Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 70, 710 - 719, 01.04.2019
https://doi.org/10.17755/esosder.446014

Öz

Bu araştırmanın amacı,  Canary ve Stafford (1992) tarafından geliştirilen İlişkileri Sürdürme Stratejileri Ölçeği’nin (İSSÖ) genç yetişkinlerden oluşan bir örneklemde geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan ve Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerine devam eden dördüncü sınıf öğrencileri olan toplam 352’u kız,126’i erkek olmak üzere toplam 478 öğrenci ile yürütülmüştür. İSSÖ’nün beş faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, İSSÖ’nün beş faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir. Ayrıca ölçeğin dil geçerliği de incelenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ve iç tutarlılık katsayısı ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, İSSÖ’nün genç yetişkinlerde ilişkileri sürdürme stratejilerini değerlendirmek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Kaynakça

  • Adams, R. D.ve Baptist, J. A. (2012). Relationship maintenance behavior and adult attachment: An analysis of the actor-partner interdependence model. The American Journal of Family Therapy, 40(3), 230-244. doi: 10.1080/01926187.2011.605047.Anderegg, C., Dale, K., ve Fox, J. (2014). Media portrayals of romantic relationship maintenance: A content analysis of relational maintenance behaviors on prime-time television. Mass Communication& Society, 17, 733–753. doi:10.1080/15205436.2013.846383Canary, D.J., ve Stafford, L. (1992). Relational maintenance strategies and equity in marriage. Communication Monographs, 59, 243–267. http://dx.doi.org/10.1080/ 03637759209376268.Canary, D. J. ve Dainton, M. (2006). Maintaining relationships. In A. L. Vangelisti & D. Perlman (Eds.), The Cambridge handbook of personal relationships (pp. 727–743). New York, NY:Cambridge University PressDainton, M.ve Stafford, L. (1993). Routine maintenance behaviors: A comparison of relationship type, partner similarity and sex differences. Journal of Social and Personal Relationships, 10,255–271.Dainton, M. ve Gross, J. (2008). The use of negative behaviors to maintain relationships. Communication Research Reports, 25, 179–191. doi:10.1080/08824090802237600Dindia, K. ve Canary, D. J. (1993). Definitions and theoretical perspectives on maintaining relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 10, 163–173.Dindia, K. (2000). Relational maintenance. In C. Hendrick & S. S. Hendrick (Eds.), Close relationships: A sourcebook (pp. 287–299). Thousand Oaks, CA: Sage.Dindia, K. (2003). Definitions and perspectives on relational maintenance communication. In D. J.Canary & M. Dainton (Eds.), Maintaining relationships through communication: Relational, contextual, and cultural variations (pp. 1–28). Mahwah, NJ: Erlbaum.Haas, S.M. ve Stafford, L. (2005). Maintenance behaviors in same-sex and marital relationships: A matched sample comparison. Journal of Family Communication, 5, 43–60. http://dx.doi.org/10.1207/s15327698jfc0501_3. Ledbetter, A.M. (2009). Family communication patterns and relational maintenance behavior: Direct and mediated associations with friendship closeness. Human Communication Research, 35, 130–147. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.2008.01341.x.Messman, S. J., Canary, D. J. ve Hause, K. S. (2000). Motives to remain platonic equity, and the use of maintenance strategies in opposite-sex friendships. Journal of Social and Personal Relationships,17, 67–94.Merolla, A.J. (2012). Connecting here and there: A model of long-distance relationshipmaintenance. Personal Relationships, 19, 775–795. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475- 6811.2011.01392.x.Myers, S.A. ve Goodboy, A.K. (2010). Relational maintenance behaviors and communication channel use among adult siblings. North American Journal of Psychology, 12, 103–116.Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An actor-partner interdependence model analysis of the effect of relationship maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships, 25, 943–965.Ogolsky, B.G. ve Bowers, J.R. (2013). A meta-analytic review of relationship maintenance and its correlates. Journal of Social and Personal Relationships, 30, 343–367. http://dx.doi.org/10.1177/0265407512463338.Ogolsky, B. (2009). Deconstructing the association between relationship maintenance and commitment: Testing two competing models. Personal Relationships, 16, 99–115.Oswald, D. L. ve Clark, E. M. (2006). How do friendship maintenance behaviors and problem solving styles function at the individual and dyadic levels? Personal Relationships, 13, 333–348.Stafford, L. ve Canary, D. J. (1991). Maintenance strategies and romantic relationship type, gender and relational characteristics. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 217–242. doi:10.1177/0265407591082004Stafford, L. ve Canary, D.J. (2006). Equity and interdependence as predictors of relational maintenance strategies. Journal of Family Communication, 6, 227–254. http://dx.doi. org/10.1207/s15327698jfc0604_1.Stafford, L., Dainton, M. ve Haas, S. (2000). Measuring routine and strategic relational maintenance: Scale revision, sex versus gender roles, and the prediction of relational characteristics. Communication Monographs, 67, 306–323.Weigel, D.J. ve Ballard-Reisch, D.S. (2008). Relational maintenance, satisfaction, and commitment in marriages: An actor–partner analysis. Journal of Family Communication, 8(3), 212–229. http://dx.doi.org/10.1080/15267430802182522.Weiser,D.A. ve Weigel,D.,J. (2016). Self-efficacy in romantic relationships: direct and indirect effects on relationship maintenance and satisfaction. Personality and Individual Differences,89, 152- 156. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.013Weigel, D.J, Weiser,D.A ve Lalasz,C.B. (2017). Testing Motivational Model of Relationship Maintenance: The Role of Approachand Avoidance Relationship Goals. Western Journal of Communication.81(3),341-361. https://doi.org/10.1080/10570314.2016.1240372
  • Anderegg, C., Dale, K., ve Fox, J. (2014). Media portrayals of romantic relationship maintenance: A content analysis of relational maintenance behaviors on prime-time television. Mass Communication& Society, 17, 733–753. doi:10.1080/15205436.2013.846383

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Selda ÖZ SOYSAL (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5406-7786
Türkiye


Aslı UZ BAŞ
0000-0001-8307-6198
Türkiye


Ferda AYSAN Bu kişi benim
0000-0003-1396-3183
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 19 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 27 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 18, Sayı 70

Kaynak Göster

APA Öz Soysal, F. S. , Uz Baş, A. & Aysan, F. (2019). İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (70) , 710-719 . DOI: 10.17755/esosder.446014

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.