Amaç ve Kapsam

Amaç, Kapsam ve Hedef Kitle
Derginin amacı, ebelik ve sağlık bilimleri alanında en yüksek bilimsel ve klinik değere sahip orijinal araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ayrıca derlemeleri, nadir vaka raporlarını ve editörlere mektupları da kabul etmektedir.

Derginin hedef kitlesi ebelik, hemşirelik, akademik, klinik araştırma ve sağlık hizmetlerinde yer alan çok çeşitli kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Hasta bakımıyla aktif olarak ilgilenen ebe ve hemşireler, öğretim ve araştırmaya adanmış akademisyenler, sağlık hizmetlerinde yeni yollar keşfeden klinik araştırmacılar, bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tıp ve sağlık profesyonelleri, ilgili disiplinlerde eğitim gören öğrenciler, mesleğin geleceğini şekillendiren ebeler ve sağlık bilimlerinin büyümesini ve gelişmesini destekleyen ilgili mesleki ve akademik kurum ve kuruluşlar bu kitlenin içinde yer almaktadır. Dergi, bu farklı kitleye hitap ederek, işbirliğini, bilgi paylaşımını ve alanın genel ilerlemesini teşvik etmeye çalışmaktadır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929