Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1315 - 1324 2019-07-15

AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Salim İBİŞ [1] , Özgür KIZILDEMİR [2] , Serdar ÇÖP [3]


Bu çalışmada Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli beş yıldızlı otel işletmelerine yönelik internet ortamında yapılan müşteri yorumlarının incelenerek şikâyet unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda en çok yorum ve şikâyet yapılan bir internet sitesinde yapılmış olan yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Şikâyet içerikli yorumların hangi ana ve alt temalardan oluştuğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 2868 adet yorum incelenmiş bunların arasında 1004 adet şikâyet içeren ifadeye rastlanmıştır. Bu şikâyetlerin; yiyecek-içecek, hizmet kalitesi, oda, çalışanlar, fiyat ve temizlik olmak üzere altı ana temadan oluştuğu görülmüştür. En fazla şikâyet otel işletmelerinde sunulan yiyecek-içecek hizmetleri ile genel hizmet kalitesine yönelik yapıldığı anlaşılmıştır. Çalışma sonunda otel işletmelerinin ortaya çıkan şikâyet konuları çerçevesinde sundukları ürün ve hizmetlerde gerekli iyileştirmeleri yapmaları, önlemler almaları, müşteri şikâyetleri dikkate alınarak bu doğrultuda ürün ve hizmet sunumuna gitmeleri gerektiği gibi pek çok öneri sunulmuştur.

Turizm, Afyonkarahisar, Otel İşletmeleri, E-Şikayet
 • Argan, M. T. (2014). E-Şikâyetle İlgili Tanımlayıcı Bir Çalışma: Şikâyet Forumu Olarak Bir Web Sitesinin Sosyal Ağ Analizi, İnternet Uygulamaları ve Yönetimi IUYD, 5 (1), 49-66.
 • Arpacı, Ö. (2016). Seyahat Acentalarının Tur Hizmetlerine Yönelik Müşteri E-Şikâyetlerinin Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:15 Sayı:29 Bahar 2016/2 s.203-219.
 • Aylan, S., Apracı, Ö. Ve Celiloğlu, F., K. (2016). Bir İnternet Şikâyet Forumundaki Termal Otellere Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 049-068.
 • Barlow, J. ve Moller, C. (2008). Her Şikâyet Bir Armağandır. (Çev: Gülden Bilgili). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Çulha, O., Hacıoğlu, G., ve Kurt, G. (2009). Otel Müşterilerinin E Şikâyetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 6(4), s. 42-49.
 • Ekiz, E., Khoo-Lattimore, C. ve Memarzadeh, F. (2012). Air The Anger: Investigating Online Complaints on Luxury Hotels, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3 (2), s. 96-106.
 • Heppell, M. (2006). Tek Yıldızlı Bütçeyle Beş Yıldızlı Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Büyüleyici Hizmet. (Çev: İlker Gülfidan). İstanbul: Optimist Yayın Dağıtım.
 • Limberger, F. P., Anjos, A. F., Meira, S. J. ve Anjos G. S. (2014). Satisfaction in hospitality on TripAdvisor.com: An analysis of the correlation between evaluation criteria and overall satisfaction. Tourism & Management Studies, 10(1):59-65.
 • Liu, Z. , Park, S. (2015). What Makes a Useful Online Review? Implication for Travel Pro-duct Websites. Tourism Management, 47(2015), 140-151.
 • Ngai, W.T. E., Heung, C.S. V., Wong, Y.H. ve Chan, K.Y. F. (2007). Consumer Complaint Behaviour of Asians and Non‐Asians About Hotel Services: An Empirical Analysis, European Journal of Marketing, 41(11/12), s. 1375 – 1391.
 • Schall, M., (2003). Best Practices in The Assessment of Hotel-Guest Attitudes, Cornell Hotel And Restaurant Administration Quarterly, 44 (2), 51–65.
 • Smyth, P. C. B. ve Guangyu W., ve Derek G. (2010). Does Tripadvisor Makes Hotels Better? (Technical Report Ucd-Csı-2010-06), İnternet Adresi:Https://www.csi.ucd.İe/Files/Ucd-Csi-2010-06.Pdf., Erişim Tarihi: 14.01.2019.
 • Tronvoll, B. (2012). A dynamic model of customer complaint behaviour from the perspective of service dominant logic. European journal of Marketing. 46, 284-305.
 • Ünver, C. (2010). Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşteri Şikayetleri ve İnternet, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yılmaz, Ö. D. (2014) Tüketici Şikâyetlerinin Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi: Konaklama İşletmeleri ve Tur Operatörlerine Yönelik Şikayetler Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (4)131-148.
 • Yoo, K. ve Ulrike G. (2009). “Comparison Of Deceptive And Truthful Travel Reviews”. Wolfram Höpken, Ulrike Gretzel Ve Rob Law (Ed.), Information and Communication Technologies In Tourism, Springer-Verlag, Wien, The Netherlands, 37–47.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Zheng, T., Youn, H. ve Kincaid, S. C. (2009). An Analysis of Customers’ E-Complaints for Luxury Resort Properties. Journal of Hospitality Marketing & Management, (18)7:718-729.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2404-9218
Yazar: Salim İBİŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4040-4547
Yazar: Özgür KIZILDEMİR
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-1101-5676
Yazar: Serdar ÇÖP

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 14 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder514010, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1315 - 1324}, doi = {10.17755/esosder.514010}, title = {AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {İbi̇ş, Salim and Kızıldemi̇r, Özgür and Çöp, Serdar} }
APA İbi̇ş, S , Kızıldemi̇r, Ö , Çöp, S . (2019). AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1315-1324 . DOI: 10.17755/esosder.514010
MLA İbi̇ş, S , Kızıldemi̇r, Ö , Çöp, S . "AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1315-1324 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/514010>
Chicago İbi̇ş, S , Kızıldemi̇r, Ö , Çöp, S . "AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1315-1324
RIS TY - JOUR T1 - AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Salim İbi̇ş , Özgür Kızıldemi̇r , Serdar Çöp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.514010 DO - 10.17755/esosder.514010 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1315 EP - 1324 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.514010 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.514010 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Salim İbi̇ş , Özgür Kızıldemi̇r , Serdar Çöp %T AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.514010 %U 10.17755/esosder.514010
ISNAD İbi̇ş, Salim , Kızıldemi̇r, Özgür , Çöp, Serdar . "AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1315-1324 . https://doi.org/10.17755/esosder.514010
AMA İbi̇ş S , Kızıldemi̇r Ö , Çöp S . AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. esosder. 2019; 18(71): 1315-1324.
Vancouver İbi̇ş S , Kızıldemi̇r Ö , Çöp S . AFYONKARAHİSAR’DA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK YAPILAN YORUMLARIN VE E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1315-1324.