Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

AWARENESS OF RELAXATION PROCESS

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 105 - 110, 29.12.2019

Öz

Breastfeeding, which provides the passage of breast milk to
the baby, has significant benefits in terms of protecting and improving the
health of mother and baby. Many organizations, such as the World Health
Organization, the United Nations Children's Fund, and the American Academy of
Pediatrics, also recommend that breastfeeding continue for only the first 6
months, with breastmilk and then with additional food until 2 years of age.
Although the benefits of breastfeeding are known and breastfeeding support is
provided, according to the Turkey Demographic and Health Survey in 2018, it is
observed that there is a significant increase in the rate of early termination
of breastfeeding and formula use due to delayed milk release and increase in
breast milk, especially with the increase of cesarean deliveries. After the end
of breastfeeding, the process of re-initiating lactation in a mother who wants
to breastfeed her baby is called relaxation. The relaxation process, also known
as induced lactation, can be applied to mothers who want to breastfeed their
adopted baby and to biological mothers who want to breastfeed their surrogate.
This review is written to provide information and awareness to midwives who are
professional health care workers in managing the relaxation process.

Kaynakça

 • Agarwal A, Jain A. Early Successful Relactation in A Case of Prolonged Lactation Failure. The Indian Journal of Pediatrics, 2010;77(2):214-5.
 • American Academy of Pediatrics. AAP Releases Revised Breastfeeding Recommendations. 2005. www.aap.org/advocacy/releases/feb05/breastfeeding.htm (accessed June 2019).
 • Asztalos EV, Campbell-Yeo M, da Silva OP, Ito S, Kiss A, et al. Enhancing Human Milk Production with Domperidone in Mothers of Preterm Infants. J Hum Lact. 2017; 33(1):181-7. doi: 10.1177/0890334416680176.
 • Canbay FÇ. Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018; 8(1):1-6.
 • Cazorla-Ortiz G, Galbany-Estragués P, Obregón-Gutiérrez N, Goberna-Tricas J. Understanding the Challenges of Induction of Lactation and Relactation for Non-Gestating Spanish Mothers. Journal of Human Lactation, 2019;1-9.
 • Cho SJ, Cho HK, Lee HS, Lee K. Factors Related to Success in Relactation. J Korean Soc Neonatol, 2010;17(2):232-8.
 • Çetinkaya E, Ertem G. Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 2017;14(2):167-75.
 • Da Rocha Lage S, Dos Santos IMM, Nazareth IV. Narratives of Lives of Women Who Breastfed Their Adoptive Children. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 2014;15(2):249-56.
 • De Aquino RR, Osório MM. Relactation, Translactation, and Breast-Orogastric Tube as Transition Methods in Feeding Preterm Babies. Journal of Human Lactation, 2019;25(4):420-6.
 • Farhadi R, Philip RK. Induction of Lactation in the Biological Mother After Gestational Surrogacy of Twins: A Novel Approach and Review of Literature. Breastfeeding Medicine, 2017;12(6):373–6. doi:10.1089/bfm.2016.0112
 • Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O'Hare D, Schanler RJ, Eidelman AI. American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Breastfeeding and The Use of Human Milk. Pediatrics, 2005;115(2):496–506. pmid:15687461
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. Ankara, Türkiye: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd Şti 2019; p.143-5
 • Kayhan Tetik B, Baydar Artantas A, Bozcuk Guzeldemirci G, Üstü Y, Yilmaz G. A Case Report of Successful Relactation. The Turkish Journal of Pediatrics, 2013;55(6):641.
 • Kayıran SM. Galaktogoglar. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2018;10(6):28-31.
 • Mehta A, Rathi AK, Kushwaha KP, Singh A. Relactation in Lactation Failure and Low Milk Supply. Sudanese Journal of Paediatric, 2018;18(1):39.
 • Muresan M. Successful Relactation-A Case History. Breastfeeding Medicine, 2011;6(4):233-9.
 • Özkan H, Sakar T. Emzirmenin Yeniden Başlatılması: Relaktasyon. Çağdaş Tıp Dergisi, 2017;7(1):113-7.
 • Özkara H, Fidancı BE, Yıldız D, Kaymakamgil Ç. Emzirme Danışmanlığı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016;15(6):551-6.
 • Pappu K, Chaudhuri SN. Initiating The Process of Relactation: An Institute Based Study NC De Bharati Pandit SK Mishra. Indian Pediatrics 2002;39:173-8.
 • Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2015. Emzirme danışmanlığı el kitabı. Erişim tarihi: 10.10.19
 • Türkyılmaz C. Emzirme Danışmanlığı ve Emzirmede Karşılaşılan Sorunlar. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2016;8(2):19-33.
 • UNICEF. Breastfeeding. 2015. www.unicef.org/nutrition/index_24824.html (accessed july 2019).
 • WHO. Relactation: Review of Experience and Recommendations for Practice. WHO Document. WHO/CHS/CAH/98.14. Department of Child and Adolescent Health and Development WHO, 1998; Geneva.

RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 105 - 110, 29.12.2019

Öz

Anne sütünün
bebeğe geçişini sağlayan emzirmenin anne ve bebek sağlığını koruma ve
iyileştirmesi açısından oldukça önemli faydaları bulunmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Amerikan Pediatri Akademisi
gibi birçok kuruluş tarafından da emzirmenin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne
sütü, sonrasında ise ek gıda ile birlikte 2 yaşına kadar devam etmesi
önerilmektedir. Emzirmenin faydalarının bilinmesi ve emzirme desteğinin
sağlanmasına rağmen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2018 verilerine göre
özellikle sezaryen doğumların artması ile birlikte süt salınımının gecikmesi ve
anne sütü yetersizliği sebebiyle emzirmenin erken dönemde sonlandırılması ve
formül mama kullanımı oranında önemli bir artış olduğu gözlemlenmektedir.
Emzirmenin sonlanmasından sonra bebeğini yeniden emzirmek isteyen annede
laktasyonun yeniden başlatılması sürecine relaktasyon denilmektedir. Aynı
zamanda indüklenmiş laktasyon olarak da bilinen relaktasyon süreci evlat
edinmiş bebeğini emzirmek isteyen anneler ve taşıyıcı gebelik sonucu doğan
bebeğini emzirmek isteyen biyolojik annelere de uygulanabilmektedir. Bu derleme
relaktasyon sürecinin yönetilmesinde profesyonel sağlık çalışanı olan ebelere
bilgi ve farkındalık kazandırmak amacıyla yazılmıştır.

Kaynakça

 • Agarwal A, Jain A. Early Successful Relactation in A Case of Prolonged Lactation Failure. The Indian Journal of Pediatrics, 2010;77(2):214-5.
 • American Academy of Pediatrics. AAP Releases Revised Breastfeeding Recommendations. 2005. www.aap.org/advocacy/releases/feb05/breastfeeding.htm (accessed June 2019).
 • Asztalos EV, Campbell-Yeo M, da Silva OP, Ito S, Kiss A, et al. Enhancing Human Milk Production with Domperidone in Mothers of Preterm Infants. J Hum Lact. 2017; 33(1):181-7. doi: 10.1177/0890334416680176.
 • Canbay FÇ. Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018; 8(1):1-6.
 • Cazorla-Ortiz G, Galbany-Estragués P, Obregón-Gutiérrez N, Goberna-Tricas J. Understanding the Challenges of Induction of Lactation and Relactation for Non-Gestating Spanish Mothers. Journal of Human Lactation, 2019;1-9.
 • Cho SJ, Cho HK, Lee HS, Lee K. Factors Related to Success in Relactation. J Korean Soc Neonatol, 2010;17(2):232-8.
 • Çetinkaya E, Ertem G. Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 2017;14(2):167-75.
 • Da Rocha Lage S, Dos Santos IMM, Nazareth IV. Narratives of Lives of Women Who Breastfed Their Adoptive Children. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 2014;15(2):249-56.
 • De Aquino RR, Osório MM. Relactation, Translactation, and Breast-Orogastric Tube as Transition Methods in Feeding Preterm Babies. Journal of Human Lactation, 2019;25(4):420-6.
 • Farhadi R, Philip RK. Induction of Lactation in the Biological Mother After Gestational Surrogacy of Twins: A Novel Approach and Review of Literature. Breastfeeding Medicine, 2017;12(6):373–6. doi:10.1089/bfm.2016.0112
 • Gartner LM, Morton J, Lawrence RA, Naylor AJ, O'Hare D, Schanler RJ, Eidelman AI. American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Breastfeeding and The Use of Human Milk. Pediatrics, 2005;115(2):496–506. pmid:15687461
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK. Ankara, Türkiye: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd Şti 2019; p.143-5
 • Kayhan Tetik B, Baydar Artantas A, Bozcuk Guzeldemirci G, Üstü Y, Yilmaz G. A Case Report of Successful Relactation. The Turkish Journal of Pediatrics, 2013;55(6):641.
 • Kayıran SM. Galaktogoglar. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2018;10(6):28-31.
 • Mehta A, Rathi AK, Kushwaha KP, Singh A. Relactation in Lactation Failure and Low Milk Supply. Sudanese Journal of Paediatric, 2018;18(1):39.
 • Muresan M. Successful Relactation-A Case History. Breastfeeding Medicine, 2011;6(4):233-9.
 • Özkan H, Sakar T. Emzirmenin Yeniden Başlatılması: Relaktasyon. Çağdaş Tıp Dergisi, 2017;7(1):113-7.
 • Özkara H, Fidancı BE, Yıldız D, Kaymakamgil Ç. Emzirme Danışmanlığı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016;15(6):551-6.
 • Pappu K, Chaudhuri SN. Initiating The Process of Relactation: An Institute Based Study NC De Bharati Pandit SK Mishra. Indian Pediatrics 2002;39:173-8.
 • Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2015. Emzirme danışmanlığı el kitabı. Erişim tarihi: 10.10.19
 • Türkyılmaz C. Emzirme Danışmanlığı ve Emzirmede Karşılaşılan Sorunlar. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 2016;8(2):19-33.
 • UNICEF. Breastfeeding. 2015. www.unicef.org/nutrition/index_24824.html (accessed july 2019).
 • WHO. Relactation: Review of Experience and Recommendations for Practice. WHO Document. WHO/CHS/CAH/98.14. Department of Child and Adolescent Health and Development WHO, 1998; Geneva.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Elif Yılmaz 0000-0002-2484-5273

Seda Göncü Serhatlıoğlu

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 11 Aralık 2019
Kabul Tarihi 23 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yılmaz, E., & Göncü Serhatlıoğlu, S. (2019). RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 105-110.
AMA Yılmaz E, Göncü Serhatlıoğlu S. RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Aralık 2019;2(3):105-110.
Chicago Yılmaz, Elif, ve Seda Göncü Serhatlıoğlu. “RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 3 (Aralık 2019): 105-10.
EndNote Yılmaz E, Göncü Serhatlıoğlu S (01 Aralık 2019) RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 3 105–110.
IEEE E. Yılmaz ve S. Göncü Serhatlıoğlu, “RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, ss. 105–110, 2019.
ISNAD Yılmaz, Elif - Göncü Serhatlıoğlu, Seda. “RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/3 (Aralık 2019), 105-110.
JAMA Yılmaz E, Göncü Serhatlıoğlu S. RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:105–110.
MLA Yılmaz, Elif ve Seda Göncü Serhatlıoğlu. “RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, 2019, ss. 105-10.
Vancouver Yılmaz E, Göncü Serhatlıoğlu S. RELAKTASYON SÜRECİ FARKINDALIĞI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(3):105-10.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409