Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1619 - 1641 2019-10-15

MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar

LEASING TRANSACTIONS IN ACCOUNTING LEGISLATION AND STANDARDS: Booking, Valuation, Presentation and Disclosures

Selçuk YALÇIN [1]


Ülkemizde kiralama işlemleri, Vergi Usul Kanunu ve ilgili Tebliğler, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ile TFRS 16 Kiralamalar standardı ve Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı kapsamında düzenlenmiştir. Kiralama işlemleri finansal kiralama ve faaliyet kiralaması şeklinde yapılabilir. Belirtilen mevzuatın tamamında finansal kiralama hükümleri yer almaktadır. Ancak faaliyet kiralaması konusunda Standartlar dışında düzenleme yoktur. Finansal kiralama işlemine kiraya veren olarak sadece Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yetkilendirilmiş şirketler katılabilirler. Kiracılar açısından BOBİ FRS’de devam eden finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı, TFRS 16 Kiralamalar standardında ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin kiracıların finansal tablo ve finansal oranlarında önemli değişiklere neden olacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda kiraya veren ve kiracı açısından kiralama işlemleri, muhasebeleştirilme, ölçüm, sunum ve açıklamaları ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmiştir. Ayrıca kiracı ve kiraya verenin muhasebe kayıtları her bir düzenleme doğrultusunda örneklerle açıklanmıştır.
Kiralamaların muhasebeleştirilmesi, finansal kiralama, faaliyet kiralaması, IFRS 16
 • Acar, M., Temiz, H., ve Aktaş, R., (2017), UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardından UFRS 16’ya Geçişin Finansal Tablolar Üzerinde Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(3); 592-623, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/360696 Aktaş, R., Karğın, S. Ve Arıcı, N. D. (2017). Yeni Kiralamalar Standardı UFRS 16’nın Getirdiği Yenilikler ve İşletmelerin Finansal Tablolarına ve Finansal Oranlarına Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/4, 858-881,https://isarder.org/2017/vol.9_issue.4_article45_full_text.pdf
 • Bakanlar Kurulu. (2012). 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2013). Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları, Düzenleyecekleri Finansal Tabloları, Hesap Planı ve İzahnamesi.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2017). Bankaların Kullanacakları Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi.
 • Cengiz, S. (2017). Finansal Kiralama İşlemlerinin Mevzuat Boyutu Ve Muhasebe Uygulamaları: TMS 17 Ve VUK Kapsamında İncelenmesi, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 6(11), 43-56, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/325234
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (1961). 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (1992). 1 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2003). 11 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (2003). 319 Sayılı VUK Genel Tebliği.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2018). TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2018). TMS 38 Maddi Olmaya Duran Varlıklar.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2018). TFRS 16 Kiralamalar
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2018). TMS 16 Maddi Duran Varlıklar.
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. (2017). TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler.
 • Serçemeli, M. ve ÖZTÜRK, M. (2016). Yeni Finansal Raporlama Standardı IFRS16 Kiralama İşlemleri”nin Getirdiği Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme. Mali Çözüm, Mayıs-Haziran, 31-48, https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/malicozum135?e=25078185/58370305
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9402-7524
Yazar: Selçuk YALÇIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 23 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @derleme { esosder521620, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1619 - 1641}, doi = {10.17755/esosder.521620}, title = {MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar}, key = {cite}, author = {Yalçın, Selçuk} }
APA Yalçın, S . (2019). MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1619-1641 . DOI: 10.17755/esosder.521620
MLA Yalçın, S . "MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1619-1641 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/521620>
Chicago Yalçın, S . "MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1619-1641
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar AU - Selçuk Yalçın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.521620 DO - 10.17755/esosder.521620 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1619 EP - 1641 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.521620 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.521620 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar %A Selçuk Yalçın %T MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.521620 %U 10.17755/esosder.521620
ISNAD Yalçın, Selçuk . "MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1619-1641 . https://doi.org/10.17755/esosder.521620
AMA Yalçın S . MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar. esosder. 2019; 18(72): 1619-1641.
Vancouver Yalçın S . MUHASEBE MEVZUATI VE STANDARTLARINDA KİRALAMA İŞLEMLERİ: Muhasebeleştirme, Ölçüm, Sunum ve Açıklamalar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1619-1641.