Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

Ege Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve daha önce yayımlanmamış bildirilerde ise, bildirinin sunulduğu yer ve zamanın belirtmesi şartı aranır.

Yayımlanmak üzere  gönderilen yazılar öncelikle Editör Kurulu tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları bakımından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar, yazar adı/adları gizlenerek, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir.

Geniş bilgi için bk: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbd/policy