Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 225 - 232, 30.12.2020

Öz

Adli Psikiyatri, yargılama sürecinde üstlenilen psikiyatrik bilirkişilik yanında suç işlemiş akıl hastalarının tedavisi, rehabilitasyonu, topluma yeniden kazandırılması ve medeni haklarının korunmasını sağlayacak tıbbi düzenleme ve işlemlerle uğraşan bir tıp disiplini olarak psikiyatrinin çalışma alanlarından biridir. Adli psikiyatri hemşireliği suça karışan psikiyatri hastalarının tedavi, bakım, rehabilitasyonunun sağlanması ve haklarının korunması ile ilgilenen psikiyatri hemşireliği alt uzmanlık alanıdır. Tedavi ve güvenlik kavramları arasında, ruh sağlığı bozulmuş ve istem dışı yatırılmış hastalarla çalışan adli psikiyatri hemşirelerinin özellikle ülkeler arası hukuksal sistemlerin farklılığından kaynaklanan nedenlerden dolayı, dünyada da ülkemizde de dli psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarına ilişkin belirsizlik devam etmektedir. Bu derleme adli psikiyatri servislerinin işleyişinin ve bu servislerde çalışan adli psikiyatri hemşireliğinin rol ve sorumluluklarının önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akgöz Çevik S, Başer M. Adli Hemşirelik ve Çalışma Alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;21(2):143-52.
 • Ançel G. Adli Psikiyatri Hemşireliği. Adli Psikiyatri Dergisi 2005;2(4):29-34.
 • Askola R et al. Forensic Psychiatric Patients’ Perspectives on Their Care: A Narrative View. Perspectives in Psychiatric Care 2016;54(1): 64-73.
 • Bartley AJ. Review: Building Capacity and Capability in Patient Safety, İnnovation and Service İmprovement: an English Case Study. J Res Nurs 2011;16(3):252-53.
 • Baysan Arabacı L ve ark. Adli Psikiyatri Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015;16(2):113-21.
 • Baysan Arabacı L, Çam MO. Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48(3):175-83.
 • Baysan Arabacı L, Çam MO. Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24(4):253-59.
 • Bilgin H ve ark. Adli Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rollerini Algılamaları: Niteliksel Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2011;4(1):73-80.
 • Bowring-Lossock, E. The Forensic Mental Health Nurse-A Literature Review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2006;13(6):780-5.
 • Coram J. Forensic Psychiatric Nursing. In: Kneisl CR, Wilson HS, Trigoboff E, eds. Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 1st ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2004. p.819-34.
 • Deniz D. Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk. Adli Tıp Bülteni, 2017;22(2):124-9.
 • Dikeç G ve ark. Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2017;8(3):157-64.
 • Hammarström L et al. Controlling Emotions-Nurses’ Lived Experiences Caring for Patients in Forensic Psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2019;14(1):1682-911.
 • Horberg U et al. To be Strategically Struggling Against Resignation: The Lived Experience of Being Cared for in Forensic Psychiatric Care. Issues in Mental Health Nursing 2012;33(11):743-51.
 • Kent-Wilkinson AE. Forensic Psychiatric/Mental Health Nursing: Responsive to Social Need. Issues Ment Health Nurs 2010;31(6):425-31.
 • Kutlu Y, Bilgin H. Adli Psikiyatri Servislerinde Hemşirelik: Roller ve Yaşanan Güçlükler. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2011;4(1):67-72.
 • Kuosmanen A et al. Nurses’ Views Highlight a Need for the Systematic Development of Patient Safety Culture in Forensic Psychiatry Nursing. Journal of Patient Safety 2017;1:1-6.
 • Laben JK et al. Reform from İnside: Mental Health Centre Evaluations of Competency to Stand Trial. Journal of Community Psychology 1977;5(1):52-62.
 • Lyons T. Role of Forensic Psychiatric Nurse. Journal of Forensic Nursing 2009;5(1):53-7.
 • Martin T. Something Special: Forensic Psychiatric Nursing. Journal of Psychiatric of Mental Healt Nursing 2001;8(1):25-32.
 • Martin T, Street AF. Exploring Evidence of the Therapeutic Relationship in Forensic Psychiatric Nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2003;10(5):543-51.
 • Mason T et al. Forensic Psychiatric Nursing: Skills and Competencies: I Role Dimension. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2008;15(2):118-30.
 • Mason T et al. Binary Construct Analysis of Forensic Psychiatric Nursing in the UK: High, Medium, and Low Security Services. Int J Ment Health Nurs 2009;18:216-24.
 • Nedopil N et al. Forensic Psychiatry in Europe: The Perspective of the Ghent Group. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2015;19(2):80-3.
 • Öncü F, Ger C. Zorunlu Tedavi. İçinde: Sercan M, editör. Adli Psikiyatri Uygulama Klavuzu, 1. Baskı. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları; 2007. p.51-69.
 • Rutherford M, Duggan S. Forensic Mental Health Services Facts and Figures on Current Provision. http://www. Centre for mental health. org.uk/pdfs/ scmh_forensic _factfile. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2018.
 • Timmons D. Forensic psychiatric nursing: A Description of the Role of the Psychiatric Nurse in a High Secure Psychiatric Facility in Ireland. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010;17(7):636-46.
 • Yanık M. Türkiye Ruh Sağlığı Sistemi Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, Ruh Sağlığı Eylem Planı Önerisi. Reviews, Cases and Hypotheses in Psychiatry 2007;Özel sayı:24-6.
 • Yelken N ve ark. Adli Hemşireliğin Türkiye’deki Durumu. Sted Dergisi 2004;13(5):171-2.
 • Jacob JD. Understanding the Domestic Rupture in Forensic Psychiatric Nursing Practice. Journal of Correctional Health Care 2014;20(1):45-58.

FORENSIC PSYCHIATRIC NURSING

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3, 225 - 232, 30.12.2020

Öz

As a medical discipline, Forensic Psychiatry is one of the fields of psychiatry dealing with the treatment, rehabilitation, deinstitutionalization and medical procedures for the protection of civil rights of patients with psychiatric disorders who have committed crimes, in addition to the psychiatric expertise undertaken during the trials. Forensic psychiatric nursing is a sub-specialty of psychiatric nursing that deals with the treatment, care, rehabilitation and protection of the rights of patients with psychiatric disorders who have been involved in crime. The uncertainty continues in the roles and responsibilities of forensic psychiatric nurses working with patients with psychiatric disorders and who have been hospitalized involuntarily in the world and in Turkey due to the differences in legal systems between countries. This review study was carried out to identify the importance of the functioning of the aorensic psychiatric services and the roles and responsibilities of forensic psychiatric nurses working in these services.

Kaynakça

 • Akgöz Çevik S, Başer M. Adli Hemşirelik ve Çalışma Alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;21(2):143-52.
 • Ançel G. Adli Psikiyatri Hemşireliği. Adli Psikiyatri Dergisi 2005;2(4):29-34.
 • Askola R et al. Forensic Psychiatric Patients’ Perspectives on Their Care: A Narrative View. Perspectives in Psychiatric Care 2016;54(1): 64-73.
 • Bartley AJ. Review: Building Capacity and Capability in Patient Safety, İnnovation and Service İmprovement: an English Case Study. J Res Nurs 2011;16(3):252-53.
 • Baysan Arabacı L ve ark. Adli Psikiyatri Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015;16(2):113-21.
 • Baysan Arabacı L, Çam MO. Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği Geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48(3):175-83.
 • Baysan Arabacı L, Çam MO. Türkiye’de Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24(4):253-59.
 • Bilgin H ve ark. Adli Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rollerini Algılamaları: Niteliksel Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2011;4(1):73-80.
 • Bowring-Lossock, E. The Forensic Mental Health Nurse-A Literature Review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2006;13(6):780-5.
 • Coram J. Forensic Psychiatric Nursing. In: Kneisl CR, Wilson HS, Trigoboff E, eds. Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 1st ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall; 2004. p.819-34.
 • Deniz D. Kişilik Bozukluklarında Tanı Güvenirliği ve Cezai Sorumluluk. Adli Tıp Bülteni, 2017;22(2):124-9.
 • Dikeç G ve ark. Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2017;8(3):157-64.
 • Hammarström L et al. Controlling Emotions-Nurses’ Lived Experiences Caring for Patients in Forensic Psychiatry. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2019;14(1):1682-911.
 • Horberg U et al. To be Strategically Struggling Against Resignation: The Lived Experience of Being Cared for in Forensic Psychiatric Care. Issues in Mental Health Nursing 2012;33(11):743-51.
 • Kent-Wilkinson AE. Forensic Psychiatric/Mental Health Nursing: Responsive to Social Need. Issues Ment Health Nurs 2010;31(6):425-31.
 • Kutlu Y, Bilgin H. Adli Psikiyatri Servislerinde Hemşirelik: Roller ve Yaşanan Güçlükler. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2011;4(1):67-72.
 • Kuosmanen A et al. Nurses’ Views Highlight a Need for the Systematic Development of Patient Safety Culture in Forensic Psychiatry Nursing. Journal of Patient Safety 2017;1:1-6.
 • Laben JK et al. Reform from İnside: Mental Health Centre Evaluations of Competency to Stand Trial. Journal of Community Psychology 1977;5(1):52-62.
 • Lyons T. Role of Forensic Psychiatric Nurse. Journal of Forensic Nursing 2009;5(1):53-7.
 • Martin T. Something Special: Forensic Psychiatric Nursing. Journal of Psychiatric of Mental Healt Nursing 2001;8(1):25-32.
 • Martin T, Street AF. Exploring Evidence of the Therapeutic Relationship in Forensic Psychiatric Nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2003;10(5):543-51.
 • Mason T et al. Forensic Psychiatric Nursing: Skills and Competencies: I Role Dimension. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2008;15(2):118-30.
 • Mason T et al. Binary Construct Analysis of Forensic Psychiatric Nursing in the UK: High, Medium, and Low Security Services. Int J Ment Health Nurs 2009;18:216-24.
 • Nedopil N et al. Forensic Psychiatry in Europe: The Perspective of the Ghent Group. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2015;19(2):80-3.
 • Öncü F, Ger C. Zorunlu Tedavi. İçinde: Sercan M, editör. Adli Psikiyatri Uygulama Klavuzu, 1. Baskı. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları; 2007. p.51-69.
 • Rutherford M, Duggan S. Forensic Mental Health Services Facts and Figures on Current Provision. http://www. Centre for mental health. org.uk/pdfs/ scmh_forensic _factfile. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2018.
 • Timmons D. Forensic psychiatric nursing: A Description of the Role of the Psychiatric Nurse in a High Secure Psychiatric Facility in Ireland. J Psychiatr Ment Health Nurs 2010;17(7):636-46.
 • Yanık M. Türkiye Ruh Sağlığı Sistemi Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, Ruh Sağlığı Eylem Planı Önerisi. Reviews, Cases and Hypotheses in Psychiatry 2007;Özel sayı:24-6.
 • Yelken N ve ark. Adli Hemşireliğin Türkiye’deki Durumu. Sted Dergisi 2004;13(5):171-2.
 • Jacob JD. Understanding the Domestic Rupture in Forensic Psychiatric Nursing Practice. Journal of Correctional Health Care 2014;20(1):45-58.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Hatice POLAT (Sorumlu Yazar)
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-0444-3717
Türkiye


Sibel ASİ KARAKAŞ
Atatürk Üniversitesi
0000-0002-5499-2143
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 19 Mart 2020
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { esbder706462, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {225 - 232}, doi = {}, title = {ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ}, key = {cite}, author = {Polat, Hatice and Asi Karakaş, Sibel} }
APA Polat, H. & Asi Karakaş, S. (2020). ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 225-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/59030/706462
MLA Polat, H. , Asi Karakaş, S. "ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 225-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/59030/706462>
Chicago Polat, H. , Asi Karakaş, S. "ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 225-232
RIS TY - JOUR T1 - ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ AU - Hatice Polat , Sibel Asi Karakaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 232 VL - 3 IS - 3 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ %A Hatice Polat , Sibel Asi Karakaş %T ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Polat, Hatice , Asi Karakaş, Sibel . "ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 3 (Aralık 2020): 225-232 .
AMA Polat H. , Asi Karakaş S. ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(3): 225-232.
Vancouver Polat H. , Asi Karakaş S. ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(3): 225-232.
IEEE H. Polat ve S. Asi Karakaş , "ADLİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 225-232, Ara. 2021