Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 127 - 133, 01.09.2020

Öz

Gastroözofageal Reflü Hastalığı, asit başta olmak üzere mide içeriğinin yemek borusuna kaçması sonucu, göğüs kemiği arkasında yukarı yükselen yanma ve/veya ağza acı-ekşi su, yemeklerin gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Gastroözofageal Reflü Hastalığı, mide ekşimesi ve yetersizlik belirtileri gebelikte %30-50 sıklıkta görülmektedir. Gebelerde Gastroözofageal Reflü Hastalığının kesin mekanizması tartışmalı olmakla beraber, düşük özefagus sfinkter basıncındaki azalma temel mekanizma olarak öne sürülmüş, bu da özellikle seks hormonlarının artışıyla açıklanmıştır. Gebelikte reflü tanımlayan gebelerin ancak %20-25’inin gebelik öncesinde reflü şikayeti olduğu bildirilmiştir. Gebelerin Gastroözofageal Reflü Hastalığı tedavisinde çoğunun beslenme şekli ve yaşam tarzı değiştirilerek tedavi edilebilmektedir. Bu derlemede Gastroözofageal Reflü Hastalığı tedavisinde ebelerin vereceği danışmanlıkta gebelerin yaşam kalitesini iyileştirmenin önemli bir yere sahip olduğunu ve bu konuda farkındalıklarının geliştirilmesi oldukça önemli olduğunu vurgulamak amacıyla yazılmıştır.

Kaynakça

 • Ali RA, Egan LJ. Gastroesophageal Reflux Disease in Pregnancy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007;21(5):793-806.
 • Bor S. Consensus Report on Gastroesophageal Reflux Disease in Turkey. Turk J Gastroenterol 2017;28(1):1-2.
 • Bozkurt M ve ark. Gebelikte Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri Dergisi 2006;16:12-6.
 • Briggs GG et al. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 8. Press. Baltimore, USA: William and Wilkins; 2009. p: 89
 • Dağlı Ü, Kalkan İH. Treatment of Reflux Disease During Pregnancy and Lactation. Turk J Gastroenterol 2017;28(1); 53-6.
 • DeVault KR, Castell, DO. Updated Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2005;100(1):190-200.
 • Dobrucalı A. Özofagus Hastalıkları. Hamuryudan V, Sonsuz A., editör. İç Hastalıkları-Cerrahpaşa. 1.baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2005. p.742-82.
 • Fass R, Wong WM. Gastroesophageal Reflux Disease. In: Weinstein W, Hawkey CJ, Bosch J., eds. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 1. baskı. Spain: Elsevier-Mosby; 2005. p.157-78.
 • Gill SK et al. The Safety of Proton Pump İnhibitors (PPIs) in Pregnancy: A Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2009;104(6):1541-5.
 • Gill SK et al. The Safety of Histamine 2 (H2) Blockers in Pregnancy: A Meta-Analysis. Dig Dis Sci 2009;54(9):1835-8.
 • Kang JHE, Kang JY. Lifestyle Measures in the Management of Gastro-Oesophageal Reflux Disease: Clinical and Pathophysiological Considerations. Therapeutic Advances in Chronic Disease 2015;6(2):51-64.
 • Kinoshita Y et al. The Impact of Lifestyle Modification on the Health-Related Quality of Life of Patients with Reflux Esophagitis Receiving Treatment with A Proton Pump Inhibitor. Am J Gastroenterol 2009;104(5):1106-11.
 • Korkut E, Özden A. Proton Pompa İnhibitörleri ve Güvenirlikleri. Güncel Gastroenteroloji 2010;14(1):24-7.
 • Mahadevan U. Gastrointestinal Medications in Pregnancy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007; 21:849-77.
 • Pasternak B, Hviid A. Use of Proton-Pump İnhibitors in Early Pregnancy and the Risk of Birth Defects. N Engl J Med 2010;363(22):2114-23.
 • Pollmann H et al. Effect of Elevated Head Position in Bed in Therapy of Gastroesophageal Reflux. Z Gastroenterol 1996;34(2):93-9.
 • Richter JE. Gastroesophageal Reflux Disease during Pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2003;32: 235-61.
 • Richter JE. Review Article: The management of Heartburn in Pregnancy. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2005;22(9):749–57.
 • Ruigómez A et al. Use of Cimetidine, Omeprazole, and Ranitidine in Pregnant Women and Pregnancy Outcomes. Am J Epidemiol 1999;150(5): 476-81.
 • Savarino E et al. The Natural History of Gastro-Esophageal Reflux Disease: A Comprehensive Review. Diseases of the Esophagus 2017;30(2):1-9.
 • Sezer Yeşil E, Öztürk G. Gastroözofageal Reflü ve Diyet. Güncel Gastroenteroloji 20/3.2016.
 • Strugala V et al. Assessment of the Safety and Efficacy of a Raft-Forming Alginate Reflux Suppressant (Liquid Gaviscon) for the Treatment of Heartburn during Pregnancy. ISRN Obstet Gynecol 2012; 481870.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. XV. Baskı. Ankara: Ziraat Grup Matbaacılık; 2016. Ankara. p.203-212.
 • Turan İ et al. In Vitro Fertilization-Induced Pregnancies Predispose to Gastroesophageal Reflux Disease. United European Gastroenterology Journal 2016;4(2):221-8.
 • Tytgat GN et al. Contemporary Understanding and Management of Reflux and Constipation in the General Population and Pregnancy: A Consensus Meeting. Aliment Pharmacol Ther 2003;18(3):291-301.
 • Witten FP et al. The Effects of Chronic Gastrointestinal Medications on the Fetus and Neonate. Obstet Gynecol 1981;58(Suppl 5):79-84.
 • Yalaki S, Kara B. Gebelikte Proton Pompa İnhibitörleri Kullanımı.Güncel Gastroenteroloji 2014;18(3):322-5.

GASTROESOPHAGEAL REFLUX AND MIDWIFERY CARE IN PREGNANCY

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 127 - 133, 01.09.2020

Öz

Gastroesophageal Reflux Disease is defined as a bitter or sour water’s and meals caming to the wanth which is rishg as aburning in behing of the breast as a result of escaping the stomach ingredie is especially ascites. Gastroesophageal Reflux Disease, heartburn and defisciency symptoms are generally % 30-50 percent during pregnancy. In pregnant women Gastroesophageal Reflux Diseases definite mechanism is generally controversial, however in lower esophageal sphincter pressure reduction see as a basic mechanism, and it’s explained by the increase in sex hormones. It’s reported that only %20-25 of the pregnant women who define reflux during pregnancy suffer from reflux
Pregnant women’s, Gastroesophageal Reflux Disease can be treated by changing the nutrition and lifestyle. This review, it written to emphasize improving of awareness about the importance of counseling of midwives in the treatment of Gastroesophageal Reflux Disease.

Kaynakça

 • Ali RA, Egan LJ. Gastroesophageal Reflux Disease in Pregnancy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007;21(5):793-806.
 • Bor S. Consensus Report on Gastroesophageal Reflux Disease in Turkey. Turk J Gastroenterol 2017;28(1):1-2.
 • Bozkurt M ve ark. Gebelikte Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri Dergisi 2006;16:12-6.
 • Briggs GG et al. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 8. Press. Baltimore, USA: William and Wilkins; 2009. p: 89
 • Dağlı Ü, Kalkan İH. Treatment of Reflux Disease During Pregnancy and Lactation. Turk J Gastroenterol 2017;28(1); 53-6.
 • DeVault KR, Castell, DO. Updated Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2005;100(1):190-200.
 • Dobrucalı A. Özofagus Hastalıkları. Hamuryudan V, Sonsuz A., editör. İç Hastalıkları-Cerrahpaşa. 1.baskı. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2005. p.742-82.
 • Fass R, Wong WM. Gastroesophageal Reflux Disease. In: Weinstein W, Hawkey CJ, Bosch J., eds. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 1. baskı. Spain: Elsevier-Mosby; 2005. p.157-78.
 • Gill SK et al. The Safety of Proton Pump İnhibitors (PPIs) in Pregnancy: A Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2009;104(6):1541-5.
 • Gill SK et al. The Safety of Histamine 2 (H2) Blockers in Pregnancy: A Meta-Analysis. Dig Dis Sci 2009;54(9):1835-8.
 • Kang JHE, Kang JY. Lifestyle Measures in the Management of Gastro-Oesophageal Reflux Disease: Clinical and Pathophysiological Considerations. Therapeutic Advances in Chronic Disease 2015;6(2):51-64.
 • Kinoshita Y et al. The Impact of Lifestyle Modification on the Health-Related Quality of Life of Patients with Reflux Esophagitis Receiving Treatment with A Proton Pump Inhibitor. Am J Gastroenterol 2009;104(5):1106-11.
 • Korkut E, Özden A. Proton Pompa İnhibitörleri ve Güvenirlikleri. Güncel Gastroenteroloji 2010;14(1):24-7.
 • Mahadevan U. Gastrointestinal Medications in Pregnancy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2007; 21:849-77.
 • Pasternak B, Hviid A. Use of Proton-Pump İnhibitors in Early Pregnancy and the Risk of Birth Defects. N Engl J Med 2010;363(22):2114-23.
 • Pollmann H et al. Effect of Elevated Head Position in Bed in Therapy of Gastroesophageal Reflux. Z Gastroenterol 1996;34(2):93-9.
 • Richter JE. Gastroesophageal Reflux Disease during Pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2003;32: 235-61.
 • Richter JE. Review Article: The management of Heartburn in Pregnancy. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2005;22(9):749–57.
 • Ruigómez A et al. Use of Cimetidine, Omeprazole, and Ranitidine in Pregnant Women and Pregnancy Outcomes. Am J Epidemiol 1999;150(5): 476-81.
 • Savarino E et al. The Natural History of Gastro-Esophageal Reflux Disease: A Comprehensive Review. Diseases of the Esophagus 2017;30(2):1-9.
 • Sezer Yeşil E, Öztürk G. Gastroözofageal Reflü ve Diyet. Güncel Gastroenteroloji 20/3.2016.
 • Strugala V et al. Assessment of the Safety and Efficacy of a Raft-Forming Alginate Reflux Suppressant (Liquid Gaviscon) for the Treatment of Heartburn during Pregnancy. ISRN Obstet Gynecol 2012; 481870.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. XV. Baskı. Ankara: Ziraat Grup Matbaacılık; 2016. Ankara. p.203-212.
 • Turan İ et al. In Vitro Fertilization-Induced Pregnancies Predispose to Gastroesophageal Reflux Disease. United European Gastroenterology Journal 2016;4(2):221-8.
 • Tytgat GN et al. Contemporary Understanding and Management of Reflux and Constipation in the General Population and Pregnancy: A Consensus Meeting. Aliment Pharmacol Ther 2003;18(3):291-301.
 • Witten FP et al. The Effects of Chronic Gastrointestinal Medications on the Fetus and Neonate. Obstet Gynecol 1981;58(Suppl 5):79-84.
 • Yalaki S, Kara B. Gebelikte Proton Pompa İnhibitörleri Kullanımı.Güncel Gastroenteroloji 2014;18(3):322-5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Zeynep BALACAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
0000-0001-6729-438X
Türkiye


Mine GÖKDUMAN KELEŞ (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye


Keziban AMANAK
Adnan Menderes Üniversitesi,
Türkiye


Ozlem ALTİNKAYA
Adnan Menderes Üniversitesi,
0000-0002-0991-7443
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 22 Ocak 2020
Kabul Tarihi 8 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { esbder676359, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {127 - 133}, doi = {}, title = {GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI}, key = {cite}, author = {Balacan, Zeynep and Gökduman Keleş, Mine and Altinkaya, Ozlem} }
APA Balacan, Z. , Gökduman Keleş, M. , Amanak, K. & Altinkaya, O. (2020). GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 127-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/676359
MLA Balacan, Z. , Gökduman Keleş, M. , Amanak, K. , Altinkaya, O. "GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 127-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/676359>
Chicago Balacan, Z. , Gökduman Keleş, M. , Amanak, K. , Altinkaya, O. "GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 127-133
RIS TY - JOUR T1 - GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI AU - Zeynep Balacan , Mine Gökduman Keleş , Keziban Amanak , Ozlem Altinkaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 133 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI %A Zeynep Balacan , Mine Gökduman Keleş , Keziban Amanak , Ozlem Altinkaya %T GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Balacan, Zeynep , Gökduman Keleş, Mine , Amanak, Keziban , Altinkaya, Ozlem . "GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Eylül 2020): 127-133 .
AMA Balacan Z. , Gökduman Keleş M. , Amanak K. , Altinkaya O. GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 127-133.
Vancouver Balacan Z. , Gökduman Keleş M. , Amanak K. , Altinkaya O. GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 127-133.
IEEE Z. Balacan , M. Gökduman Keleş , K. Amanak ve O. Altinkaya , "GEBELİKTE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ VE EBELİK BAKIMI", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 127-133, Eyl. 2020