı ve teknik imkansızlıklar dolayısıyla yayın hayatına ara vermiş olan dergi 2022'den itibaren tekrar faal hale gelmiştir.

Araştırma Makalesi

TANG HANEDANI DEVRİNDE İPEK YOLU VE TİCARETİ YAPILAN UNSURLAR

Derleme

ERKEN AMERİKAN YAŞAM VE KÜLTÜRÜNE UYGUN BİR EDEBİ TÜR OLARAK KISA ÖYKÜ

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE OLİVERA TANZİ ETKİSİNİN VERGİ GECİKMESİ VE CEZALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

BİZANS ANITSAL MİMARİSİNDE ION-IMPOST SÜTUN BAŞLIKLARININ KULLANIMI: ÖN DEĞERLENDİRMELER