Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1767 - 1775 2019-10-15

PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY

Esra ÇIKMAZ [1]


Despite the fact that women have gained power within societies in every area of life and have thus transcended their previously traditional places, they still tend to encounter problems in their management duties. These problems naturally impact a woman’s business life, reducing their work motivation.  Some of the problems that women encounter while performing their management duties in public organizations need to be resolved. This article aims to bring solutions to these problems and thus contribute to the literature. It is also believed that resolving women’s problems will improve their standing, both in public and private sector management offices, therefore contributing to the national economy. This research was grounded upon this justification. The purpose of this research is to determine the problems that women encounter in the course of performing their management duties in Turkish public organizations. Data for the research was acquired in 35 interviews with female managers working in public management offices. A semi-structured interview form was prepared for this purpose. Since the research is of qualitative nature, interview questions were established as open-ended questions. The data was obtained using the qualitative “content analysis” method. The data were evaluated using the NVIVO 11 package software. 68 statements were obtained as a result of the interviews. According to the findings of the study, the problems faced by women in management were identified with 68 statements. The findings of the study were grouped under three components. At the conclusion of the research, problems that female managers faced in public organizations were specified. The problems were grouped in three categories, namely psychological, socio-cultural and environmental factors

Turkish Public Organizations, Managers, Women
  • Acuner, S. ve Sallan, S. (1993). Türk Kamu Yönetiminde Yönetici Kadınlar. Amme İdaresi Dergisi. Cilt:26. Sayı:3.Aycan, Z. (2004). Üç Boyutlu Cam Tavan: Kadınların Kariyer Gelişiminde Kim, Kime, Neden Engel Oluyor? 2. Kadın Yöneticiler Zirvesi, İstanbul.Berg, B, L. (2007). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.Besler, S., Oruç, İ. (2010). Türkiye’de Yazılı Basında Kadın Yöneticiler. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 17-38. Coşgun İlgar, S. ve İlgar, M.Z. (2015). Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Programları Kullanılması. İZÜ Sosyal BilimlerDergisi,3(5),31-78. Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Çeviri Ed. Bütün M, Demir SB). Ankara: Siyasal Kitabevi.Çelebi, N. (1993). Kadın Girişimciliğini Özendirme ve Destekleme Konusunda Politikalar, Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar, Devlet Bakanlığı Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Eğitim Serisi, Yayın No: 74, 35-42.Çıkmaz, E.(2017). Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesinde Kamu Kurum ve Kuruluşların Destekleri ile Destek Sağlama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Gaziantep İlinde Bir Uygulama. Yayımlanmış Doktora Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.Hoftstede, G. (1980 ). Culture’s Consequences: International Differences in Work- related Values, Newbury Park, sage Publications Inc.Holst, E. ve Bush, A. (2009). Glass Ceiling Effect and Earnings: The Gender Pay Gap in Managerial Positions in Germany. Soap Papers 201, DIW Berlin, The German Socio-Economic Panel (SOEP), Berlin.Kocacık, F. ve Gökkaya. B. (2005). “Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C: 6, S:1, s:195.
  • Negiz, N. ve Yemen, A. (2011). Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler: Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi S:24 s.200
  • Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook (2nd Ed.). London: Sage.Tunç, A., Ural Uslan, Y. ve Gökçe, A.F. (2015). Türkiye’ de ve Dünyada Kadın Araştırmaları- Türk Kamu Yönetiminde Personel ve Yönetici Olarak “Kadının Varlığı”: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği, Çukurova Üniversitesi Basımevi. Adana/ Türkiye
  • Türktan, G. (2011). “Yönetimde Kadın”, 19.Kalite Kongresi, http://www.kalitekongresi2010.org.
  • Tınaz, P., (2006). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz, Çalışma ve Toplum, S.3.
  • Yıldırım, İ. ve Çıkmaz, E.(2016). Kadın Girişimcilerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Destek Alma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Gaziantep İlinde Nitel Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 977-985.Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9576-7161
Yazar: Esra ÇIKMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 21 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder551549, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1767 - 1775}, doi = {10.17755/esosder.551549}, title = {PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY}, key = {cite}, author = {Çıkmaz, Esra} }
APA Çıkmaz, E . (2019). PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1767-1775 . DOI: 10.17755/esosder.551549
MLA Çıkmaz, E . "PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1767-1775 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/551549>
Chicago Çıkmaz, E . "PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1767-1775
RIS TY - JOUR T1 - PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY AU - Esra Çıkmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.551549 DO - 10.17755/esosder.551549 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1767 EP - 1775 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.551549 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.551549 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY %A Esra Çıkmaz %T PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.551549 %U 10.17755/esosder.551549
ISNAD Çıkmaz, Esra . "PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1767-1775 . https://doi.org/10.17755/esosder.551549
AMA Çıkmaz E . PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY. esosder. 2019; 18(72): 1767-1775.
Vancouver Çıkmaz E . PROBLEMS THAT WOMEN MANAGERS ENCOUNTERED IN PUBLIC ORGANIZATIONS: A QUALITATIVE STUDY. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1767-1775.