Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1688 - 1700 2019-10-15

TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ

ONE BELT ONE ROAD PROJECT AND POSSIBLE OUTCOMES FOR TURKEY

Ahmet İKİZ [1]


2013 yılı sonrası Çin Avrupa ile olan ticaret rotası üzerinde Tek Kuşak Tek Yol projesi başlatmıştır. Tarihi İpek Yolu sınırları üzerinde bulunan bu koridor Çin ve Avrupa’yı kara yolu, demiryolu ve limanlar vasıtası ile daha hızlı bir ulaşım ağı ile bağlamayı amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda taşıma maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlayacaktır. Projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye oldukça önemlidir. Bu çalışmada tarihi İpek yolunun canlandırılması Türk Çin ilişkilerinin tarihi süreci göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 

İpek Yolu, Türkiye, Çin
 • Adıgüzel, M. (2017). Türkiye Çin Dış Ticaretinin İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Ahmad, F. (2009). Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul: Kaynak yayınları.
 • Akçay, N. (2017). TURKEY-CHINA RELATIONS WITHIN THE CONCEPT OF THE NEW SILK ROAD PROJECT. ANKASAM, 73-96.
 • Alkin, K. (2019, Mart 4). Küreselleşmenin sessiz ölümü. Sabah gazetesi.
 • Bahçecik, Ş. O. (2017). OBOR and the Turkey trun to East. Paris: Ifri Research Center.
 • Durdular, A. (2016). Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi. Avrasya Etüdleri, 77-97.
 • Erol, M. S. (2018). Ankasam: https://ankasam.org/category/konular/ekonomi-politik/ adresinden alındı
 • Fidan, G. (2010). http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5945/. Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5945/ adresinden alındı
 • Fidan, G. (2013, October 4). Sino-Turkish Relations: An Overview. Middle East Institute: https://www.mei.edu/publications/sino-turkish-relations-overview adresinden alındı
 • Franza, G. (2017). The Silk Road Renaissance. Milano.
 • Friedman, G. ( 2011). Gelecek 100 Yıl. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Hveem. (2016). China's Rise and Economic Interdependence. Georgetown University Press.
 • Işık, H. (2017). Tarihi İpek Yolu Projesi ve Tarih Bölümü Öğrencilerinin Bu Yol Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-, 145-176.
 • Karagöl, E. T. (2017). Modern İpek Yolu Projesi. Seta Perspektif: https://setav.org/assets/uploads/2017/05/174_Perspektif.pdf adresinden alındı
 • Keyvan, Ö. (2017, Temmuz). Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Çerçevesinde Türkiye-Çin İlişkileri. Ankasam: https://ankasam.org/bir-kusak-bir-yol-girisimi-cercevesinde-turkiye-cin-iliskileri/ adresinden alındı
 • Kısacık, S. (2017, 11 14). ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU PROJESİ KAPSAMINDA BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNUN ÖNEMİ. Uluslararası Politika Akademisi: (http://politikaakademisi.org/2017/11/14/cinin-yeni-ipek-yolu-projesikapsaminda-baku-tiflis-kars-demiryolunun-onemi/ adresinden alındı
 • Kurt, N. F. (2018, Şubat 6). Bir Kuşak, Bir Yol” Projesinin Halkaları Nasıl Koptu? 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü: https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/asya-pasifik-arastirmalari-merkezi/bir-kusak-bir-yol-projesinin-halkalari-nasil-koptu adresinden alındı
 • Kurt, S. K. (2017). XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi. Bilig, 233-259.
 • Martens, P. (2018). The Political Economy of water insecurity in Central Asia given the Belt and Road Initiative. Central Asian Journal of Water Research , 79-94.
 • Meral Balcı, F. K. (2018). THE STRATEGIC IMPORTANCE OF NEW SILK ROAD IN THE CONTEXT OFTURKISH, AMERICAN AND RUSSIAN FOREIGN POLICY PERSPECTIVE. A. Oğuz içinde, Global and Economic Studies in Terms of Economic and Social Issues (s. 118). Almaty: Al-Farabi Kazakh National University.
 • MFA. (2018). Dış İşleri Bakanlığı. Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkileri: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa adresinden alındı
 • Miller. (2017). China's Asian Dream: Empire Building Along the New Silk Road. London: Zed Books.
 • Özkan, G. ( 2010). Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkaslardaki Politikasında Enerji Güvenliği, . Gazi Akademik Bakış.
 • Passig, D. (2010). 2050. İstanbul: Koton kitap.
 • Rahim, F. (2018). Potential of Islamic Banking and Finance in OBOR. International Journal of Accounting, Finance Journ, 33-47.
 • Sarker, N. I. (2018). One Belt One Road Initiative of China: Implication for Future of Global Development. Modern Economy, 9, 623-638.
 • Shen, S. (2016, 2 6). How China's 'Belt and Road' Compares to the Marshall Plan. The Diplomat:
 • https://thediplomat.com/2016/02/how-chinas-belt-and-road-compares-to-the-marshall-plan/ adresinden alındı
 • Siddiqui, H. (2015, June 15). Bridging Eurasia: The New Silk Road. Nato Association Canada: http://natoassociation.ca/category/ncc-authors/hasan-siddiqui/ adresinden alındı
 • Tuerdi, R. (2018). Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye Çin İlşkilerine Etkisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Tufekci, O. (2018). China's Belt and Road Initiative: Rise of Chinese Eurasianism. Caucasus International.
 • Yavuz, Y. (2017, 5 16). Çin'in İpek Yolu Projesi ikinci Marshall Yardımı mı. Odatv: https://odatv.com/cinin-ipek-yolu-projesi-ikinci-marshall-yardimi-mi-1605171200.html adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0233-8051
Yazar: Ahmet İKİZ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mart 2019
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder535844, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1688 - 1700}, doi = {10.17755/esosder.535844}, title = {TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {İki̇z, Ahmet} }
APA İki̇z, A . (2019). TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1688-1700 . DOI: 10.17755/esosder.535844
MLA İki̇z, A . "TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1688-1700 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/535844>
Chicago İki̇z, A . "TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1688-1700
RIS TY - JOUR T1 - TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ AU - Ahmet İki̇z Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.535844 DO - 10.17755/esosder.535844 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1688 EP - 1700 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.535844 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.535844 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ %A Ahmet İki̇z %T TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.535844 %U 10.17755/esosder.535844
ISNAD İki̇z, Ahmet . "TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1688-1700 . https://doi.org/10.17755/esosder.535844
AMA İki̇z A . TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ. esosder. 2019; 18(72): 1688-1700.
Vancouver İki̇z A . TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1688-1700.