Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1215 - 1221 2019-07-15

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Zakir ELÇİÇEK [1]


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarını incelemektedir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde olan bu araştırma kapsamında, Dicle Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimi almakta olan 120 öğrenciden Solak (2012) tarafından uyarlanan “Akıllı Tahtayı Kabul ve Kullanım Niyeti Ölçeği” aracılığıyla veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda araştırmaya katılan öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik katılıyorum düzeyinde olumlu tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş ve öğretmenlik alanı değişkenleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Akıllı tahta, öğretmen adayları, olumlu tutum
 • Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş., & Dede, A. (2014). FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 3. Baskı Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gürol, M., Donmuş, V. ve Arslan, M. (2012). İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3).
 • İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. TOJET, 1 (1).
 • Karasar, N.,(2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Yirmi Birinci Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Yararlanma Öz-Yeterlilikleri ve Etki Algılarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Solak, M. (2012). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Somyürek, S., Atasoy, B. & Özdemir, S. (2009). Board’s IQ: What makes a board smart? Computers & Education, 53(2), 368-374.
 • Şahin, A. & Akçay A. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 6/2, 909-918.
 • Şekerci̇, H., Bozkurt, E., ve Arslan, S. (2015). Fatih Projesi'ne İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11 (2), 423-439.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Özel
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4469-2243
Yazar: Zakir ELÇİÇEK
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder498735, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1215 - 1221}, doi = {10.17755/esosder.498735}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Elçi̇çek, Zakir} }
APA Elçi̇çek, Z . (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1215-1221 . DOI: 10.17755/esosder.498735
MLA Elçi̇çek, Z . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1215-1221 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/498735>
Chicago Elçi̇çek, Z . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1215-1221
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ AU - Zakir Elçi̇çek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.498735 DO - 10.17755/esosder.498735 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1215 EP - 1221 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.498735 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.498735 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ %A Zakir Elçi̇çek %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.498735 %U 10.17755/esosder.498735
ISNAD Elçi̇çek, Zakir . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1215-1221 . https://doi.org/10.17755/esosder.498735
AMA Elçi̇çek Z . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. esosder. 2019; 18(71): 1215-1221.
Vancouver Elçi̇çek Z . ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1215-1221.