Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 237 - 253 2020-01-26

BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Faik ARDAHAN [1] , Selçuk GÜLEÇ [2]


Araştırmanın amacı;  Bireyleri Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörlerin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır ve örneklem tüm Türkiye genelinden 947 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ardahan ve Güleç (2017) tarafından geliştirilen Bireylerin Motosiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği kullanılmış ve veriler sosyal medya üzerinden 1 Şubat 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında elektronik anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiklerin yanında ANOVA testi (F), Bağımsız Örneklem t testi (t)  kullanılmıştır. Analiz sonucunda gruplar arasında fark çıktığında bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için LSD testi kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Motor kullanıcılarının iyi eğitim aldığı, erkek oldukları, orta yaş düzeyinde olduğu, orta düzeyde gelire sahip oldukları, kamu ve özel sektörde çalıştıkları bulgulanmıştır. Sonuç olarak; cinsiyete, gelire ve medeni hale göre bireyleri motor kullanmaya motive eden faktörlerde istatistiki olarak anlamlı farklılık yokken, yaş ilerledikçe bireylerde Örnek Olma alt boyutunda, eğitim düzeyi azaldıkça Sosyalleşmek boyutunda, Emekli olanlarda Beğenilme/Takdir Edilme alt boyutunda, Motor Türüne göre Chopper kullanıcıları Motorun Gücünü Hissetme ve Beğenilme/Takdir Edilme alt boyutlarında farklılık oluşmaktadır.  


Motor Kullanımı, Motivasyonel Faktörler
 • Ardahan, F. (2016). Volunteering as a Serious Leisure Activity: The case of AKUT. Mediterranean Journal of Humanities. 6(1): 47-61. DOI: 10.13114/MJH.2016119288.
 • Ardahan, F. ve Güleç, S. (2017). Developing and Doing Validity and Reliability of the Motivational Factors Scale of Recreational Motorcycle Usage. 5th International Academic Conference on Social Sciences. Proceedings Book. 27-28 th July 2017, Barcelona, Spain.
 • http://www.kalfaoglu.com/motosiklet/turler.html
 • Chang, H.L. ve Lai, C.Y. (2015). Using travel socialization and underlying motivations to better understand motorcycle usage in Taiwan. Accident Analysis and Prevention 79: 212–220.
 • Christmas, S., Young, D., Cookson, R. ve Cuerden, R. (2009). Passion, Performance, Practicality: Motorcyclists’ Motivations and Attitudes to Safety – Motorcycle Safety Research Project. Project Record: PPRO 4/001/043. Transport Research Laboratory. Department for Transport, Road User Safety.
 • Crandall, R. (1980). Motivation for Leisure. Journal of Leisure Research, (12)1: 45-54.
 • Daniello, A., Gabler, H. ve Mehta, Y. (2009). Effectiveness of motorcycle training and licensing. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2140, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C: pp. 206–213. DOI: 10.3141/2140-23.
 • Durmaz, Y., Bahar Oruç, R. ve Kurtlar, M. (2011). Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Academic Approaches. 2(1): 114-133.
 • Haworth, N. (2012). Powered two wheelers in a changing world – Challenges and opportunities. Accident Analysis and Prevention, 44(1), 12–18.
 • Huth, V., Füssl, E. ve Risser, R. (2014). Motorcycle riders’ perceptions, attitudes and strategies: Findings from a focus group study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 25:74-85.
 • Ibrahim H.ve Cordes K.A. (2002). Outdoor Recreation, Enrichment For a Lifetime. Urbana, IL.
 • https://www.bizevdeyokuz.com/motosiklet-cesitleri/
 • Kirkwood, J. (2009). Motivational Factors in a Push-Pull Theory of Entrepreneurship. Gender in Management: An International Journal, 24(5):346-364.
 • Krige, M. (1995). Quantitative report on the profile of Australian motorcycle riders, Public Education Market Research Report 2/95. Canberra: Federal Office of Road Safety.
 • Lerner, R.M. (2008). Exemplifying the Integrations of the Relational Developmental System. Synthesizing Theory, Research, and Application to Promote Positive Development and Social Justice. Journal of Adolescent Research. 23(3): 245-255.
 • Levy, J. (1979). Motivation for Leisure: An Intereactionist Approach. In H. Ibrahim and R. Crandall (Eds.), Leisure: A Psychological Approach. Los Alamitos, CA: Hwong Publishing.
 • Olesia, W.S., Namusonge, G.S. ve Dr. Mike A. Iravo, M.A. (2014). Servant Leadership: The Exemplifying Behaviours. Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 19(6): 75-80.
 • Öztop, H. (2010). Yaşlılık Dönemi ve Tüketim. Tüketici Yazıları (II), 187.
 • Rand, J.P. (2011a). Psychology Disciplines and Motorcycle Riding: Where to next? Retrieved at www.strategiclearningalliance.org.
 • Rand, J.P. (2011b). Leisurely Motorcycle Riding: A Phenomenological study of the psychology of leisurely motorcycle riding. Available at: https://www.yumpu.com/en/document/view/36299756/leisurely-motorcycle-riding-hgsitebuildercom-hgsitebuilder
 • Stebbins, R.A. (1982). Serious leisure: A conceptual statement. Pacific Sociological Review. 25:251-272.
 • Stebbins, R.A. (1992). Amateurs, professionals and serious leisure. Montreal, QC: McGill-Queen's University Press.
 • Stebbins, R.A. (2005). Project-based leisure: Theoretical neglect of a common use of free time. Leisure Studies. 24:1-11.
 • Stebbins, R.A. (2007). Serious leisure: A perspective for our time. New Brunswick, NJ: Transaction.
 • Stebbins, R.A. (2010). Leisure Reflections No. 24. Addiction to Leisure Activities: Is It Possible? LSA Newsletter No. 86 . retrived from http://www.seriousleisure.net/uploads/8/3/3/8/8338986/reflections_24.pdf retrived in 31-03-2018
 • Steg, L. (2005). Car use: lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use. Transportation Research Part A 39: 147-162.
 • Steg, L., Geurs, K. ve Ras, M. (2001). The Effect of Motivational Factors on Car Use: A Multidisciplinary Modelling Approach. Transportation Research Part A 35: 789-806.
 • Strutter, E. (2010). Sons of Anarchy (Season III). New York, NY: FX Network.
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis understanding concepts and applications. Was¬hington, DC: APA
 • Tek, Ö.B. (1999). Pazarlama İlkeleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul
 • TUIK (2018) Motorlu Kara Taşıtları, Tablo-3: Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27642
 • Watson, B., Tunnicliff, D., White, K., Schonfeld, C. ve Wishart, D. (2007). Psychological and social factors influencing motorcycle rider intentions and behaviour. Australian Transport Safety Bureau. Queensland University of Technology. ATSB Research And Analysıs Report Road Safety Research Grant Report 2007-04. https://infrastructure.gov.au/roads/safety/publications/2007/pdf/road_rgr_200704.pdf
 • Yongpisanphob, W. Thaıland Industry Outlook 2017-19 Motorcycle Industry. https://www.krungsri.com/bank/getmedia/84c6ab26-aee3-4937-a812-0bfe4e5e07e6/IO_Motorcycle_2017_EN.aspx
 • https://www.motorcular.com/tr/moto-bilgi/motosiklet-turleri
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri, Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5319-2734
Yazar: Faik ARDAHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3779-5914
Yazar: Selçuk GÜLEÇ
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 31 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder522372, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {237 - 253}, doi = {10.17755/esosder.522372}, title = {BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ARDAHAN, Faik and GÜLEÇ, Selçuk} }
APA ARDAHAN, F , GÜLEÇ, S . (2020). BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 237-253 . DOI: 10.17755/esosder.522372
MLA ARDAHAN, F , GÜLEÇ, S . "BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 237-253 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/522372>
Chicago ARDAHAN, F , GÜLEÇ, S . "BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 237-253
RIS TY - JOUR T1 - BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Faik ARDAHAN , Selçuk GÜLEÇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.522372 DO - 10.17755/esosder.522372 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 253 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.522372 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.522372 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI %A Faik ARDAHAN , Selçuk GÜLEÇ %T BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.522372 %U 10.17755/esosder.522372
ISNAD ARDAHAN, Faik , GÜLEÇ, Selçuk . "BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 237-253 . https://doi.org/10.17755/esosder.522372
AMA ARDAHAN F , GÜLEÇ S . BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 237-253.
Vancouver ARDAHAN F , GÜLEÇ S . BİREYLERİ MOTOSİKLET KULLANMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 253-237.