Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 72, Sayfalar 1824 - 1831 2019-10-15

KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ

Yusuf BAYRAKTUTAN [1] , Erdal ALANCIOĞLU [2]


İktisadi faaliyet düzeyi ve yapısı, nüfusun kırsal ve kentsel alanlara dağılımı ile yakından ilintilidir. Tarımsal üretime dayalı ekonomilerde kırsal alanda yoğun nüfus, sanayileşme sürecinde kentsel alanlara yönelmektedir. Büyüme dinamikleri ile demografik dağılım etkileşiminden yola çıkarak bu çalışma, BRICS ülkeleri ve Türkiye için kent nüfusunun toplam nüfus içindeki payı (kentleşme) ile kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla (büyüme) arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçlamaktadır. Panel veri yöntemiyle yapılan analiz sonunda, kentleşmeden büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulgusuna ulaşılmıştır.

Büyüme, Kentleşme
  • KAYNAKÇA Annez, P. C., & R. M.Buckley (2009). Urbanization and Growth: Setting the Context. Urbanization and Growth, 1, 1-45,https://siteresources.worldbank. org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission _Vol1_Urbanization_Growth.pdf/, Erişim tarihi: 09.03.2019.Arouri, M.,B. Y. Adel, N. V. Cuong, & S. Agnes (2014). “Effects of Urbanization on Economic Growth and Human Capital Formation in Africa”, Program on the Global Demography of Aging at Harvard University (PGDA WorkingPaper), Cambridge, MA: Harvard University, (119):1-22. http://www.hsph. harvard.edu/pgda/working.htm/ Erişim tarihi:03.03.2019.Bertinelli, L., & D. Black (2004), Urbanization and Growth. Journal of Urban Economics, 56(1): 80-96.Chen, M., H. Zhang, W. Liu, & W. Zhang (2014). “The Global Pattern of Urbanization and Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades”. PLOS ONE, 8(9): 1-15.Dumitrescu, E. I., & C. Hurlin (2012). “Testing for GrangerNon-Causality in Heterogeneous Panels”, Economic Modelling, 29(4): 1450-1460.Ertekin, M. S. & M. Kırca (2017). “Türkiye’de Kentleşme ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Zamanla Değişen Nedensellik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Journal of Emerging Economiesand Policy, 2(2): 44-63.Tatoğlu, F.Y (2016). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, 3. Baskı, Beta Yayınları İstanbul.Liddle B., & G. Messinis (2013). Which Comes First-Urbanization or Economic Growth? Evidence from Heterogeneous Panel Causality Tests, MPRA Paper No. 53983, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/53983/1/MPRA_paper_53983.pdf, Erişim tarihi: 03.03.2019.Öztürk, S. & H. Çalışkan. (2019). “Kentleşme Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği”. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17): 673-690.Pesaran, M.H. (2007). A Simple Panel UnitRoot Test in the Presence of Cross SectionDependence,https://pdfs.semanticscholar.org/4067/87f276f8c40a 5861e2638f9b116dce42022c.pdf/ Erişim tarihi:02.03.2019.Sancar, C. & C. Sancar. (2017). “The Econometrical Analysis of the Relationship Between Urbanisation and Economic Growth (The Case of EU Countries and Turkey)”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(19): 1-24.Sarker, S., A. Khan, & M. M. Mannan. (2016). “Urban Population and Economic Growth: South Asia Perspective”,European Journal of Government and Economics, 1(5): 64-75.Susmaz, H. & C. E. Ekinci. (2008). “Sağlıklı Kentleşme Süreci Esasları”,e Journal of New World Sciences Academy, 1(4): 21-34.Tandoğan, D. (2017). “Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Kentleşme ve Hizmet Sektörü İlişkisi: 1968-2016 Nedensellik Yaklaşımı”, International Congress on Politic,Economic and Social Studies-3: 75-87.Tatoğlu, F.Y. (2017). Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, İstanbul.Turok, I., & G. Mcgranahan. (2013). “Urbanization and Economic Growth: The Arguments and Evidence for Africa and Asia”, Environment andUrbanization, 2(25): 465-482.Zhao, Y., & S. Wang (2015). The Relationship between Urbanization, Economic Growth and Energy Consumption in China: An Econometric Perspective Analysis. Sustainability, 7(5): 5609-5627.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4453-3701
Yazar: Yusuf BAYRAKTUTAN
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5008-4957
Yazar: Erdal ALANCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi, Bozova MYO
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 18 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esosder561654, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {1824 - 1831}, doi = {}, title = {KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Bayraktutan, Yusuf and Alancıoğlu, Erdal} }
APA Bayraktutan, Y , Alancıoğlu, E . (2019). KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (72) , 1824-1831 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/561654
MLA Bayraktutan, Y , Alancıoğlu, E . "KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1824-1831 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/47063/561654>
Chicago Bayraktutan, Y , Alancıoğlu, E . "KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019 ): 1824-1831
RIS TY - JOUR T1 - KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ AU - Yusuf Bayraktutan , Erdal Alancıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1824 EP - 1831 VL - 18 IS - 72 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ %A Yusuf Bayraktutan , Erdal Alancıoğlu %T KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 72 %R %U
ISNAD Bayraktutan, Yusuf , Alancıoğlu, Erdal . "KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 72 (Ekim 2019): 1824-1831 .
AMA Bayraktutan Y , Alancıoğlu E . KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ. esosder. 2019; 18(72): 1824-1831.
Vancouver Bayraktutan Y , Alancıoğlu E . KENTLEŞME-BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T İÇİN BİR ANALİZ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(72): 1824-1831.