e-ISSN: 2687-2110
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://jmhs.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık bilimleri alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme  çalışmalarını yayımlayarak sağlık bilimlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez online yayımlanır. Dergimiz  Index Copernicus, TÜRK MEDLİNE, Türkiye Atıf Dizini Veritabanlarında taranmaktadır. Dergimize yüklenecek olan araştırma makaleleri için Etik Kurul Belgesinin yüklenmesi zorunludur. Ayrıca makalenin metod bölümünde ve sonunda etik kurul belgesinin alındığı kurumun adı, tarihi ve sayı numarası belirtilmelidir.  


2021 - Cilt: 4 Sayı: 3