Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 220 - 236 2020-01-26

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF VISUAL ARTS TEACHERS ON THE APPLICABILITY OF THE KNOWLEDGE IN THE UNDERGRADUATE WORKSHOP COURSES

Armağan KONAK [1]


Bu çalışma, görsel sanatlar öğretmenlerinin, lisans atölye derslerinde edindikleri bilgilerin uygulanabilirliğine yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışmadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 9 resim-iş öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Veriler, betimsel analiz çerçevesinde çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda; okullarının fiziki ortamlarının yetersiz olduğu, Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğini tam olarak kavrayamadığı, Okullarda yaratıcılık ve estetik algıyı geliştirici etkinliklerin eğitim programlarında daha çok yer verilmesi gerektiği, Eğitim Fakültelerinin vizyonunun küresel eğitim anlayışına göre düzenlenmesi, uygulanması ve öğretmen adaylarının yaratıcılığını desteklemesi gerektiği, Eğitim fakülteleri ile milli eğitim müdürlükleri işbirliği içinde çalışmadıkları, Lisans atölye derslerinde uygulanan yöntem, teknik ve materyallerin ilk ve ortaöğretim çocuklarının yaşlarına uygun olmadığı, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine nasıl aktaracaklarını bilmedikleri, İlk ve ortaöğretimde heykel, tekstil ve özgün baskı çalışmalarının okullarda gerçekleştirilemediği sonucuna varılmıştır.

Çalışma sonucunda aşağıdaki şu getirilebilir: Okulların fiziki ortamlarının iyileştirmesine, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin nasıl kavratılabileceğine, okullardaki yaratıcılık ve estetik algıyı geliştirici etkinliklere eğitim programlarında daha çok yer verilmesine, Fakültenin vizyonunun küresel eğitim anlayışına göre düzenlenmesi, uygulanması ve öğretmen adaylarının yaratıcılığının desteklemesine, Eğitim Fakülteleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğine, lisans atölye derslerinde uygulanan yöntem, teknik ve materyallerin ilk ve ortaöğretim çocuklarının yaşlarına uygun olmasına, öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine nasıl aktaracaklarına, ilk ve ortaöğretimde heykel, tekstil ve özgün baskı çalışmalarının yapılabilmesi yönelik çalışmalar yapılması önerilir.

This study is a qualitative study which aims to reveal the views of visual arts teachers on the applicability of the knowledge acquired in the undergraduate workshop courses. In the study, the opinion of 9 visual art teachers was applied with semi-structured interview technique. The data were analyzed within the framework of descriptive analysis. In the results of study; the physical environment of the schools is insufficient, The prospective teachers cannot fully comprehend the teaching profession, activities in schools that promote creativity and aesthetic perception should be more involved in educational programs, the vision of the faculty of education should be organized according to the concept of global education, its implementation and the support of the prospective teachers’ creativity, Education faculties and the national education directorates  are not working in cooperation. The methods, techniques and materials used in the undergraduate workshop courses are not appropriate for the ages of the children of primary and secondary education, prospective teachers do not know how to transfer their knowledge and skills to primary and secondary school students. It was concluded that in primary and secondary education, sculpture, textile and original print works could not be carried out in schools. At the results of the study, the following suggestions can be brought: To improve the physical environment of schools, how to teach the teaching profession to the prospective teachers, Increasing the creativity and aesthetic perception of schools in educational programs. To organize and implement the vision of the faculty according to the concept of global education and to support the creativity of prospective teachers, cooperation between education faculties and national education directorates, The methods, techniques and materials applied in the undergraduate workshop courses are appropriate for the ages of the children of primary and secondary education, How to transfer the knowledge and skills of prospective teachers to primary and secondary school students, It is recommended to carry out studies on sculpture, textile and original printing in primary and secondary education.

Görsel Sanatlar Öğretmeni, Lisans Atölye Dersleri, Resim-İş Öğretmenliği Ders İçerikleri
  • Bilen, M., (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Çoban, A., (2008). Temel Kavramlar. Öğretim ilke ve yöntemleri içinde. Ed. Ocak G. Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Demirel, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü. Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Resim-iş eğitimi lisans programı ders içerikleri (a). Yükseköğretim Kurulu. Erişim tarihi: 20.01.2019 http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Resim_Is_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
  • Resim-iş eğitimi lisans programı ders içerikleri (b). Yükseköğretim Kurulu. Erişim tarihi: 20.01.2019 http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/resim_is.pdf/3ed4f241-5ecc-42aa-a041-420a543a4725
  • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Sönmez V. (2017). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Sanat
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9163-7960
Yazar: Armağan KONAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 6 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder520375, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {220 - 236}, doi = {10.17755/esosder.520375}, title = {GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KONAK, Armağan} }
APA KONAK, A . (2020). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 220-236 . DOI: 10.17755/esosder.520375
MLA KONAK, A . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 220-236 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/520375>
Chicago KONAK, A . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 220-236
RIS TY - JOUR T1 - GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Armağan KONAK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.520375 DO - 10.17755/esosder.520375 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 236 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.520375 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.520375 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Armağan KONAK %T GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.520375 %U 10.17755/esosder.520375
ISNAD KONAK, Armağan . "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 220-236 . https://doi.org/10.17755/esosder.520375
AMA KONAK A . GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 220-236.
Vancouver KONAK A . GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS ATÖLYE DERSLERİNDE EDİNDİKLERİ BİLGİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 236-220.