Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mistakes in Writing Arabic among Turkish Students: On the Causes and the Ways to Solve

Yıl 2018, Sayı 36, 89 - 98, 30.05.2018

Öz

Writing skills are one of the four basic skills of language. As with other skills, writing skills are a language skill that needs to be addressed at various levels. Writing skills are generally divided into dependent writing and independent writing. Both categories are subdivided into subcategories within themselves. In this study, some mistakes that foreign language learners might fall into the writing skill are discussed. Especially funny ones were chosen and the causes of these faults were emphasized. Some types of exercises have  been given in order to provide solutions  to the mistakes that have been made, and at the end of the study, some cues and remedies have been given about the funny mistakes that students made  on  the source language and what they actually mean.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1998) Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara.
 • Aksan, D. (2000) Her Yönüyle Dil (Ana çizgileriyle Dilbilim), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Komisyon.
 • Chastain, K. (1988) Developing Second-Language Skills-Theory and Practice Florida: HBJ. Özbay, M. (2005) Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara.
 • Doğan, C. (1989) Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, Ankara.
 • Özcan, M. (2007) Arapça Yazma Becerileri Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, D. M. (1987) Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul. Hengirmen, M. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi.
 • el-Hûlî, M. A. (2000) Arapça Öğretim Metodları, Çev: Cihaner Akçay, Ankara. İşler, E. (2002) Nüsha, Karşıtsal Çözümleme ve Arapça Öğretimi.
 • İşler, E. (2003) Nüsha, Arapça ve Türkçede Zamanlar- Karşıtsal Çözümleme. Uğur, N. (2003) Anlambilim-Sözcüğün Anlam Açılımı, İstanbul.

Yazma Becerisi Çerçevesinde Arapça Öğrenen Türk Öğrencilerin Yaptıkları Dil Hataları: Sebepler ve Çözüm Önerileri

Yıl 2018, Sayı 36, 89 - 98, 30.05.2018

Öz

Yazma becerisi, dilin dört temel becerisinden biridir. Diğer becerilerde  olduğu  gibi yazma becerisi de çeşitli seviyelerde ele alınması gereken bir dil  becerisidir. Yazma becerisi genellikle bağımlı yazma ve bağımsız yazma olarak ikiye  ayrılır. Her  iki kategori de kendi içerisinde alt kategorilere ayrılmaktadır. Bu çalışmada, yabancı dil öğrenenlerin yazma becerisinde düşebilecekleri bazı hatalar üzerinde durulmu ş- tur. Özellikle söz konusu hatalardan komik olanlar seçilmiş ve bu  hataların nedenle- ri vurgulanmıştır. Yapılan hatalara çözüm üretmek amacıyla bazı egzersiz türleri v e- rilmiştir. Çalışmanın sonunda öğrencilerin kaynak dilde yaptıkları komik hatalar ve aslında ne demek istedikleri üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Aksan, D. (1998) Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Ankara.
 • Aksan, D. (2000) Her Yönüyle Dil (Ana çizgileriyle Dilbilim), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Komisyon.
 • Chastain, K. (1988) Developing Second-Language Skills-Theory and Practice Florida: HBJ. Özbay, M. (2005) Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara.
 • Doğan, C. (1989) Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri, Ankara.
 • Özcan, M. (2007) Arapça Yazma Becerileri Öğretiminde İletişimsel Yaklaşım (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, D. M. (1987) Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul. Hengirmen, M. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi.
 • el-Hûlî, M. A. (2000) Arapça Öğretim Metodları, Çev: Cihaner Akçay, Ankara. İşler, E. (2002) Nüsha, Karşıtsal Çözümleme ve Arapça Öğretimi.
 • İşler, E. (2003) Nüsha, Arapça ve Türkçede Zamanlar- Karşıtsal Çözümleme. Uğur, N. (2003) Anlambilim-Sözcüğün Anlam Açılımı, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal, Din Bilimi
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Erdinç DOĞRU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1601-8008
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2018
Başvuru Tarihi 30 Mart 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 36

Kaynak Göster

ISNAD Doğru, Erdinç . "Yazma Becerisi Çerçevesinde Arapça Öğrenen Türk Öğrencilerin Yaptıkları Dil Hataları: Sebepler ve Çözüm Önerileri". Eskiyeni / 36 (Mayıs 2018): 89-98 .
Eskiyeni, Mart 2022 sayısından itibaren yayımlanan tüm makalelerin hakem raporlarını da yayımlama kararı almıştır.
Eskiyeni  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.