Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 724 - 749 2020-03-23

Bu çalışmanın amacı Gaziantep ili antepfıstığı ihracat pazarlama organizasyonunu incelemek ve sektörün sorunlarını belirleyerek çözüm önerilerinde bulunmaktır. Türkiye antepfıstığı üretimi ve dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan Gaziantep ili araştırma alanı olarak gayeli örnekleme yöntemine göre seçilmiş ve Gaziantep piyasasında sürekli olarak antepfıstığı ihracatı yapan 24 adet firma ile tam sayım yöntemi hedeflenerek bireysel görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda ülkemizde yetiştirilen fıstıkların ABD ve Çin’den pahalı olmasına rağmen, yurtdışı piyasalarda bilinir olduğu ve özelikle tat ve aroma açısından rakiplerine üstünlük sağladığı belirlenmiştir. Ancak ihracat pazarlarında ürünlerin aflatoksin limitlerinin düşük olması, istenen kalite ve özellikte hammadde temin edilememesi, döviz kurlarındaki hareketlilik, yurtiçi piyasanın şeffaf olmaması ve ülkemizin uluslararası düzeyde yaşadığı siyasi sorunlar firmalar tarafından en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Araştırmada GZFT analizi de yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre üretim ve ihracat aşamalarında yapılabilecek bazı yapısal ve yasal düzenlemelerle Gaziantep ili antepfıstığı ihracatının geliştirilebileceği neticesine varılmıştır.

Antepfıstığı, İhracat Pazarlama Organizasyonu, Gaziantep İli
 • Ak, B.E., ve Direk, M., 1993. Türkiye’de Antepfıstığı Üretimi ve Bugünkü Durumu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8, (3): 11-24.
 • Aksoy, A., Işık HB., ve Külekçi M, 2008. Outlook on Turkish Pistachio Sector. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 39 (1), 137-144.
 • Anonim, 2010. Bahçecilik, Antepfıstığı Yetiştiriciliği. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Materyali, Ankara.
 • Anonim, 2013. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı 2013.
 • Anonim, 2017. Tarım ve Orman Bakanlığı Veri Tabanı 2017
 • Anonim, 2018. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veri Tabanı 2018.
 • Bolu, F., (2002). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı Alanlarındaki Böcek ve Akar Faunasının Saptanması. Türk. Entomoloji Dergisi, 26(3): 197-208.
 • Çakmak, E., Kasnakoğlu, H., 2017. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Raporu 2016, Ankara, 160 s.
 • FAO, 2017. Pistachio production. http://faostat.fao.org/
 • Fil, B.A., ve Ark. (2012). Antepfıstığı İşleme Atıksularının Elektrooksidasyon Yöntemiyle Ön Arıtım Çalışmaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(2): 29-36.
 • Gezginç, Y., ve Duman, A.D., (2004). Antepfıstığı İşleme Tekniği ve Muhafazasının Kalite Üzerine Etkisi. Gıda Dergisi, Yıl: 29 (5): 373-378.
 • Sönmezdağ, A.S., (2015). Antepfıstığında Aroma Maddeleri Ekstraksiyon Yönteminin Optimizasyonu ve Farklı Kavlatma Yöntemlerinin Aroma, Aroma-Aktif ve Fenol Bileşikleri Üzerine Etkileri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi Tekin, H., Arpacı, S., Atlı, H.S., Açar, İ., Karada, S., Yükçeken, Y., Yaman, A., (2001). Antepfıstığı Yetiştiriciliği, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Yayın No:13, Gaziantep.
 • Tilkat, E., (2006). Erkek Antepfıstığı (Pistacia vera L. cv. “Atlı”) Ağaçlarının Mikroçoğaltılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.142, Diyarbakır.
 • Tilkat, E., Onay, A., Özen, H.Ç., (2008). Erkek Antepfıstığı Ağaçlarının (Pistacia vera L.) İn vitro Mikroçoğaltması. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (1): 15-22.
 • Tunalıoğlu, R., Taşkaya, B., (2003). Antepfıstığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Sayı:2, Nüsha:5, 1-4.
 • TÜİK, (2018). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/? kn=92&locale=tr
 • Uçar, D., Doğru, A. Ö., (2005). Cbs Projelerinin Stratejik Planlamasi ve Swot Analizinin Yeri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10.
 • Yavuz, G.G, 2011. Sert Kabuklu Meyveler/ Antep Fıstığı. TEPGE BAKIŞ, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Aralık 2011 / ISSN: 1303–8346 / Nüsha: 5, Ankara.
 • Yavuz, M.A., Yıldırım, H., Onay, A., (2016). Dünya Antepfıstığı Üretiminde Son On Yılın Değerlendirilmesi. Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 6 Sayı 2/2, 22-31.
 • Yu, X., Wen, Z., Li, H., Tu, S. T., & Yan, J., (2011). Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO–CeO2 mixed oxides. Fuel, 90(5), 1868-1874.
 • Zohary, M., (1952). A monographical study of the genus Pistacia. Palestine Journal of Botany (Jerusalem Series) 5(3): 187-228.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Önder ELBİSTANLI
Kurum: Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4780-1043
Yazar: Müge KANTAR DAVRAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8820-9922
Yazar: Ömer Faruk EMEKSİZ
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 5 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder596515, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {724 - 749}, doi = {}, title = {GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU}, key = {cite}, author = {ELBİSTANLI, Önder and KANTAR DAVRAN, Müge and EMEKSİZ, Ömer Faruk} }
APA ELBİSTANLI, Ö , KANTAR DAVRAN, M , EMEKSİZ, Ö . (2020). GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 724-749 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/596515
MLA ELBİSTANLI, Ö , KANTAR DAVRAN, M , EMEKSİZ, Ö . "GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 724-749 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/596515>
Chicago ELBİSTANLI, Ö , KANTAR DAVRAN, M , EMEKSİZ, Ö . "GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 724-749
RIS TY - JOUR T1 - GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU AU - Önder ELBİSTANLI , Müge KANTAR DAVRAN , Ömer Faruk EMEKSİZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 724 EP - 749 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU %A Önder ELBİSTANLI , Müge KANTAR DAVRAN , Ömer Faruk EMEKSİZ %T GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R %U
ISNAD ELBİSTANLI, Önder , KANTAR DAVRAN, Müge , EMEKSİZ, Ömer Faruk . "GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 724-749 .
AMA ELBİSTANLI Ö , KANTAR DAVRAN M , EMEKSİZ Ö . GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 724-749.
Vancouver ELBİSTANLI Ö , KANTAR DAVRAN M , EMEKSİZ Ö . GAZİANTEP İLİ ANTEPFISTIĞI İHRACAT PAZARLAMA ORGANİZASYONU. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 749-724.