Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 71, Sayfalar 1497 - 1510 2019-07-15

KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM

Muhterem ALTIN [1]


Eğitim önemli işlevleri olan ve önemsenmesi gereken bir kurumdur. Bu kurumun kendisinden beklenenleri yerine getirebilmesi için eğitim sisteminin ülkenin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de de eğitimden çok şey beklenmiş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Ancak yıllardan beri yapılan çalışmalara ve değişikliklere rağmen henüz düzenli olarak işleyen ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sistemi kurulamamıştır. Eğitimle ilgili tartışmalar ve sistemde değişiklik yapma çabaları devam etmektedir. Ancak eğitim alanında çalışmalar yapılırken Türkiye’de eğitim üzerinde etkili olmuş ideolojilerin mevcut sorunlarla olan bağlantılarının yeterince tartışılmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel iddiası, eğitim alanında yaşanan sorunların, bu alanının düzenlenmesinde etkili olmuş ideolojilerden ve bu ideolojilerden kaynaklanan uygulamalardan bağımsız olarak ele alınamayacağıdır. Buradan hareketle çalışmada, Türkiye’de eğitim üzerinde etkili olan Kemalizm ve muhafazakârlığın bu alan üzerindeki etkilerinin ve mevcut sorunlarla olan bağlantılarının tartışılması amaçlanmıştır. Bu iki ideolojinin, Cumhuriyet döneminin önemli bazı konularına olan yaklaşımları ve bu konularda eğitimden beklentileri karşılaştırılmak suretiyle sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.  


Kemalizm, muhafazakârlık, eğitim, ideoloji, devlet
 • Akşin, S. (2016). Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aktaşlı, H. U. Türk Muhafazakârlığı ve Kemalizm: Diyalektik Bir İlişki, Doğu Batı, Cilt (58), ss.147-161, 2011.
 • Başgil, A. F. (2009). Din ve Laiklik, İstanbul: Yağmur Yayınevi.
 • Belge, M. (2006). Mustafa Kemal ve Kemalizm, A. İnsel (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.2, (ss.29-43), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, T. (2015). Türk Sağının Üç Hali, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • C.H.P. Programı (1935). Ankara: Ulus Basımevi.https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/549/197000602.pdf?sequence=1&isAllowed=y , Erişim Tarihi: 27.01.2019.
 • Cumhuriyetin İlk Dönemi Eğitim Kurumları (1921-1926), http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164441_heyeti_ilmiye.pdf , Erişim Tarihi: 18.11.2018.
 • Çelik, N. B. (2006). Kemalizm: Hegemonik Bir Söylem, A. İnsel (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.2, (ss.75-91), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Deren, S. (2006). Millî Eğitim Üzerine Muhafazakâr Görüşler, A. Çiğdem (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.5, (ss.604-615), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Duralı, Ş. T. (2016). Çağdaş Küresel Medeniyet, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2016). Gelenekten Geleceğe Eğitim Bilimi Kuram ve Uygulama, İstanbul: Sümer Yayınevi.
 • Güven, İ. (2010). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Naturel Yayınları.
 • Heywood, A. (2014). Siyasi İdeolojiler, Çev. A. K. Bayram, Ö. Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, B. Kalkan, Ankara: Adres Yayınları.
 • İnal, K. (2008). Eğitim ve İdeoloji, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • İnalcık, H. (2014). Rönesans Avrupası Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • İnalcık, H. (2016). Devlet-i ‘Alliye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar -IV, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kahraman, H. B. (2008). Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I-Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Kaplan, İ. (2005). Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Köker, L. (2000). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mert, N. (2006). Muhafazakârlık ve Laiklik, A. Çiğdem (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.5, (ss.314-345), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Mayıs 1998, Sayı No:2488, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/62-1998, Erişim Tarihi: 03.12.2018.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Eylül 1999, Sayı No:2504, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/63-1999, Erişim Tarihi: 03.12.2018
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2019
 • Nısbet, R. (2014). Muhafazakârlık, Çev. K. Bülbül, M. F. Serenli, Ankara: Kadim Yayınları.
 • Ortaylı, İ. (2017). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Öğün, S. S. (2006), Türk Muhafazakârlığının Kültürel Politik Kökleri, A. Çiğdem (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.5, (ss.539-582), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Turhan, M. (2016). Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Ankara: Altınordu Yayınları.
 • Ülken, H. Z. (2013). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4386-5149
Yazar: Muhterem ALTIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mart 2019
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder546774, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1497 - 1510}, doi = {10.17755/esosder.546774}, title = {KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM}, key = {cite}, author = {Altın, Muhterem} }
APA Altın, M . (2019). KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (71) , 1497-1510 . DOI: 10.17755/esosder.546774
MLA Altın, M . "KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1497-1510 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/46916/546774>
Chicago Altın, M . "KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1497-1510
RIS TY - JOUR T1 - KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM AU - Muhterem Altın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.546774 DO - 10.17755/esosder.546774 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1497 EP - 1510 VL - 18 IS - 71 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.546774 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.546774 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM %A Muhterem Altın %T KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 71 %R doi: 10.17755/esosder.546774 %U 10.17755/esosder.546774
ISNAD Altın, Muhterem . "KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 71 (Temmuz 2019): 1497-1510 . https://doi.org/10.17755/esosder.546774
AMA Altın M . KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM. esosder. 2019; 18(71): 1497-1510.
Vancouver Altın M . KEMALİZM VE MUHAFAZAKÂRLIK ARASINDA TÜRKİYE’DE EĞİTİM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(71): 1497-1510.