Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 271 - 286 2020-01-26

Dijital liderlik günümüzde kurumsal başarı için vazgeçilmez niteliklerden birisi olarak görülmektedir. Yapılan bu araştırmada kamu okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin dijital liderlik algılarını metaforlar yoluyla ortaya koymak amaçlanmıştır.  Araştırmaya 2015-2016 öğretim yılında Şırnak il merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 42 öğretmen ve 12 yönetici (N= 54) katılmıştır. Çalışma grubu tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış formlar ile toplanmıştır. Verilerin analizinde kodlama ve ayıklama, örnek metafor imgesi derleme, kategori geliştirme, geçerlilik ve güvenilirliği sağlama ve metaforları aktarma aşamaları takip edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların, dijital liderliğin; değişimsel yönü, idari yönü, hizmetkârlık yönü, sistemselliği, çok yönlülüğü ve soyutluk özelliğine vurgu yaptıkları ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde katılımcılar tarafından üretilen metaforların tamamının dijital liderliğin farklı yönleriyle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Dijital liderin idari kadroda görünen bir kişi olmaktan çok dijitalleşen dünyada; düşünceleri ve becerileri ile yönlendirici olma özelliğiyle öne çıkmasının ve değişime öncülük etmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.

Dijital liderlik, Metafor, Liderlik
 • Ahlquist, J. (2014). Trending now: Digital Leadership Education Using Social Media and The Social Change Model, Journal of Leadership Studies, Volume 8, Number 2.
 • Altınay Aksal, F. (2015). Are Headmasters Digital Leaders In School Culture? Education & Science, 40,77-86.
 • Benedetto, R. (2006). How Do Independent School Leaders Build the Educational Technology Leadership Capacity of the School? Unpublished Doctoral Dissertation, Drexel University, the United States.
 • Brown, C., Czerniewicz, L., Huang, C., Mayisela, T. (2016). Curriculum for Digital Education Leadership: A Concept Paper http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/2442/2016_Brown-Czerniewicz-Huang-Mayisela_Curriculum-Digital-Education-Leadership.pdf?sequence=4&isAllowed=y
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cochrane, T. (2006). Learning With Wireless Mobile Devices and Social Software. In Who's learning? Whose technology? Proceedings ascilite Sydney 2006. http://www.ascilite.org.au/conferences/sydney06/proceeding/pdf_papers/p50.pdf adersinden 19.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Eren, E. (1991). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları. İstanbul.
 • Goodyear, P., & Zenios, M. (2007). Discussion, collaborative knowledge work and epistemic fluency. British Journal of Education Studies, 55(4), 351–368.,
 • Gorton, C. (2018). 6 Characteristics of Digital Leadership. https://digileaders.com/6-characteristics-digital-leadership/ adresinden 12.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • ISTE (International Society for Technology in Education). (2002). NETS for administrators 2002. http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-for-administrators-2002_en.pdf?sfvrsn=2, adresinden 01.05.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Kaya, M. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği (Social Studies Teachers' Perceptions Related To Environmental Problems: A Sample Analysis Of Metaphors).Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, 917-931.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4118-2325
Yazar: Çiğdem ÇELİK ŞAHİN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1361-1463
Yazar: Yunus Emre AVCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3318-0899
Yazar: Sabri ANIK
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mart 2019
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder535159, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {271 - 286}, doi = {10.17755/esosder.535159}, title = {DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇELİK ŞAHİN, Çiğdem and AVCI, Yunus Emre and ANIK, Sabri} }
APA ÇELİK ŞAHİN, Ç , AVCI, Y , ANIK, S . (2020). DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 271-286 . DOI: 10.17755/esosder.535159
MLA ÇELİK ŞAHİN, Ç , AVCI, Y , ANIK, S . "DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 271-286 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/535159>
Chicago ÇELİK ŞAHİN, Ç , AVCI, Y , ANIK, S . "DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 271-286
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ AU - Çiğdem ÇELİK ŞAHİN , Yunus Emre AVCI , Sabri ANIK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.535159 DO - 10.17755/esosder.535159 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 286 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.535159 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.535159 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ %A Çiğdem ÇELİK ŞAHİN , Yunus Emre AVCI , Sabri ANIK %T DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.535159 %U 10.17755/esosder.535159
ISNAD ÇELİK ŞAHİN, Çiğdem , AVCI, Yunus Emre , ANIK, Sabri . "DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 271-286 . https://doi.org/10.17755/esosder.535159
AMA ÇELİK ŞAHİN Ç , AVCI Y , ANIK S . DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 271-286.
Vancouver ÇELİK ŞAHİN Ç , AVCI Y , ANIK S . DİJİTAL LİDERLİK ALGISININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 286-271.