Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 73, Sayfalar 1 - 17 2020-01-26

ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI

DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE ELDERLY IN THE VILLAGES OF ŞANLIURFA PROVINCE AND PERCEPTIONS OF POVERTY AND OLD AGE

Müge KANTAR DAVRAN [1] , Mehmet Reşit SEVİNÇ [2] , Mehmet CANÇELİK [3]


Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa İline bağlı köylerde yaşayan yaşlıların demografik ve sosyo-ekonomik durumlarını saptamak, yoksulluk ve yaşlılık algılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri Şanlıurfa’da 16 köyde, 65 yaş ve üzeri toplam 112 kişiyle yapılan bireysel görüşmeler sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın kuramsal çerçevesi yapısal fonksiyonel yaklaşımdır. Araştırmada elde edilen veriler toplumsal değişme ve toplumsal cinsiyet açısından yorumlanmıştır. Yaşlıların toplum içerisindeki sosyo-ekonomik statüsünün ve yaşlıların beklentilerinin zamanla değiştiği; genel olarak yaşlılık ve yoksulluk algısının toplumsal cinsiyet açısından önemli farklılığa sahip olduğu saptanmıştır.

Yaşlılık, Yoksulluk, Kırsal Alan, Toplumsal Cinsiyet, Şanlıurfa
 • Alemdar, T., Demirdöğen, A. ve Ören, M. N. (2012). Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye.http://www.alperdemirdogen.com/wp-content/uploads/kirsal-yoksulluk-olcum.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • Davran, M.K., Özalp, B., Yurt, B., Yıldız, F. ve Fırat, H. (2017). Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2): 299-309.
 • Emiroğlu, K., Danışoğlu, B., Berberoğlu, B. (2006). Ekonomi Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gökçe, B. (2007). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Güler, Z., Özsel, D. ve Güler, N. (2015). Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan Kente Göçün Yaşlılara Etkisi. Sosyoloji Konferansları, 52(2015-2): 685-713.
 • Güler, Z., Güler, N. ve Özsel, D. (2016). Kırsal Kesimde “Yaşlı Kadın Olmak”. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) / Journal of International Scientific Researches, 1(2): 86-100.
 • Güler, Z. (2017). Yaşlılık ve İntihar. Sosyoloji Konferansları, 55(2017-1): 181-193.
 • Kantar, M. ve Erkan, O. (2001). Adana İl Merkezinde ve Kırsal Alanında Yaşayarak Tarımsal Faaliyetlerine Devam Eden Ailelerde Toplumsal Yapı ve Toplumsal Cinsiyet. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 16(1): 9-18.
 • Kongar, E. (2011). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kurt, G., Beyaztaş, F. ve Erkol, Z. (2010). Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Memnuniyeti. Adli Tıp Dergisi, 24(2): 32-39.
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. (2015). TR82 Bölgesi Kırsal Yaşlılık Analizi. Ankara: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yayınları 2015-RP-1/91.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çevirenler: Osman Akınhay, Deya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mulley, G. (2012). A History of Geriatrics and Gerontology. European Geriatric Medicine, 3(4):225-227.
 • Oskay, Ü. ve Şen, H. (2012). Sosyolojiye Giriş (M. TUNA editör, s.49-66). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özdemir, S. (2010). Kırsal Yoksulluk: Günlüce Köyü Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Özkul, M. ve Kalaycı, I. (2015). Türkiye’de Yaşlılık Çalışmaları. Sosyoloji Konferansları, 52(2015-2): 259-90.
 • Sevinç M.R. ve Davran K.M. (2017). Adana İlinde Mevsimlik Tarım İşçiliğinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Geleceği. Ankara: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, TEPGE, Yayın No: 283.
 • Sungur, N. (2012). Türkiye’de Ömür 20 Yılda 10 Yıl Uzadı. National Geographic Türkiye, Mayıs 2012, No:133.
 • TÜİK. (2014). Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014. Ankara: TÜİK yayınları, Yayın No: 4381.
 • TÜİK. (2017). İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronik-hastaliklar-engelli-db/hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2016.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • TÜİK. (2018). İstatistiklerle Yaşlılar, 2017. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kronik-hastaliklar-engelli-db/hastaliklar/Yasli_Sagligi/raporlar_istatistikler/TUIK_Yasli_Istatistik_2017.pdf adresinden elde edilmiştir.
 • TÜİK. (2019). İstatistiklerle Yaşlılar, 2018. https://www.brandingturkiye.com/tuikten-istatistiklerle-yaslilar-raporu-2018/ adresinden elde edilmiştir.
 • Türkdoğan, O. (2009). Doğu ve Güneydoğu Sorunları ve Çözüm Yolları. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • WHO. (2015). World Report On Ageing And Health. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;jsessionid=5F3DC3C84B4BF08001FA3894F416E522?sequence=1 adresinden elde edilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Aile Çalışmaları, Sosyoloji
Yayımlanma Tarihi KIŞ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4780-1043
Yazar: Müge KANTAR DAVRAN
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0617-7822
Yazar: Mehmet Reşit SEVİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, BOZOVA MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8158-4455
Yazar: Mehmet CANÇELİK
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ŞANLIURFA MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 18 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder591786, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {1 - 17}, doi = {10.17755/esosder.591786}, title = {ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI}, key = {cite}, author = {KANTAR DAVRAN, Müge and SEVİNÇ, Mehmet Reşit and CANÇELİK, Mehmet} }
APA KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M . (2020). ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (73) , 1-17 . DOI: 10.17755/esosder.591786
MLA KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M . "ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/50289/591786>
Chicago KANTAR DAVRAN, M , SEVİNÇ, M , CANÇELİK, M . "ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI AU - Müge KANTAR DAVRAN , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.591786 DO - 10.17755/esosder.591786 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 19 IS - 73 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.591786 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.591786 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI %A Müge KANTAR DAVRAN , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Mehmet CANÇELİK %T ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 73 %R doi: 10.17755/esosder.591786 %U 10.17755/esosder.591786
ISNAD KANTAR DAVRAN, Müge , SEVİNÇ, Mehmet Reşit , CANÇELİK, Mehmet . "ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 73 (Ocak 2020): 1-17 . https://doi.org/10.17755/esosder.591786
AMA KANTAR DAVRAN M , SEVİNÇ M , CANÇELİK M . ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 1-17.
Vancouver KANTAR DAVRAN M , SEVİNÇ M , CANÇELİK M . ŞANLIURFA İLİ KÖYLERİNDE YAŞLILARIN DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI İLE YOKSULLUK VE YAŞLILIK ALGILARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(73): 17-1.