Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 549 - 563 2020-03-23

PRODUCT CHOICE WITH MOORA METHOD: A PRACTICE IN TOURISM SECTOR
MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ali ŞİMŞEK [1] , Ozan ÇATIR [2]


In this study, determining the most suitable product for a hotel which operates in Uşak with MOORA method by determining the importance degrees of the criteria is aimed. In the study, 5 alternative businesses were evaluated under 5 main criterion titles which include price, quality, delivery, association and service. Determining the load of the criteria was acquired through the evaluation of the questionnaires which were sent to the purchasing unit workers via e-mails. As a result, the importance load of criteria with no real value and the importance load of all criteria in the vendor choice and the evaluation results of alternative vendors in terms of these criteria were acquired from the questionnaires. The data obtained were analyzed according to the MOORA method which is among the determining Multi Criteria Decision Making.

Bu çalışmada Uşak ilinde faaliyet gösteren bir otel işletmesinin ürün seçiminde dikkat ettikleri kriterlerin önem derecelerinin MOORA yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada fiyat, kalite, teslimat, ilişki ve hizmet olmak üzere 5 ana kriter çerçevesinde 5 alternatif işletme değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinde ise otel işletmelerinin satın alma biriminden sorumlu çalışanlarına mail yoluyla gönderilen anketlerin değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Sonuç olarak yapılan anketlerden, gerçek değeri olmayan kriterlerin önem ağırlıkları ve tüm kriterlerin tedarikçi seçimindeki kriter önem katsayısı değerleri ve alternatif tedarikçilerin bu kriterler açısından değerlendirme sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen veriler Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden MOORA yöntemine göre çözümlenerek yorumlanmaktadır.
 • Acar, Z., & Köseoğlu, A. M. (2014). Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zinciri Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Alptekin, G. I., & Büyüközkan, G. (2011). An Integrated Case-Based Reasoning and MCDM System for Web Based Tourism Destination Planning, Expert Systems with Applications, 38(3), 2125–2132.
 • Altuntaş, S., Dereli, T., & Yılmaz, M. K. (2015). Evaluation of Excavator Technologies: Application of Data Fusion Based MULTIMOORA Methods, Journal of Civil Engineering and Management, 2(8), 977-997.
 • Baležentis, A., & Baležentis, T. (2011a). A Novel Method for Group Multi-Attribute Decision Making with Two–Tuple Linguistic Computing: Supplier Evaluation under Uncertainty, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 45(4), 5-30.
 • Baležentis, A., & Baležentis, T. (2011b). An Innovative Multi-Criteria Supplier Selection Based on Two-Tuple MULTIMOORA and Hybrid Data, Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 45(2), 37-56.
 • Baležentis, T., & Baležentis, A. (2014). A Survey on Development and Applications of the Multi-criteria Decision Making Method MULTIMOORA, Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 21(3-4), 209-222.
 • Brauers, W. K. M. (2013). Multi-Objective Seaport Planning by MOORA Decision Making, Annals of Operations Research, 206(1), 39-58.
 • Brauers, W. K. M., & Ginevicius, R. (2009). Robustness in Regional Development Studies: The Case of Lithuania, Journal of Business Economics and Management, 10(2), 121-140.
 • Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA Method and its Application to Privatization in a Transition Economy. Control and Cybernetics, 35(2), 445-469.
 • Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Robustness in the MULTIMOORA Model: The Example of Tanzania, Transformations in Business & Economics, 9-3(21), 67-83.
 • Brauers, W. K. M., Ginevicius, R., & Podvezko, V. (2010), Regional Development in Lithuania Considering Multiple Objectives by the MOORA Method, Technological and Economic Development of Economy, 16(4), 613-640.
 • Chen, I-S., Zolfani, S. H., Rezaeiniya, N., & Aghdaie, M. H. (2012). The Evaluation of Five-Star Hotel: A Case in Iran, International Journal of Business and Society, 13(3), 375-390.
 • Hafezalkotob, A., & Hafezalkotob, A. (2015). Comprehensive MULTIMOORA Method with Target-Based Attributes and İntegrated Significant Coefficients for Materials Selection in Biomedical Applications, Materials & Design, 87(15), 949-959.
 • Huang, J-H., & Peng, K-H. (2012). Fuzzy Rasch Model in TOPSIS: A New Approach for Generating Fuzzy Numbers to Assess the Competitiveness of the Tourism Industries in Asian Countries, Tourism Management, 33(2), 456–465.
 • Kracka, M., Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2010). Ranking Heating Losses in a Building by Applying the MULTIMOORA, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 21(4), 352-359.
 • Kundakçı, N., Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2015). Tourist Hotel Location Selection with Analytic Hierarchy Process, Journal of Life Economics, (6), 47-58.
 • Li, G., Law, R., Vu, H. Q., & Rong, J. (2013). Discovering The Hotel Selection Preferences Of Hong Kong Inbound Travelers Using The Choquet Integral, Tourism Management, 36, 321-330.
 • Lin, C-T., Lee, C., & Chen, W-Y. (2009). An Expert System Approach to Assess Service Performance of Travel Intermediary, Expert Systems with Applications, 36(2-Part 2), 2987–2996.
 • Liu, C-H., Tzeng, G-H., & Lee, M-H. (2012). Improving Tourism Policy Implementation-the Use of Hybrid MCDM Models, Tourism Management, 33(2), 413-426.
 • Liu, C-H., Tzeng, G-H., Lee, M-H., & Lee, P-Y. (2013). Improving Metro-Airport Connection Service for Tourism Development: Using Hybrid MCDM Models, Tourism Management Perspectives, 6, 95-107.
 • Nobel, E., Uslu, T., & Uzel, E. (2015). Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Önay, O. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. İçinde B. F. Yıldırım ve E. Önder (Ed.), MOORA (ss. 245-257), 1. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Pérez-Domínguez, L., Alvarado-Iniesta, A., Rodríguez-Borbón, I., & Vergara-Villegas, O. (2015). Intuitionistic Fuzzy MOORA for Supplier Selection, DYNA, 82(191), 34-41.
 • Sarıoğlan, M. (2011). Konaklama İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Kriterleri Üzerine Görgül Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25), 239-253.
 • Seçme, N. Y., & Özdemir, A. İ. (2008). Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 175-191.
 • Sezhiyan, D. M., & Nambirajan, T. (2010). Development of Scale to Measure Supplier Selection, Supply Effort Management and Organizational Performance, Asia-Pacific Business Review, 6(4), 26-37.
 • Stanujkic, D., Dordevic, B., & Dordevic, M. (2013). Comparative Analysis of Some Promınent MCDM Methods: A Case of Ranking Serbian Banks, Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.
 • Stanujkic, D., Magdalinovic, N., Milanovic, D., Magdalinovic, S., & Popovic, G. (2014). An Efficient and Simple Multiple Criteria Model for a Grinding Circuit Selection Based on MOORA Method, Informatica, 25(1), 73-93.
 • Su, J., Dyer, C. L., & Gargeya, V. B. (2009). Strategic Sourcing and Supplier Selection in the U.S. Textile–Apparel–Retail Supply Network, Clothing and Textiles Research Journal, 27(2), 83-97.
 • Supçiller, A. A., & Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (13), 1-22.
 • Şimşek, A., Çatır, O., & Ömürbek, N. (2015). TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 133-161.
 • Tekin, M. (2015). Sayısal Yöntemler (Bilgisayar Çözümlü Alıştırmalar), 8. Baskı, Konya: Güney Ofset Yayıncılık.
 • Timor, M. (2011). Analitik Hiyerarşi Süreci, 1. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi Yayıncılık.
 • Turan, G. (2014). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. İçinde B. F. Yıldırım ve E. Önder (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme (ss. 15-20), 1. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Zavadskas, E. K., Vilutiene, T., Turkskis, Z., & Tamosaitiene, J. (2010). Contractor Selection for Construction Works By Applying SAW-G and TOPSIS Grey Techniques, Journal of Business Economics and Management, 11(1), 34-55.
 • Zhang, H., Gu, C-L., Gu, L-W., & Zhang, Y. (2011). The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by TOPSIS & Information Entropy–A Case in the Yangtze River Delta of China, Tourism Management, 32(2), 443–451.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5077-8721
Yazar: Ali ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3168-7338
Yazar: Ozan ÇATIR
Kurum: Uşak Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 11 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder520399, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {549 - 563}, doi = {10.17755/esosder.520399}, title = {MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Ali and ÇATIR, Ozan} }
APA ŞİMŞEK, A , ÇATIR, O . (2020). MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 549-563 . DOI: 10.17755/esosder.520399
MLA ŞİMŞEK, A , ÇATIR, O . "MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 549-563 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/520399>
Chicago ŞİMŞEK, A , ÇATIR, O . "MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 549-563
RIS TY - JOUR T1 - MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Ali ŞİMŞEK , Ozan ÇATIR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.520399 DO - 10.17755/esosder.520399 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 563 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.520399 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.520399 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Ali ŞİMŞEK , Ozan ÇATIR %T MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.520399 %U 10.17755/esosder.520399
ISNAD ŞİMŞEK, Ali , ÇATIR, Ozan . "MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 549-563 . https://doi.org/10.17755/esosder.520399
AMA ŞİMŞEK A , ÇATIR O . MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 549-563.
Vancouver ŞİMŞEK A , ÇATIR O . MOORA YÖNTEMİ İLE ÜRÜN SEÇİMİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 563-549.