Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 7, 30.03.2019

Öz

Giriş: İnmeli hastaların günlük
aktivitelerinde ve sosyal çevresinde yaşadıkları sorunları anlamak ve bu yönden
destek olmak önemlidir. Bu nedenle inmeli hastaların kendi sağlığını öznel
olarak algılayışını tanımlamak gerekir.

Amaç: Bu
araştırma inmeli hastaların yaşamlarının değerlendirilmesi amacıyla
yapılmıştır.

Yöntem:
Araştırmanın evrenini 24.09.2014–30.12.2014 tarihleri arasında Malatya Devlet
Hastanesi Nöroloji kliniğinde yatarak tedavi gören 10 hasta oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında birebir derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Veriler yarı yapılandırılmış form ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın
sonucunda inmeli hastalar fizik gücünü en üst düzeyde kullanabilme konusunda
sıkıntıları olduğunu, yeterli beslenmenin sağlanması, temizlik ve bakımda
yardım edilmesini, yalnız kalmak istemediklerini, geleceğe ilişkin güvenlik
duygusu, barınma, sağlık sigortası ve mahremiyet gibi durumlarda düşüncelerini
ifade etmişlerdir.

Sonuç: Araştırma
sonucunda, hastaların ilaç alma ve  yeterli beslenme
konularında zorlandığı saptanmıştır. Hastalara sağlıklı yaşam biçimlerinin
kazandırılmasında ve yaşam kalitesinin artırılmasında hemşireler tarafından
verilecek eğitimlerin etkili olacağı düşünülmektedir.


Kaynakça

  • 1. Utku U. İnme tanımı, etyolojisi, sınıflandırma ve risk faktörleri. Türk Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Dergisi 2007; 53 (Özel Sayı 1):1-3.2. Karadakovan A. Bilinç Düzeyi Değişiklikleri: Kardakovan A, Eti Aslan F. Editör. 2. Ed. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi; 2010. p.1204–16.2. Bobath B. Adult hemiplegia:evaluation and treatment. 3rd.ed. Oxford: Elsevier Health Sciences;2000. p. 31–42. 3.Şenocak Ö, El Ö, Söylev GÖ, Avcılar S, Söylev GÖ, Avcılar S, Peker Ö. İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Journal of Neurological Sciences 2008; 25(3):169–75.4.Ones K, Yilmaz E, Çetinkaya B, Caglar N. Quality of life for patients post-stroke and the factors affecting it. Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease 2005; 14: 261-6.5.Ingall T. Stroke- incidence, mortality, morbidity and risk. Journal of Insurance Medicine 2004; 36: 143–52. 6.Demirci S, Yalçıner BZ, Bakaç G, Dayan C, Aysel F, Baybaş S. İnmelerde tekrarlayıcılığı etkileyen risk faktörleri. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23: 38–43.7.Shyu YS, Maa S, Chen S, Chen M. Quality of life among older stroke patients in Taiwan during the first year after discharge. Journal of Clinical Nursing 2008; 18:2320.8. Gurcay E, Bal A, Cakci A. Health- related quality of life in first- ever stroke patient. Annals of Saudi Medicine 2009; 29(1):26–40.9. Rodica, EP, Alexa SB, Sudha S, Margaret KH, Carlos SK, Philip AW. Gender differences in stroke ıncidence and poststroke disability in the framingham heart study. Journal of American Heart Association 2009; 40: 1032–1037. 10. Pinguart M, Sorensen S. Associations of stressors and uplifts of caregiving with caregiver burden and depression mood: Ameta analysis. Journal of Gerontology: Psychological Sciences 2003; 58B: 112–128. 11. Lui HLM, Ross MF, Thompson DR. Supporting family caregivers in stroke care: A review of the evidence for problem solving. Journal of American Heart Association 2005; 36: 2514–2522. 12. Evans RL, Connis RT, Bishop DS, Hendricks RD, Haselkorn JK. Stroke: A family dilema. Disability and Rehabilitation 1994; 16(3): 110–118. 13. Dewey HW, Thrift AG, Mihalopoulos C, Carter R, Macdonell RAL, McNeil JJ, Donnan GA. Informal care for stroke survivors: Results from the North East Melbourne Stroke Incidence Study (NEMESIS). Journal of American Heart Association 2002; 33: 1028–1033.14. Loewen S.Anderson A:Predictor of Stroke outcome using objektive measurement scales. Stroke 1990; 21(1): 78-81.15. Haan R de, Aanson N. Limburg M. Havmur Langton R. Creven Hvan Measuring Quality of Life in Stroke. Stroke 1993; 24(2): 320-327.16. Şenocak Ö, El Ö, Söylev GÖ, Avcılar S, Söylev GÖ, Avcılar S, Peker Ö. İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Journal of Neurological Sciences 2008;25(3): 169–75. 17. Akinpelu AO, Gbiri CA. Quality of life of stroke survivors and apparently healthy individuals in southwestern Nigeria. Physiotherapy Theory and Practice 2009:25(1);14–18. Kutluk K. İskemik İnme; Yozbatıran N. Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004; 237–52.19.Ropper AH, Brown RH. Adams Principles of Neurology (Türkçesi), Çev. Ed.Emre M. Güneş Tıp Kitabevi; 2006.20. Christensen LB, Johnson RB, Turner LA. Research methods, design and analysis. person education ınc, Boston 2011; pp 139–166.21. Sevencan F, Çilingiroğlu N. Sağlık alanındaki araştırmalarda kullanılan niteliksel veri toplama yöntemleri. Toplum Hek. Bülteni 2007; 26(1): 1-6.22.McCullagh E, Brigstocke G, Donaldson N, Karla L. Determinants of caregiving burden and quality of life in caregivers of stroke patients. Stroke 2005; 36: 2181–2186.23. Küçükgüçlü Ö, Esen A, Yener G. Bakım verenlerin Yükü Envanterinin Türk Toplumu için Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. J Neurol Sci (Turkish) 2009; 26: 60–73.24. Bayramova N., Karadakovan A Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Umutsuzlık Durumlarının İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Y.H.O. Dergisi 2004; 7(2): 39–47.25. Argon G Kronik Hastalıklara Uyum. Kronik Hastalıklarda Bakım. İntertıp Tıbbi Yayıncılık, İzmir. 2002.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Afife Yurttaş

Nülüfer Dündar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 30 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yurttaş, A., & Dündar, N. (2019). İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-7.
AMA Yurttaş A, Dündar N. İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Mart 2019;1(1):1-7.
Chicago Yurttaş, Afife, ve Nülüfer Dündar. “İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1, sy. 1 (Mart 2019): 1-7.
EndNote Yurttaş A, Dündar N (01 Mart 2019) İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1 1 1–7.
IEEE A. Yurttaş ve N. Dündar, “İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 1–7, 2019.
ISNAD Yurttaş, Afife - Dündar, Nülüfer. “İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1/1 (Mart 2019), 1-7.
JAMA Yurttaş A, Dündar N. İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1:1–7.
MLA Yurttaş, Afife ve Nülüfer Dündar. “İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 1, 2019, ss. 1-7.
Vancouver Yurttaş A, Dündar N. İNMELİ HASTALARIN YAŞAM ALGILARI: NİTEL ÇALIŞMA. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):1-7.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409