Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1776 - 1796 2019-10-15

THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES
THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES

Onur ÖZDEMİR [1]


Bu makale, Acemoglu vd. (2008)’nin veri setini kullanarak gelir seviyesi ve demokrasi düzeyi arasındaki ilişkiyi 1960-2000 dönemi için gelişmiş ülkeler açısından araştırmaktadır. Çalışma Acemoglu vd. (2008)’nin önsel çıkarımlarını sistem-GMM ve gelirin demokrasi üzerindeki etkisi adına esnek – doğrusal olmayan – spesifikasyon kullanımına olanak sağlayarak ekonometrik yöntemler açısından genişletmektedir. Ampirik sonuçlar, ülkeye-özgü etkilerin hesaba katıldığı durumlarda bile, gelişmiş ekonomiler için gelirden demokrasiye doğru pozitif ve doğrusal olmayan bir etkinin varlığına dair çıktılar sunmaktadır. Ayrıca Acemoglu vd. (2008) tarafından kullanılan aynı veri seti çerçevesinde, Acemoglu vd. (2008)’nin sonuçlarına karşıt olarak, kişi başına gelirin logaritmik katsayısının sistem-GMM yöntemi kullanımı aracılığıyla çoğu spesifikasyon için pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıktığına ulaşılmıştır. Buna ek olarak, ilgi çekici sonuç kişi başına gelirin logaritmik katsayı karesinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmasıdır. Bu çıktı kişi başına düşen GSYH’deki artışın ilk aşamalarının demokrasi üzerinde olumlu bir etkisi olmasına karşın, toplumdaki gelir bölüşümündeki gücün değişen dinamiklerine büyük oranda bağlı olarak ileri aşamalarında negatif bir duruma dönüştüğünü göstermektedir.

This paper replicates the data set of Acemoglu et al. (2008) to investigate the relationship between the level of income and the degree of democracy in terms of advanced economies over the period 1960-2000. The study extends the initial findings of Acemoglu et al. (2008) in terms of econometric procedures by using the system-GMM and allowing for more flexible – non-linear – specifications for the effect of income on democracy. The empirical results provide evidence of positive and non-linear effect from income to democracy for advanced economies even after controlling for country-specific effects. In addition, with the same data set that of Acemoglu et al. (2008), we find that the coefficients of log GDP per capita are positive and statistically significant in most specifications by way of using the system-GMM method, in contrast to the results provided by Acemoglu et al. (2008). Furthermore, an interesting result is the square term of log GDP per capita which is negative and statistically significant. This outcome indicates that while the initial stages of an increase in log GDP per capita have a positive impact on democracy, the latter stages show that this positive correlation turns into a negative possibly due to the changing dynamics of the power of income segments in the society.

 • Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. & Yared, P., 2008. Income and Democracy. American Economic Review, 98(3), pp. 808-842.
 • Andersen, T. G. & Sørensen, B. E., 1996. GMM Estimation of a Stochastic Volatility Model: A Monte Carlo Study. Journal of Business and Economic Statistics, 14(3), pp. 328-352.
 • Anderson, T. W. & Hsiao, C., 1982. Formulation and Estimation of Dynamic Models Using Panel Data. Journal of Econometrics, 18(1), pp. 47-82.
 • Arellano, M. & Bond, S. R., 1991. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277-297.
 • Arellano, M. & Bover, O., 1995. Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 68(1), pp. 29-51.
 • Barro, R. J., 1997. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Barro, R. J., 1999. Determinants of Democracy. Journal of Political Economy, 107(6), pp. 158-183.
 • Benhabib, J., Corvalan, A. & Spiegel, M. M., 2011. Reestablishing the Income-Democracy Nexus. National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers 16832.
 • Blundell, R. & Bond, S., 1998. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), pp. 115-143.
 • Boix, C., 2011. Democracy, Development, and the International System. American Political Science Review, 105(4), pp. 809-829.
 • Bollen, K. A., 1990. Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps. Studies in Comparative International Development, 25(1), pp. 7-24.
 • Bollen, K. A., 2001. Cross-National Indicators of Liberal Democracy, 1950-1990. Inter-University Consortium for Political and Social Research, 2nd ICPSR version, Chapel Hill, NC: University of North Carolina.
 • Bond, S. R., 2002. Dynamic Panel Data Models: A Guide to Micro Data Methods and Practice. Portuguese Economic Journal, 1(2), pp. 141-162.
 • Bowsher, C. G., 2002. On Testing Overidentifying Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Economics Letters, 77(2), pp. 211-220.
 • Capoccia, G., 2016. Critical Junctures. In The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, Orfeo Fioretos, Tulia G. Falleti & Adam Sheingate (Eds.).
 • Che, Y., Lu, Y., Tao, Z. & Wang, P., 2013. The Impact of Income on Democracy Revisited. Journal of Comparative Economics, 41(1), pp. 159-169.
 • Corvalan, A., 2010. On the Effect of Income on Democracy During the Postwar Period. New York University Working Paper.
 • Greene, W. H., 2003. Econometric Analysis. 5th edition, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Gundlach, E. & Paldam, M., 2009. A Farewell to Critical Junctures: Sorting Out Long-Run Causality of Income and Democracy. European Journal of Political Economy, 25(3), pp. 340-354.
 • Hansen, L. P., 1982. Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), pp. 1029-1054.
 • Heid, B., Langer, J. & Larch, M., 2012. Income and Democracy: Evidence from System GMM Estimates. Economic Letters, 116(2), pp. 166-169.
 • Heston, A., Summers, R. & Aten, B., 2002. Penn World Tables 6.1. Philadelphia: Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania.
 • Lipset, S. M., 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. Journal of Law, Economics, and Organization, 15(1), pp. 222-279.
 • Moral-Benito, E & Bartolucci, C., 2012. Income and Democracy: Revisiting the Evidence. Economics Letters, 117(3), pp. 844-847.
 • Papaioannou, E. & Siourounis, G., 2008. Economic and Social Factors Driving the Third Wave of Democratization. Journal of Comparative Economics, 36(3), pp. 365-387.
 • Roodman, D., 2009a. A Note on the Theme of Too Many Instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), pp. 135-158.
 • Roodman, D., 2009b. How to do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), pp. 86-136.
 • Stock, J. H & Wright, J. H., 2000. GMM with Weak Identification. Econometrica, 68(5), pp. 1055-1096.
 • Stock, J. H., Wright, J. H., Yogo, M., 2002. A Survey of Weak Instruments and Weak Identification in Generalized Method of Moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), pp. 518-529.
 • Wooldridge, J. M., 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3804-0062
Yazar: Onur ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 21 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder554336, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1776 - 1796}, doi = {10.17755/esosder.554336}, title = {THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Onur} }
APA Özdemi̇r, O . (2019). THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1776-1796 . DOI: 10.17755/esosder.554336
MLA Özdemi̇r, O . "THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1776-1796 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/554336>
Chicago Özdemi̇r, O . "THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1776-1796
RIS TY - JOUR T1 - THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES AU - Onur Özdemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.554336 DO - 10.17755/esosder.554336 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1776 EP - 1796 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.554336 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.554336 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES %A Onur Özdemi̇r %T THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R doi: 10.17755/esosder.554336 %U 10.17755/esosder.554336
ISNAD Özdemi̇r, Onur . "THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1776-1796 . https://doi.org/10.17755/esosder.554336
AMA Özdemi̇r O . THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES. esosder. 2019; 18(72): 1776-1796.
Vancouver Özdemi̇r O . THE NEW INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRACY AND INCOME: EMPIRICAL EVIDENCE FROM ADVANCED ECONOMIES. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1776-1796.