Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 692 - 709 2020-03-23

İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Ahmet ÇIN [1]


Bir alan araştırması olan bu çalışmamızda Diyarbakır örnekleminde ailede dini durum, din eğitiminin nasıl olduğu ve ebeveynin din eğitiminin şekillenmesinde etkisi sorularına cevap aranmaktadır. İlk çocukluk döneminde çocuklara din eğitimini verirken ebeveynin etkisine ait düşünce ve tutumlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ebeveynlere uygulanan ölçme aracıyla elde edilen verilerden yola çıkılmıştır. Çocuğa din eğitimi verme sürecinde ebeveynlerin tutumları ve bu çerçevede yerine getirmeleri gereken sorumluluk ve görevleri incelenmiştir. Araştırmanın temel problemi, ebeveynlerin sahip olduğu dini bilgi ve eğitimin, ilk çocukluk döneminde çocuklarına verdikleri din eğitimine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymaktır.

Yapılan araştırma ilk çocukluk dönemi din eğitiminin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu minvalde ebeveynler çocuk gelişimi ve eğitimi konusundaki var olan bilgilerini geliştirmeli özellikle de çocuğun din eğitimi konusunda bilinçlenmelidir. Ayrıca ebeveynlerin sağlıklı bir din eğitimi almış olmasının çocukta sağlıklı bir din eğitiminin alt yapısının oluşumuna katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızda Diyarbakır’da ailede din eğitiminin nasıl olduğu ile ilgili bir durum tespiti yapılmış, gerekli teklif ve önerilerde bulunulmuştur.             

din eğitimi, aile, ebeveyn tutumları
 • AYDIN, Mehmet Zeki, Ailede Ahlak Eğitimi, C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Vll/2, Sivas 2003, s. 125-158
 • ADLER, Alfred, İnsanı Tanıma Sanatı, (çev.) Şelale BAŞAR, Dergâh Yayınları, İstanbul 1997.
 • AKDENİZ, Sabri, Eğitim Sosyolojisi, M.Ü. İ.F. Vakfı Yayınları, İstanbul 1990.
 • Al-i İmran. s., 3/14
 • ARMANER, Neda, Din Psikolojisine Giriş – 1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1980.
 • Amerika Çocuk Araştırmaları Derneği, s.43.; Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s.40.
 • BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma, PegemA Yayınları, Ankara 2005,
 • ÇAMDİBİ H. Mahmut, Din Eğitiminin Temel Meseleleri, M.Ü. İ.F.V. Yayınları, İstanbul 1994 s.86.
 • DODURGALI, Abdurrahman, “Kuran’ı Kerime Göre Çocuk Eğitimi“, (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 1984.
 • ____________, Ailede Din Eğitimi, Timaş Yayınları, İstanbul 2010. “Ailede Çocuğun Din Eğitimi,” s.218.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, Dem Yayınları, İstanbul, 2009.
 • __________, “Din Psikolojisi”, T.D.V. Yayınları, Ankara 2016.
 • PEKER, Hüseyin, Din ve Ahlak Eğitimi Psikolojik ve Metodik Esaslar, Sönmez Matbaası, Samsun, 1998.
 • ÖCAL Mustafa, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar. Ankara 1991, TDV Yay. s.75-76,
 • GAZALİ, El Munkızı Mine’d – Dalâl (dalâletten hidayete). (çev.), Yapla Pakiş, Umran Yayınları, İstanbul 1998.
 • GOLDMAN, Ronald Children’s sexual Thinking, p.20.; Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, s.41.
 • SELÇUK, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, T.D.V. Yayınları, Ankara 1990.
 • ÖZTÜRK, Mualla, “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı“, Türkiye I.Din Eğitimi Semineri, s.78. Ankara 1981.
 • TAVŞANCIL, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve Spss ile Veri Analizi, Nobel Yayınları, Ankara 2002
 • KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, Ankara 1998, s.s.79-81;
 • IŞIKDOĞAN, Davut, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Görüşleri (Diyarbakır-Şanlıurfa Örneği), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014, s.11.
 • ____________,“Din Öğretiminde Bireysel Farklılıklar”, (Yüksek Lisans, Harran Üniversitesi Sosyal Bilinler Enstitüsü,), Şanlıurfa 2001.
 • KÖYLÜ, Mustafa, “Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi,” Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, s.52.
 • MCINTOSH, Daniel, N., SPİLKA, Bernard, “Religion and the Family” Handbook Of Family Religious Education, AL: Religious Education Press, Birmingham 1995. ss.85-118.
 • YAVUZ Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ankara 1983, DİB. Yay. s.155-156
 • _______,“Din Psikolojisinde Metot Meselesi ve Yeni Gelişmeler” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi V, İstanbul, s.s.153-154
Birincil Dil tr
Konular Aile Çalışmaları
Yayımlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6338-713X
Yazar: Ahmet ÇIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder593974, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {692 - 709}, doi = {10.17755/esosder.593974}, title = {İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÇIN, Ahmet} }
APA ÇIN, A . (2020). İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 692-709 . DOI: 10.17755/esosder.593974
MLA ÇIN, A . "İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 692-709 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/593974>
Chicago ÇIN, A . "İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 692-709
RIS TY - JOUR T1 - İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) AU - Ahmet ÇIN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.593974 DO - 10.17755/esosder.593974 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 692 EP - 709 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.593974 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.593974 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) %A Ahmet ÇIN %T İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.593974 %U 10.17755/esosder.593974
ISNAD ÇIN, Ahmet . "İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 692-709 . https://doi.org/10.17755/esosder.593974
AMA ÇIN A . İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 692-709.
Vancouver ÇIN A . İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ VE AİLENİN DİN EĞİTİMİNE ETKİSİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 709-692.