Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1757 - 1766 2019-10-15

THE ROLE OF NATIONALITY IN THE GENESIS OF MODERN TURKEY
The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey

Erdal AYDIN [1]


Bu araştırmada Türk siyasi tarihi bağlamında modernleşme ve milliyetçilik olgusu arasındaki ilişki sivil, etnik ve modernist milliyetçilik yaklaşımları bağlamında ele alınmaktadır. Osmanlı ile başlayan modernleşme hikayemiz Cumhuriyet ile devam etmiştir. Milliyetçilik Batı’da bilhassa Fransız İhtilaliyle birlikte ulus devlet anlayışının ortaya çıkmasını ve toplumun büyük kısmını oluşturan avam tabakasının siyasal anlamda hak ve hürriyet mücadelesini sembolize etmektedir. Osmanlı’nın sön döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılıkla birlikte Türkçülük çok belirgin bir şekilde varlığını hissettirmiştir. İstiklal Mücadelesinde ve Cumhuriyetin kuruluşunda milliyetçilik çok önemli bir saik olmuştur. Bu makalede Osmanlı döneminden Cumhuriyete milliyetçilik olgusunun gelişimi ve rolü modernleşme bağlamında analiz edilmiştir.

The relationship of modernization and nationality will be investigated in this article by reference of Turkish political history in the context of approaches of civil, ethnical and modernist nationalism. Modernization beginning with Ottoman State has been continued during Republic era. Nationality appearing especially after French Revolution in the west symbolizes emergence of national states as well as competition of common people in respect of rights and freedoms. Turkism as well as Ottomanism and Islamism has been very strong in the late Ottoman State. Nationality was crucial element during National Independent Struggle and foundation of the Republic. Development and role of nationality from Ottoman to Republic has been analyzed in this essay in regard of modernization.

 • Akçura, Y. (1976). Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII Dizi, S. 73.
 • Akman, A. (2002). “Milliyetçilik Kuramında Etnik/Sivil Milliyetçilik Karşıtlığı”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, c.4, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. New York: Verso Books, 1991.
 • Atatürk, M. K. (1959). Nutuk : vesikalar. (C.III). Ankara : Türk Devrim Tarihi Enstitüsü.
 • Atatürk, M. K. (1960). Nutuk : 1920-1927. (C.II). Ankara : Türk Devrim Tarihi Enstitüsü.
 • Aydın, E. (2017). Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinde din-siyaset ilişkisine dair bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.
 • Aydın, E. (2018). “İslam’da demokratik bir hilafet tasavvuru mümkünmü?”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, (54), p.73-95.
 • Aydın, S. (1993). “Modernleşme ve Milliyetçilik”, Ankara: Gündoğan.
 • Çağaptay, S. (1999). “Türkiye’de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik: Türk Kimdir?”, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Cleveland, W. (1971). The making of an Arab nationalist Ottomanism and Arabism in the life and thought of Sati al-Husri. (C. XV, 211 s.). Princeton : Princeton University.
 • Dawisha, A. (2003). Arab nationalism in the Twentieth-Century : from triumph to despair. (C. VI, 340 s.). Princeton : Princeton University.
 • Duman, M . (2018). II. Dünya Savaşı Sonrasında Dış Politikada Doğrultusunda Gelişen Kültürel Bir İttifak: Halkevleri ve İngiliz Kültür Heyeti. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3 (3), 57-73.
 • Eisenstadt, S.H. (1966). Modernization, Protest and Change, N.J.: Prentice-Hall Inc.
 • Göçek, F.M. , (2002). “Osmanlı Devleti’nde Türk Milliyetçiliğinin Oluşumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, c.4 İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gündoğdu, M . (2016). Namık Kemal’in Selimiyye Adlı Naziresinde İttihâd-ı İslam Hedefi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (7), 63-75.
 • Hobsbawm, E. J. (1995). Nations and nationalism since 1780 (C. VIII, 206 s.). Cambridge : Cambridge University, pp.14-45.
 • Kadıoğlu, A. (1998). “Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları”, 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru, (der. Artun Ünsal), İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Karpat, K. (2012). Balkanlarda Osmanlı Mirası, Timaş, çev. Recep Boztemur, 2. bs., İstanbul : Timaş Yayınları.
 • Kemal, N.K. (2011). Vatan Yahut Silistre. İstanbul, Kum Saati Yayınları.
 • Keskin, M. (1999). Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Keyman F. ve İçduygu, A. (1998). “Türk Modernleşmesi ve Ulusal Kimlik Sorunu” 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru, İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Kongar, E. (1981). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Köseoğlu Y. ve Al H. (2013), Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, s.103-25.
 • Kushner, D. (1977). “The Rise of Turkish Nationalism 1876-1908” London: Frank Cass.
 • Özbudun, E. (1998). “Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in Resmi Belgelerinde Yurttaşlık ve Kimlik Sorunu”, 75 Yılda Tebaadan Yurttaşa Doğru, (der. Artun Ünsal), İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Özkırımlı, U. (2009). “Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış”, Ankara: Doğu-Batı.Tevhid-i Tedrisat Law (Issue 430, 3 March 1924). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.430.pdf, (01-02-2019).
 • Üstel, F. (Ocak 1993). “Türk Milliyetçiliğinde Anadolu Metaforu”, Tarih ve Toplum, no.109, p.51.
 • Yıldız, A. (2016). Ne Mutlu Türküm Diyebilene, İstanbul: İletişim Yayınları.
Birincil Dil en
Konular Kamu Yönetimi
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1054-7782
Yazar: Erdal AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 11 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder551375, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1757 - 1766}, doi = {10.17755/esosder.551375}, title = {The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey}, key = {cite}, author = {AYDIN, Erdal} }
APA AYDIN, E . (2019). The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1757-1766 . DOI: 10.17755/esosder.551375
MLA AYDIN, E . "The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1757-1766 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/551375>
Chicago AYDIN, E . "The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1757-1766
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey AU - Erdal AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.551375 DO - 10.17755/esosder.551375 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1757 EP - 1766 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.551375 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.551375 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey %A Erdal AYDIN %T The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.551375 %U 10.17755/esosder.551375
ISNAD AYDIN, Erdal . "The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1757-1766 . https://doi.org/10.17755/esosder.551375
AMA AYDIN E . The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1757-1766.
Vancouver AYDIN E . The Role of Nationality in the Genesis of Modern Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1766-1757.