Yıl 2020, Cilt 19 , Sayı 74, Sayfalar 812 - 827 2020-03-23

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sağbetullah MERİÇ [1] , Yusuf BABUR [2]Konaklama işletmelerinde iş döngüsünün sağlanabilmesi, misafirin işletmeden mutlu ayrılması, işletme sürekliliğinin sağlanması, işletmenin büyümesi gibi konular personeli memnun etmekle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle personel memnuniyeti oldukça önemli bir konu olarak literatürde ele alınmaktadır. Bu araştırma Van ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan personelin memnuniyetlerine etki eden faktörleri incelemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek, farklı yazarlar tarafından daha önce kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş olan, çalışanların memnuniyetine etki eden faktörleri belirlemeye yönelik hazırlanmış bir ölçektir. Kolayda örneklem yöntemi ile toplamda 110 anket toplanmıştır. SPSS 24 programı kullanılarak farklılık ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim durumu, alınan maaş ve turizm sektöründeki çalışma süresi kapsamında farklılıklar tespit edilmiştir. Çalışanların memnuniyetini belirleyen faktörlere ilişkin ortalamalara bakıldığında, çalışanların genel olarak memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır.


Konaklama İşletmeleri, Personel Memnuniyeti, Turizm
 • Avcıkurt, C. ve Arslan, Y. (1999). "Konaklama İşletmelerinde Yorgunluk Faktörünün İşgücü Verimliliğine Etkisi". Standard Dergisi, (452), 48-54.
 • Çavuş, Ş., Ege, Z. ve Çolakoğlu, O. E. (2009). Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Davras, Ö. ve Gülmez, M. (2013). "Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetine Etki Eden Faktörler: Kemer-Lara-Belek-Side-Alanya Bölgelerinde Bir Çalışma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 167-184.
 • Eskildsen, J. K. ve Dahlgaard, J. J. (2000), “A Casual Model for Employee Satisfaction”, Total Quality Management, 11(8), 1081-1094.
 • Gün, G. (2016)." Bitlis İli Otel İşletmelerindeki Personelin Motivasyon Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 189-206.
 • Hoffman, K. D. ve Ingram, T. N. (1992). Service Provider Job Satisfaction and Customer. Journal of Services Marketing, 6(2), 68-78.
 • Işık, C. ve Meriç, S. (2015). "Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği". Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 4(1), 1-16.
 • İbiş, S. ve Batman, O. ( 2017 ) “Otel İşletmelerinde Çalışanların Memnuniyetine Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 264-279.
 • Kırel, Ç. (1999). "Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş Tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2), 115-136.
 • Koys, D. J. (2001). “The Effects Of Employee Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior and Turnover on Organizational Effectiveness: A Unit-Level, Longitudinal Study”, Personnel Psychology, 54(1), 101-114.
 • Güllüce A. Ç., Bozkurt Ö. ve Meriç, S. (2017). Örgütsel Adalet Algısının İç Girişimci Davranışlar İle İlişkisi: Otel Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13, 39-50.
 • Mitchell, T. R. (1982). "Motivation: New Directions for Theory, Research, and Practice". Academy Of Management Review, 7(1), 80-88.
 • Örücü, E. ve Esenkal, F. (2005). "Konaklama İşletmelerinde İş Gören Tatminini Etkileyen Faktörler (Bandırma ve Erdek Örneği)". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 141-166.
 • Öztürk, Y. ve Seyhan, K. (2005). "Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri ve Önemi". Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 121-143.
 • Reichel, A. ve Pizam, A. (1984). "Job Satisfaction, Lifestyle and Demographics of US Hospitality Industry Workers-Versus Others". International Journal of Hospitality Management, 3(3), 123-133.
 • Sabuncuoğlu, Z. (1987 ). Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Sinha, E. (2013). “A Research Work on Employee Satisfaction Measurement with Special Reference to Surat KRIBHCO”, International Journal of Modern Engineering Research, 3(1), 523-529.
 • Şahin, L., Bacak, B. ve Güler, M. (2015). "Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler: Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması". İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(2), 28-44.
 • Yüksel, Ö.( 2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1949-623X
Yazar: Sağbetullah MERİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6059-2437
Yazar: Yusuf BABUR
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 9 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { esosder637991, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Özel Akademi}, year = {2020}, volume = {19}, pages = {812 - 827}, doi = {10.17755/esosder.637991}, title = {ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {MERİÇ, Sağbetullah and BABUR, Yusuf} }
APA MERİÇ, S , BABUR, Y . (2020). ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (74) , 812-827 . DOI: 10.17755/esosder.637991
MLA MERİÇ, S , BABUR, Y . "ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 812-827 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/53245/637991>
Chicago MERİÇ, S , BABUR, Y . "ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2020 ): 812-827
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Sağbetullah MERİÇ , Yusuf BABUR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17755/esosder.637991 DO - 10.17755/esosder.637991 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 812 EP - 827 VL - 19 IS - 74 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.637991 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.637991 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Sağbetullah MERİÇ , Yusuf BABUR %T ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 19 %N 74 %R doi: 10.17755/esosder.637991 %U 10.17755/esosder.637991
ISNAD MERİÇ, Sağbetullah , BABUR, Yusuf . "ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 / 74 (Mart 2020): 812-827 . https://doi.org/10.17755/esosder.637991
AMA MERİÇ S , BABUR Y . ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 812-827.
Vancouver MERİÇ S , BABUR Y . ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: OTELLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 19(74): 827-812.